Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนภาษาอังกฤษที่ EMS Language Centre, KL ประเทศมาเลเซีย

เรียนภาษาอังกฤษที่ EMS Language Centre, KL ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนเปิดสอนมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นโรงเรียนภาษาที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ สามารถเดินไปเยี่ยมชมตึก Petronas Twin Tower ได้เพียง 3-5 นาที  มีคณะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 12 ปี ค่าเล่าเรียนไม่แพงและค่าที่พักที่เหมาะสมกับราคา

 

เปิดสอนหลักสูตรต่อไปนี้

Intensive General English (IGE)

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ครอบคลุมและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษา สร้างความเชื่อมั่น พร้อมกับกิจกรรมอย่างเข้มข้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในชีวิตประจำวัน มีชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างทั่วถึง

• หลักสูตร 6 ชม. ต่อสัปดาห์ (4 ชม. เพื่อเรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง + 2ชม. กิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการ)

• เน้นเรียนด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และคำศัพท์

• มีบรรยากาศการเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร สนุกสนาน

• ประสบการณ์สอนของครูเจ้าของภาษามากกว่า 12 ปี

• เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

• อุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน

 

IELTS Preparation Course เตรียมพร้อมสอบ IELTS

• หลักสูตร 72 ชม ต่อเดือน (18 ชม.ต่อสัปดาห์)

• พัฒนาทักษะภาษาครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ

• จำลองการสอบและประเมินผล

• ฝึกฝนการทดลองสอบให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

• ห้องเรียนขนาดเล็ก

 

Speaking Course หลักสูตรฝึกการพูดและสื่อสาร

• เรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย

• การคิดเชิงวิพากษ์

• บทเรียนถามตอบ

• จำลองการแสดงสนทนา

• ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ

 

English for Work หลักสูตรภาษาเพื่อการทำงาน

• แนะนำบริษัทและหน้าที่การงาน

• ทำการนัดหมาย ให้คำแนะนำและร้องเรียนในเรื่องต่างๆ

• การเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ และการเขียนรายงาน

• การต่อรองสัญญาจ้าง ตารางงาน และราคา

โรงเรียนสอนภาษา EMS Language Centre, KL 

- ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัครเรียนและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ

- ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

 

โปรโมชั่นพิเศษสมัครเรียน 5 เดือน ฟรี 1 เดือน 

*สมัครเรียน 5 เดือน ฟรี IELTS Exam 

สมัครเรียน

ฟรี

5 เดือน

1 เดือน

8 เดือน

2 เดือน

9 เดือน

3 เดือน

 

วันเริ่มเรียน 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3