Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัย Brock University St. Catherines, Ontario แคนาดา

เรียนต่อที่ Brock University St. Catherines, Ontario ประเทศแคนาดา

Brock University ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ก่อตั้งมากว่า 40 ปี ตั้งอยู่ที่เมือง St. Catherines, Ontario ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ในเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกไนแองการ่า 15 นาที และห่างจากเมือง Toronto ประมาณ 1 ชั่วโมง ทางมหาวิทยาลัย Brock University มีความหลากหลายของโปรแกรมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก มาตรฐานการ ศึกษาสูง มีโปรแกรมฝึกงาน ค่าครองชีพต่ำ ฝึกงาน 3 ปีเต็ม

 

 

เรียน Brock University แคนาดามีจุดเด่นอะไรบ้าง!

- Brock University เมือง Ontario ห่างจาก Toronto เพียง 60 นาที

- 20 นาทีจากน้ำตก Niagara

- 30 นาทีจาก Newyork , USA

- พร้อมรับโอกาสฝึกงานและทำงานในประเทศแคนาดาสูงสุด 3 ปี

- มี IELTS ไม่ถึงที่มหาลัยกำหนด หรือยังไม่ได้สอบก็สมัครได้


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Brock University

UK มหาวิทยาลัย Brock University ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง มีนักศึกษาจำนวนมาก มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน และมีนักศึกษา ที่จบประมาณ 60,000 คน และกำลังทำงาน ในแขนงต่างๆทั่วโลก หรือเรียนต่อในระดับปริญญา โท และเอก
UK มหาวิทยาลัย Brock University เป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐานโดยสำนักงาน ก.พ.
UK หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัย
UK ทางมหาวิทยาลัย Brock University มีความหลากหลายของโปรแกรมทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และมี โปรแกรมฝึกงาน (co-op programs) เข้าอยู่ในหลักสูตรและสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่นักศึกษา ในการฝึกทักษะ และ ได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานกับองค์กรต่างๆในแคนาดา
UK ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาในแคนาดา
UK หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อเพื่อทำงานได้ เป็น เวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้าน ประสบการณ์ การทำงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะกลับมาหางาน ประจำใน ประเทศไทยได้


หลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ของ Brock University

- MBA-Master of business Economies (Co-op) เรียนบริหารธุรกิจ
MACC in Accounting
MBA in Business Admin.
Med/PhD in Education Studies
MA in Child & Youth Stidies
MSc/PhD in Biological Sc.
MSC in Chemistry
MA/MSC in Applied Health Sc.
MSC in Earth Sc. MSc in Physics
MSc/PhD in Biotechnology
MA in Political Sc.
MA in Social Justice & Equity Studies
MA in Applied Linguistics
MA in English Literature
MA in Popular Culture
MA/PhD in Psychology
MA in Philosophy


Homestay : โฮมสเตย์

การพักแบบโฮมสเตย์ คือ การอาศัยอยู่ในบ้าน กับครอบครัวชาวแคนาดา โดยที่นักเรียนมีห้องเป็นส่วนตัว ครอบครัวเจ้าของบ้านนั้น จะต้อนรับและดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของบ้าน บ้านแต่ละหลังถูกคัดเลือกมาอย่าง รอบคอบ


หอพักของมหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษามีหอพักประจำสำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง ห้องพักจะเป็นแบบเดี่ยว หรือไม่ก็เป็นแบบห้องรวม และมีโรงอาหารไว้คอยบริการ


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Brock University
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ