Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Thompson Rivers University แคมป์ลูป British Columbia แคนาดา

เรียนที่ Thompson Rivers University

มหาวิทยาลัย Thompson Rivers University ( TRU ) Founded: 1970 as Cariboo College ตั้งอยู่ที่เมือง แคมป์ลูป British Columbia ทางฝั่งตะวันตก ของแคนาดา ห่างจาก vancuver ประมาณ 300 - 400 กม. ใช้เวลาเดินทาง โดยรถยนต์ ประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นเมืองทันสมัย ค่าครองชีพถูก เป็นเมืองที่มีการผสมผสานหลากหลายเชื้อชาติและ วัฒนธรรม นอกจากนี้ยัง เป็นเมือง ที่มีชื่อเสียง ในด้านการเล่น กีฬ ฤดูหนาว เช่น ski หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท ก็ยังคงเป็นหลักสูตรยอดนิยมในกลุ่มนักศึกษา


เรียน MBA แคนาดา

TRU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก ทำให้ไม่มีความกดดันในเรื่องของเชื้อชาติ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ TRU ยังมีหลักสูตร MBA ที่มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการทางด้านการศึกษาอีกด้วย

 


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ TRU

Pro English เรียน MBA แคนาดา เรียนต่อแคนาดา กับ สถาบัน TRU เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
Pro English มหาวิทยาลัย TRU ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
Pro English มหาวิทยาลัย TRUเป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐานโดยสำนักงาน ก.พ.
Pro English หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัย
Pro English ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของ แคนาดา มีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาใน แคนาดา
Pro English หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อเพื่อทำงานได้ เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาก่อนที่ จะกลับมา หางานประจำใน ประเทศไทยได้


หลักสูตร ของ Thompson Rivers University

Pro English เรียน MBA แคนาดา Master of Business Administration เรียน 1 1/2 ปี
Pro English Graduate diplomas
Pro English Bachelor’s degrees
Pro English Certificates and diplomas
Pro English English as a Second Language
Pro English University Preparation
Pro English Distance education


หลักสูตรเด่น ของ Thompson Rivers University

Pro English Pre MBA, เรียน MBA แคนาดา , ปริญญาตรีหลากหลายสาขา เช่นบริหารธุรกิจ (การบัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการและพัฒนาบุคคลากร, เศรษฐศาสตร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว) คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, ศิลปศาสตร์ ฯลฯ

Pro English ESL ตั้งแต่ระดับ Beginner-Advanced ผู้ที่เรียนหลักสูตร ESL สามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิชา การของ TRU ได้ตั้งแต่ ESL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยพิจารณารับเข้าเรียนทุกหลักสูตรโดยให้ conditional admission และไม่ต้องสอบ TOEFL/ IELTS


สิ่งอำนวยความสะดวก ของ Thompson Rivers University

หอพัก (นอก/ในบริเวณมหาวิทยาลัย), สระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิค, ศูนย์บริหารร่างกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสันทนาการ, โรงละคร, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ระบบเชื่อมต่อ High-Speed Internet ไร้สาย, คลินิกสุขภาพ, โรงอาหาร 3 แห่ง, ร้านอาหารและ pub


คุณสมบัติด้านภาษาก่อนเข้าเรียน

Pro English TOEFL, IELTS, and Cambridge exams accepted but not required
Pro English Conditional admissions available
Pro English Combined ESL and academic studies
Pro English Transfer to full-time academic study after ESL


โอกาสพิเศษเมื่อเรียนต่อแคนาดา กับ TRU (Special Opportunities)

Pro English สามารถทำงานในและนอกวิทยาเขต
Pro English Combined study and work programs
Pro English Transfer credit from recognized institutions overseas
Pro English International exchange programs
Pro English Scholarship programs


Individual Support

Pro English ปรึกษาส่วนตัว
Pro English ที่พักอาศัย Homestay, Residence, or apartment housing
Pro English Admissions and registration assistance
Pro English โปรแกรมการให้คำแนะนำวางแผน
Pro English พยาบาลบริการบนวิทยาเขต ( campus)
Pro English Employment services assistance
Pro English กิจกรรมระหว่างเรียน


ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่าย ต่อเทอม ราคา (CAD)
ค่าเรียน 6,800
ค่าหอพัก (Regular room) 1,440
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,600
รวม 9,840
  360,734 บาท

หมายเหตุ
1. ผล TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 ต้องลงเรียน 3 เทอม
2. ผล TOEFL 570 หรือ IELTS 6.5 ต้องลงเรียน 2 เทอม
3. จ่ายค่าสมัครหอพัก CAD$ 35 ค่าประกันสำหรับระบบความปลอดภัย CAD$ 175 ในครั้งแรกเท่านั้น


ค่าใช้จ่าย เรียน MBA แคนาดา ต่อเทอม

ค่าใช้จ่าย ราคา (CAD)
ค่าเรียน CAD$ 7,225
ค่าหอพัก (Regular room) CAD$ 1,440
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ CAD$ 1,600
รวม 10,265
  376,315 บาท

โฮมสเตย์ : Homestay

การพักแบบโฮมสเตย์ คือ การอาศัยอยู่ในบ้าน กับครอบครัวชาวแคนาดา โดยที่นักเรียนมีห้องเป็นส่วนตัว ครอบครัวเจ้าของบ้านนั้น จะต้อนรับและดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของบ้าน บ้านแต่ละหลังถูกคัดเลือกมาอย่าง รอบคอบ


หอพักของมหาวิทยาลัย

สถาบัน การศึกษาหลายแห่งจะมีหอพักประจำ สำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง ห้องพักจะเป็นแบบเดี่ยว หรือไม่ก็เป็นแบบห้องรวม และมีโรงอาหารไว้คอยบริการประสบการณ์ การเรียนต่อแคนาดา

 

 

 รุ่งทิพย์ เกียรติชนะไพบูลย์ (Rungtip Kiatchanapaiboon) Pre MBA Program
TRU ตั้งอยู่ที่เมือง Kamloops ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ กับบรรยากาศ สบายๆที่ เปี่ยม ไปด้วยมิตรไมตรีอันแสนจะอบอุ่นจากคนที่นี่ อีกทั้งระดับการศึกษาที่ได้ มาตรฐานและการยอมรับ คุณครู และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ พร้อมให้คำปรึกษา และการช่วยเหลือ ทำให้รู้สึกไม่ผิดหวังที่มีโอกาส ได้ใช้ชีวิต การเรียนที่นี่


 

 


สุกัญญา เหลืองสุบิน (Suganya Leuangsubin) MBA Program
เมื่อดิฉันมาถึงเมืองแคมลูปส์ ดิฉันรู้สึกได้ทันทีว่าเหตุใดนักเรียนมากมายได้เลือกที่จะมาเรียน ที่นี่ เพราะเมืองนี้ มีสิ่งแวดล้อม ที่สงบ ปลอดภัย ผู้คนที่เป็นมิตร ไม่เป็นรองใครในชื่อเสียงของ ธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรม เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน และเพื่อความสนุกสนานต่างๆ เช่น ตกปลา เล่นสกี เข้าแคมป์ และ การเดินป่า ซึ่งสามารถทำได้ตลอดปี สำหรับ TRU

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองแคมลูปส์ มีชื่อเสียงในด้านการจัดหลักสูตร ที่มีคุณภาพและมีความพิเศษสำหรับ นักเรียนที่ ต้องการจะประสบความสำเร็จด้าน การทำงานในอนาคต ทุกหลักสูตร จัดสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ TRU เป็น สถาบันที่ทำให้ ดิฉันได้เรียนรู้มากมาย ทั้งในและ นอกห้องเรียน ดิฉันมีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ในวิชาการทั้งจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และจากเพื่อนร่วมชั้น ที่พร้อม ที่จะช่วยเหลือ นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขณะนี้ดิฉันเรียนจบหลักสูตร MBA ที่ TRU แล้ว และได้รับการตอบรับให้เข้าทำงานในบริษัทที่มีสาขาอยู่ทั่วไปในแคนาดาและอเมริกา นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ของดิฉันที่ได้เลือก มาเรียนที่ TRU ได้รับทั้งความรู้จากอาจารย์ตลอดจน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่คอย ให้คำแนะนำและ ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ดิฉัน ประสบความสำเร็จ ในวันนี้

เรียนต่อแคนาดากับ TRU

 

 

 


ภาสวัฒน์ มีทรัพย์วัฒนา (Phasawat Meesupwatana)
Bachelor of Tourism Managemen
t
Kamloops อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆเหมือนเมืองใหญ่ๆทั่วไป แต่เป็นเมืองที่สงบ ปลอดภัย และน่าอยู่
เหมาะกับการมาศึกษา คุณสามารถพบเจอคนหลายเชื้อชาติจากทุกมุมโลก ผมเองไม่ค่อยจะได้มีโอกาส
พูดภาษาไทยเท่าไหร่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดผมไม่เคยได้รับประสบการณ์หรือได้ยินว่ามีการแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ คุณอาจจะเคยได้ยินว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในเมืองเล็กๆอย่าง Kamloops แต่ที่จริงแล้ว Kamloops เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกิจกรรมสันทนาการต่างๆของแคนาดา ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย อย่างเช่น สกี, ขี่ม้า, คายัค, กอฟล์, และ อีกมากมาย

TRU ได้สร้างโรงยิมใหม่ที่มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก และยิมชั้นหนึ่งสำหรับออกกำลังกาย มีพื้นที่มากมาย สำหรับการเรียนและมี ครูผู้ฝึกสอนที่คอยให้คำปรึกษา ที่มหาวิทยาลัยยังมีห้องคอมพิวเตอร์ที่เปิด ทั้งวันทั้งคืนสำหรับนักเรียน และสิ่งที่อยากเพิ่มคือที่ มหาวิทยาลัยได้จัดครูแนะแนวที่ คอย ช่วยเหลือปัญหา ด้านต่างๆ ผมได้มีโอกาสไปมาหลายประเทศในโลก ผมคิดว่า Kamloops เป็นเมืองที่ดีอีกเมืองหนึ่ง สำหรับกิจกรรมและการศึกษา

 

 ฐิตาภรณ์ ฐานปัญญา (Thitaporn Tharnpanya) Bachelor of Arts
แคนาดาเป็นประเทศที่เพียบพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ การที่ได้มาเรียนที่ TRU ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนหลายๆชาติ จากทั่วโลก ห้องเรียนที่ TRU ไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเพื่อนชาวต่างชาติและอาจารย์ผู้สอน ดิฉันรู้สึกดีเวลาอยู่ที่นี่เพราะ TRU มีสิ่ง อำนวยความสะดวกที่พร้อม และผู้คนก็เป็นมิตร


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
เรียน MBA แคนาดา
Thompson Rivers University

ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ