Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

28 ม.ค. 2565 » รวมเทคนิคการสอบชิงทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท มหาวิทยาลัย James Cook University Singapore (JCU)

เรียน ป.ตรี - โท สิงคโปร์
มหาวิทยาลัย James Cook University ประเทศสิงคโปร์

ทุนการศึกษาปี 2022

James Cook University (JCU) Singapore

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลียและเป็นวิทยาเขตเอเชียแห่งแรกที่มาเปิดสอนในวิทยาเขตของตนเองที่ประเทศสิงคโปร์และประสบความสำเร็จมาก โดยนำหลักสูตรการสอนโดยตรงมาจากออสเตรเลีย และยังมีบุคลากรมาจากออสเตรเลีย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการศึกษานักเรียนทุกคนสามารถมั่นใจในระบบการศึกษาของ มหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตสิงคโปร์ได้

 

นักเรียนที่เรียนแคมปัสสิงคโปร์ จะสำเร็จการศึกษาเร็วกว่าในวิทยาเขตอื่นๆ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับวิทยาเขตนี้ นักเรียนจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากเปิดเรียน 3 เทอมต่อปี

 

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย มีห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือทันสมัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องอาหาร ห้องสมุด นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าความเป็นอยู่ระหว่างที่เรียนจะได้รับความสะดวกสบายและคุณภาพทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ James Cook University Singapore

- มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง ใกล้ประเทศไทย ประหยัดค่าใช้จ่าย

- มหาวิทยาลัย Top 30 จากมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ทั่วโลก

- ใช้เวลาเรียนไม่นาน ป.ตรี 2 ปี จบ , ป.โท 1 ปี จบ

- สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับการศึกษา

- ปริญญาจากออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

- หลักสูตรการเรียนที่หลากหลายรองรับอนาคต

 

 JCU Scholarship Test Tips Day

 รวมเทคนิคการสอบชิงทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท JCU Singapore

ร่วมเข้าฟังเทคนิคการสอบเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาสูงสุดกว่า 600,000 บาท เพื่อเรียนต่อในระดับป.ตรี-โท มหาวิทยาลัย James Cook University Singapore

 

วันที่ 28 ม.ค. 2565  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านระบบ Zoom  เข้าร่วมสัมมนาฟรี

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

เมื่อลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ OEC จะติดต่อกลับเพื่อส่ง link ในการเข้าร่วมสัมมนาเปิดสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย James Cook University วิทยาเขตสิงคโปร์ หรือ JCU Singapore

กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศสิงคโปร์ เทอมการศึกษา มีนาคม 2565 

 

ลักษณะทุน

ทุนการศึกษาทั้งหมด 3 อันดับ

- ทุนฯอันดับ 3 จะได้ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 6,420  $SGD (มีจำนวน 6 ทุน) 

- ทุนฯอันดับ 2 จะได้ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 12,840 $SGD (มีจำนวน 2 ทุน)

- ทุนฯอันดับ 1 จะได้ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด  25,680 $SGD (มีจำนวน 1 ทุน)

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำหรับปริญญาตรี

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ในกรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องเรียน foundation ก่อน 8 เดือน

ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS หากได้รับทุน สามารถยื่นผลสอบทีหลังได้ หรือสอบตรงกับมหาลัยและเรียนปรับภาษากับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้น 4 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำหรับปริญญาโท

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

สำหรับหลักสูตร MBA ในกรณีจบปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องเรียน online Academic Skills for Business Foundation ก่อนเริ่มหลักสูตร MBA (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS หากได้รับทุน สามารถยื่นผลสอบทีหลังได้ หรือสอบตรงกับมหาลัยและเรียนปรับภาษากับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้น 4 เดือน)

 

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนการศึกษามอบให้ เป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับสูงสุด 8 วิชาสำหรับ 1 ภาคการศึกษา และจะได้รับในเทอมสุดท้ายของหลักสูตร

ทุนการศึกษาไม่รวมในหลักสูตรเรียนภาษา และหลักสูตรปรับพื้นฐาน

ทุนการศึกษาทีได้รับสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเทอม มีนาคม 2565 เท่านั้น

 

เอกสารในการสมัคร

- สำเนาพาสปอร์ต

ใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

ใบสมัคร (ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ OEC Global Education)

ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)

 

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 31 มกราคม 2565

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน

คณะกรรมการการศึกษาจะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน โดยใช้เกณฑ์ผลการเรียน ตามลำดับ GPA 70% ขึ้นไป และผ่านการสอบชิงทุน

 

ค่าสมัคร  250$ SGD

 

 

เรียนต่อสิงคโปร์

หลักสูตรเตรียมพร้อมภาษาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเจมส์คุก James Cook University Singapore

English Language Preparatory Program (ELPP) 4 Level

ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ต่อ level

เปิดเรียน (level 1 – 3)     

มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายน

เปิดเรียน (Level 4)

มีนาคม กรกฎาคม พฤศจิกายน

ค่าเล่าเรียน        

$SGD 3,959 (91,057 บาท)

 

 

Pre University Foundation Program สำหรับผู้ที่จบชั้นม.5

ระยะเวลาเรียน 8 เดือน

เปิดเรียน

มีนาคม กรกฎาคม พฤศจิกายน

ค่าเล่าเรียน        

$SGD 14,980  (344,540 บาท)

 

เทียบโอนระหว่างแคมปัสได้  เรียน JCU สิงคโปร์ 1 ปี แล้วไปเรียนต่อที่ JCU ออสเตรเลียได้

นักเรียนที่เรียนที่สิงคโปร์ สามารถโอนไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกก์ ออสเตรเลีย หากต้องการย้ายจากสิงคโปร์ไปยัง ออสเตรเลีย โอนหน่วยกิต ได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ

 

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 2 ปี (24 วิชา 72 หน่วยกิจ) เปิดสอนสาขาดังต่อไปนี้

Bachelor of Business

• Accounting

• Banking and finance

• Hospitality & Tourism Management

• International Business

• Management

• Marketing

• Sport & Events Management

• Financial Management

• Business Intelligence and Information Systems

Bachelor of Information Technology

Bachelor of Business and Environment Science

• Aquaculture

Bachelor of Arts

• Psychology studies

Bachelor of Psychological Science

Bachelor of Education

• Early childhood Education

 

หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 ปี (12-16 วิชา 36-48หน่วยกิจ) เปิดสอนสาขาดังต่อไปนี้

• Master of Business Administration

• Master of Business Administration (Majoring in Analytics and Business Solutions)

• Master of Business Administration (Majoring in Creative Marketing)

• Master of Business Administration (Majoring in Entrepreneurship)

• Master of Business Administration (Majoring in Finance)

• Master of Business Administration (Majoring in Global Talent Management)

• Master of Business Administration (Majoring in Mice, Tourism and Hospitality)

• Master of Information Technology (Majoring in Business Informatics) 

• Master of Information Technology (Majoring in Computing and Networking) 

• Master of Information Technology (Majoring in Interactive Technologies & Games Design)

• Master of Information Technology - Master of Business Administration

• Master of International Tourism and Hospitality Management

• Master of International Tourism and Hospitality Management

• Master of Business Administration 

• Master of Philosophy

 


รีวิวจากน้องๆบ้างส่วนที่ไปกับ OEC

    

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ