Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือหลักสูตรการทำขนมกับเชฟชื่อดัง ที่สถาบัน HTMi เมือง Lucern ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่ Hotel and Tourism Management Institute (HTMi)

เรียนสวิส

วิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วิชาการโรงแรม เป็นสาขาวิชา ที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ ไปศึกษาในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ นิยมศึกษามากที่สุด กล่าวกันว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของ วิชาการโรงแรม ประกอบกับ หลักสูตร การเรียนการสอนของสถาบันส่วนใหญ่ ให้เรียน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสถานศึกษาจะจัดให้ นักเรียนฝึกงานตามโรงแรมต่าง ๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ผู้ที่สำเร็จ การศึกษาวิชาการโรงแรม ของสวิตเซอร์แลนด์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงแรมทุกด้าน เช่น งานครัว งานเสิร์ฟอาหาร งานดูแล ห้องพัก งาน Front Office และมาตรฐานที่ดี ของการบริการด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ออกไปเป็นผู้บริหารโรงแรมที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง และสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาได้

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนใน สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐ และ / หรือ รับรองโดยสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ระดับการศึกษาที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับ Certificate (หลักสูตร 1 ปี หรือต่ำกว่า 1 ปี) Diploma (2 - 3 ปี) จนถึงระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาโท (2 ปี) 

 

ภาษาที่ใช้ในการสอนนั้น แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน บางแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน บางแห่งใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน 

 

นักเรียนของ HTMi จะได้รับการเรียนการสอนในโรงแรมพื้นเมืองของสวิสซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานสูง และนักเรียนมาจากทั่วโลกโดยจะได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมของโรงแรมจริงๆ


ที่ตั้ง HTMi สวิตเซอร์แลนด์ 

HTMi ตั้งอยู่ในเมือง Sorenberg ในรัฐ Luzern ที่มีความงดงามและห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่สวยงามมากๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 


สิ่งอำนวยความสะดวก

HTMi มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรวมทั้งศูนย์ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น เทนนิส ว่ายน้ำ บาสเกตบอล และอื่น ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ก้จะป็น ทีวีดาวเทียม ห้องฉายภาพยนตร์ บาร์  ดิสโก้  ปิงปอง อื่นๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย


สวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรสามปริญญาโทใหม่ – MSc & MBA – 1 ปี 
เทอมเริ่มต้น สิงหาคม  และ มกราคม

HTMi ได้เปิดหลักสูตรสามปริญญาหลักสูตรใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้

• MSc Hospitality and Tourism Management (ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) โดยมหาวิทยาลัย Napier University สหราชอาณาจักร

• MBA in Hospitality Management (ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรม) โดย HTMi Switzerland

• MBA PgD in Hospitality Management (ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรม) โดย HTMi Switzerland


หลักสูตรสามปริญญามีข้อได้เปรียบสำหรับนักศึกษาในการได้รับปริญญาในหลักสูตรแตกต่างกัน (PgD, ปริญญาโท MSc และ MBA) ที่โดยปกติมีการจัดการเรียนการสอนแยกจากกันในช่วงเวลาที่ยาวนาน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอีก (นอกจากนักศึกษาตัดสินใจจะเรียนต่อปริญญาเอก)
 

นอกจากนี้ หลักสูตรสามปริญญาถือเป็นการแจ้งให้ทราบถึงความร่วมมือใหม่และน่าตื่นเต้นระหว่าง HTMi และมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University HTMi รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในการเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร Edinburgh Napier University เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Edinburgh และเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด และได้รับรางวัลเกียรติยศดังต่อไปนี้

 

✔ รางวัล Queen’s Anniversary Prizes 2009 สำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

✔ รางวัลมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดที่บัณฑิตได้รับการจ้างงานของเมือง Edinburgh (สถาบันสถิติการศึกษาระดับอุดมศึกษา - Higher Education Statistics Agency 2010)

✔ ในปี 2010 Edinburgh Napier University มีนักศึกษา 17,400 คน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

✔ ในปี 2010 Edinburgh Napier ได้รับรางวัล Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Gold Award ติดต่อกันเป็นปีที่เจ็ด รางวัลนี้ได้รับสำหรับสุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ (Occupational Health and Safety) รับรองมาตรฐานระดับสูงต่อเนื่องในการจัดการด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพภายในมหาวิทยาลัย

✔ The Guardian Good University Guide 2012 ให้มหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 15 ลำดับแรกในสหราชอาณาจักรสำหรับด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น จึง ทำให้หลักสูตร MSc in Hospitality and Tourism Management ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University ที่ HTMi ในฐานะหลักสูตรปริญญาโทอันดับหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนการโรงแรมของสวิสเซอร์แลนด์ (Swiss Hotel Schools)

✔ Investors’ in People เป็นมาตรฐานระดับชาติที่กำหนดระดับแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรด้วยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University ในลำดับแรกบรรลุมาตรฐานดังกล่าวในเดือนมกราคม 2543 และเราได้รับการรับรองอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2547 และเดือนพฤษภาคม 2550 ในเดือนพฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Investors in People Bronze เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรสำหรับผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

 

ค่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรนี้ และสำหรับหลักสูตรอื่นทั้งหมดในระดับปริญญาโท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ HTMi ในการจัดการศึกษาคุณภาพระดับสูงในราคาเป็นกันเอง ดังนั้น จึงคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

ค่าธรรมเนียมพิเศษ: CHF 3,000 + 32,000 = CHF 35,000 ประมาณเท่ากับ 1,150,000 บาท (รวมค่าที่พักและอาหาร) ระยะเวลาจำกัด

 

หลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

วิชาเรียนหลักสูตร MSc

40

การจัดการการท่องเที่ยว

40

การจัดการบุคลากรและผลการดำเนินงาน

40

การตลาดการโรงแรมสมัยใหม่

40

การจัดการกลยุทธ์

40

ผู้จัดการเชิงสร้างสรรค์

40

วิธีการวิจัย

40

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม

40

ชั่วโมงเรียนของ MSc

280

วิชาเรียนหลักสูตร MBA

 

การเงินโรงแรมและระบบควบคุม

40

ชั่วโมงเรียนทั้งหมด

320

หลักสูตรสองปริญญาโท – MA & MA PgD – 1 ปี
เทอมเริ่มต้น สิงหาคม  และ มกราคม

 

HTMi ได้เปิดหลักสูตรสองปริญญาหลักสูตรใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้

• Master of Arts in Hotel Business Management (ปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม) โดย HTMi Switzerland

• MA PgD in Hospitality Management (ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรม) โดย HTMi Switzerland

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

♦ มีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์

♦ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญาโท (HTMi) หรือ มีประสบการณ์ 3 ปี (เป็นอย่างน้อย) ในด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

♦ ผลการสอบภาษาอังกฤษของ HTMi (HTMi English Placement) หรือ IELTS 6 หรื TOEFL 547

 

โครงงานวิจัยแผนธุรกิจโรงแรม

โครงงานวิจัยแผนธุรกิจโรงแรมเป็นวิชาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม (MA in Hotel Business Management) นับเป็นวิชาที่ท้าทายนักศึกษาในการทำการวิเคราะห์การดำเนินการธุรกิจ การโรงแรมทั้งหมดอย่างครบวงจรและครอบคลุม โดยมีองค์ประกอบวิชาหลักได้แก่ การตลาด การเงิน กลยุทธ์ ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์การดำเนินงานและธุรกิจ โครงงานวิจัยนี้ควรแล้วเสร็จภายในปีแรกของหลักสูตร และจะต้องมีความยาวประมาณ 10,000 คำ โดยนักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการดำเนินโครงงานวิจัยนี้

 

ค่าเรียน

ค่าธรรมเนียมพิเศษ: CHF 3,000 + 26,000 = CHF 29,000 ประมาณเท่ากับ 981,500 บาท (รวมค่าที่พักและอาหาร)

หลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

การเงินโรงแรมและระบบควบคุม

40

การจัดการการท่องเที่ยว

40

การจัดการบุคลากรและผลการดำเนินงาน

40

การตลาดการโรงแรมสมัยใหม่

40

การจัดการการดำเนินการให้บริการ

40

พฤติกรรมลูกค้า

40

ผู้จัดการเชิงสร้างสรรค์

40

ภาษาเยอรมัน

40

แนวทางและวิธีการวางแผนธุรกิจ

10

รวม

330


หลักสูตรสองปริญญาโท – MBA & MBA PgD – 1 ปี
เทอมเริ่มต้น  สิงหาคม  และ  มกราคม 

 

HTMi ได้เปิดหลักสูตรสองปริญญาหลักสูตรใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้

1. MBA Hospitality Management (ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรม) โดย HTMi Switzerland

2. MBA PgD in Hospitality Management (ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรม) โดย HTMi Switzerland

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

♦ มีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์

♦ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือระดับอนุปริญญาโท (HTMi) หรือ มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และมีคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

♦ ผลการสอบภาษาอังกฤษของ HTMi (HTMi English Placement Test) หรือ IELTS 6 หรื TOEFL 547

 

ค่าเรียน

ค่าธรรมเนียมพิเศษ: CHF 3,000 + 26,000 = CHF 29,000 ประมาณเท่ากับ 981,500 บาท (รวมค่าที่พักและอาหาร)

 

หมายเหตุ: 1 CHF = 33.5 บาท

 

หลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

การเงินโรงแรมและระบบควบคุม

40

การจัดการการท่องเที่ยว

40

การจัดการบุคลากรและผลการดำเนินงาน

40

การตลาดการโรงแรมสมัยใหม่

40

การจัดการการดำเนินการให้บริการ

40

วิธีการวิจัย

40

การบริหารกลยุทธ์

40

ผู้จัดการเชิงสร้างสรรค์

40

รวม

320

 

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
HTMi Hotel and Tourism Management Institute 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ