ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์ เรียนมัธยมสิงคโปร์ ต่อมหาวิทยาลัยที่ิสิงคโปร

 
Bangkok Office Chiangmai Branch Ho Chi Minh City

   เรียนเยอรมัน | เรียนอิตาลี | เรียนสิงคโปร์ | เรียนสวิสเซอรแลนด์ | เรียนเนเธอร์แลนด์
 
           
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนมัธยมสิงคโปร์ ต่อมหาวิทยาลัยที่ิสิงคโปร์ ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์


ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ |ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์ | ค่าเรียนที่สิงคโปร์

สิงคโปร์ - ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และ มัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อด้วยการ เรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โพลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย และ การที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่ โรงเรียน สิงคโปร์นั้น

 

10 พ.ค. สัมมนาเรียนต่อสิงคโปร์ ที่เชียงใหม่
Study at Jame cook University Singapore

ได้ปริญญาจากออสเตรเลีย เลือกเรียนทั้งที่สิงคโปร์และออสเตรเลียได้
หลักสูตรป.ตรี 2 ปี หรือ ป. โท 1 ปี บริหารฯ บัญชี การตลาด การโรงแรม ไอที

ณ โรงแรมลานนาพาเลซ ถ ช้างคลาน จ เชียงใหม่ ร่วมงาน ฟรี ! เวลา 13.00-16.00 น

[ลงทะเบียนออนไลน์]
สิทธิพิเศษ. ! สมัครเรียนภาษา 4 เดือน ฟรี IPad mini | ส่วนลดค่าสมัครมูลค่า 5000 บาท เมื่อเข้าร่วมงาน
สำรองที่นั่ง 053 105707 081-9603081 FB logo : oec chiangmai LineID: oec_cm5


PROMOTION ! เรียนภาษา ระยะสั้นสิงคโปร์ สอบถาม 02 720 6845


 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

 

นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจำเป็นต้องสอบภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และ สำหรับนักเรียน ต่างชาติที่มี ความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร ์จำเป็นต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา (Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการ ของสิงคโปร์ ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ ไม่สามารถขอคืนได้


เรียนระดับประถมศึกษา (Primary Schools) ที่สิงคโปร์

ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัคร นักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (four year foundation stage) จะเน้นการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษาทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage)

นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี

เรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ที่สิงคโปร์


โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือก ให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอนนั้น จะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’)

O Level Mean


เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ (Junior College หรือ Pre University)

สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มหาวิทยาลัย หรือ สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโพลีเทคนิค


หลักสูตรวิชาชีพ หรือ โพลีเทคนิค ที่สิงคโปร์ (Polytechnics)


โพลีเทคนิค เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education (ITE)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ ต้องการ


ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ระบบของโรงเรียนรัฐบาล

เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกได้ดังนี้ โดยการเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นภาษาแม่ คือ จีน มาเลย์ และ ภาษาทมิฬ

อายุ 4 ปี ระดับชั้นอนุบาล
อายุ 7 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา
อายุ 13 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
อายุ 17 ปี ระดับจูเนียร์คอลเลจ โพลิเทคนิค หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
และอีก 2-3 ปีต่อมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้

 

ระบบของโรงเรียนรัฐบาล >> รายละเอียด

1.การศึกษาก่อนวัยเรียน
2. โรงเรียนประถมศึกษา :
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา :
4. ระดับเตรียมอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา :
5. หลักสูตรบูรณาการ
6. โรงเรียนเฉพาะทาง
7. ระบบโรงเรียนเอกชน :

 

ปฏิทินการศึกษา เรียนมัธยม ต่อมหาวิทยาลัยที่ิสิงคโปร์

สำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนมกราคม มี 4 ภาค การศึกษา โดยหยุด 1 สัปดาห์หลังจากภาคการศึกษาที่ 1 และ 3 และวันหยุดที่ยาวนานกว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 4 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม


สมัครเข้าเรียนที่สิงคโปร์


กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้มีการสอบข้อสอบกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี
ข้อสอบกลาง Admissions Exercise for International Students (AEIS) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งการสอบประเภทนี้ เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นปีที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบจบระดับ

หากนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการเข้าศึกษา แต่ไม่สามารถสอบข้อสอบกลางได้ หรือต้องการ เข้าเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือจูเนียร์คอลเลจ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียนโดยตรงได้

 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สิงคโปร์ (Co-Curricalar Activities)

เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาร่างกาย บุคลิกภาพและการเข้าสังคมโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนจะ ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร ขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นไป ตามความสมัครใจ และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้า กิจกรรมนี้ เมื่อเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัด ให้นั้น จะจัดให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น กีฬา เกมส์ สภากาชาด ดนตรี เต้นรำ การละเล่นตามวัฒนธรรม ชมรมการแสดง ชมรมถ่ายภาพ หรือชมรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในสถาบันที่สิงคโปร์

ไม่ผิดหวังแน่นอนกับความเพียบพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องกีฬา เป็นต้น


singaporeเรียนภาษาใจกลางสิงคโปร์ สะดวก ปลอดภัย กับ Kaplan สิงคโปร์
singaporeเรียนป.ตรี 2 ปีจบ หรือ ป.โท ปีเดียวจบ James Cook University สิงคโปร์
singaporeเรียนปริญญา เรียนภาษา กับ TMC สิงคโปร์ สมัครวันนี้คอร์สภาษาสำหรับ เด็กมัธยม
singaporeเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท กับ MDIS สิงคโปร์ สมัครเรียนปริญญาโท 1 ปีจบ
singaporeเรียน กับ มหาวิทยาลัยของอังกฤษ ออสเตรเลีย ที่ PSB Academy สิงคโปร์ สมัครเรียนปริญญาโท 1 ปีจบ
singaporeเรียนปริญญาตรี เรียนภาษาที่ Dimension Singapore สมัครวันนี้คอร์สภาษาสำหรับ เด็กมัธยม
singaporeเรียนออกแบบอัญมณีสิงคโปร์ Jewellery Design and Management International School
singaporeเรียนแฟชั่นดีไซน์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ Raffles Education สิงคโปร์

 

 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


singapore เรียน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ที่สิงคโปร
singapore เรียน หลักสูตรเตรียมสอบ A Level ที่สิงคโปร
singaporeหลักสูตร ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ที่สิงคโปร
singapore เรียนที่สิงคโปร์ กับ มหาวิทยาลัยจากอังกฤษ

 

 
     
 
 
OEC Facebook 

  
Our Student
Our Student
Our Student
 

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่
ตึกขาว หนึ่งช่วงตึกถัดจาก ม.เอแบค หัวหมาก
ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพ
Tel 02- 720 6844-6 , 086-6003996
085-8093322 , 089-1113917

สาขาเชียงใหม่
อาคาร UNISERV (IC เดิม) ซอยข้างหอประชุม ม.ช.
ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel 053-289107-8 , 084-0433100
089-5524747 ,081-8839093


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net