Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียน มัธยม ต่างประเทศ เลือกเรียนมัธยม ที่ นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนมัธยมต่างประเทศ

เรียนมัธยมต่างประเทศ  


ถ้าถาม..การเรียนต่อต่างประเทศ มันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราเป็นอย่างมาก ภาษาอังกฤษเราไม่แข็งพอ การเป็นอยู่ที่ต่างประเทศจะเป็นอย่างไร เพื่อนๆที่ต่างประเทศจะดีกับเราไหม อาจารย์จะดูแลเอาใจใส่เราหรือเปล่า แต่ถ้าเรากล้าที่ก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอกที่แตกต่างออกไปจากบ้านของเรา แน่นอนว่าประสบการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มค่าอย่างๆมาก วันนี้จะมาขอแนะนำการเรียน มัธยมและม.ปลายในต่างประเทศกัน วันนี้จะขอแนะนำข้อมูลการเรียนต่อ มัธยมนิวซีแลนด์ แคนนาดา และการเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ

      

โรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ 

 
  เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์   นิวซีแลนด์จัดเป็นประเทศที่นักเรียนมัธยมของไทยนิยมไปศึกษาต่อมากที่สุด นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก   นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สงบ และ มีความปลอดภัย ผู้ปกครองของนักเรียนไทยส่วนใหญ่จึงมั่นใจว่าเมื่อส่งบุตรหลานไปเรียนนิวซีแลนด์แล้ว  การศึกษาภาษาอังกฤษจะดีที่สุด  ชาวนิวซีแลนด์นั้นเป็นมิตรและอัธยาศัยดี มีความหลากหลายของเชื่้อชาติ ทำให้คนในประเทศนี้ ส่วนใหญ่เข้าใจถึงความแตกต่าง ดังนั้น ชาวนิวซีแลนด์เข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ที่สำคัญค่าครองชีพที่นี่ไม่สูงมากนัก  นอกจากนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก  ค่าเทอมที่นิวซีแลนด์มีอัตราที่สมเหตุสมผล  นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกเรียนโรงเรียนมัธยม มากกว่า 400 แห่งทั่วทั้งเกาะเหนือ และใต้ โดยปกติ การรับเข้าโรงเรียนนั้นจะดูทรานสคริปของนักเรียน 2 ปีย้อนหลัง 

 ประเภทของโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการเรียน และที่พักอาศัยที่นิวซีแลนด์
 

โรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ (State School)
        โรงเรียนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้รับความนิยม มากที่สุด    เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลในนิวซีแลนด์มีสภาพที่ดี และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบ เพราะได้รับการสนับสนุนการรัฐบาลเป็นจำนวนมาก หากนักเรียนไทยไปเรียนจะ มีค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยเฉลี่ย 250,000 - 380,000 บาท ต่อปี  ขณะที่ค่าที่พักโดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 220,000 - 285,000 บาท ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย  )

 

โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์  (Integrated School)
 
       โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์ นั้นเป็นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วนเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยเฉลี่ย  350,000 - 420,000 บาท ต่อปี  ค่าที่พัก โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 220,000 - 285,000 บาท ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย )

 

โรงเรียนเอกชนนิวซีแลนด์  (Private School)
        
โรงเรียนของเอกชนนิวซีแลนด์เป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นทางโรงเรียนประเภทนี้จะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากไม่มีงบจากภาครัฐทำให้ มีค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยเฉลี่ย สูง ถึง 360,000 - 710,000 บาท ต่อปี  ค่าที่พัก แต่โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 250,000 - 285,000 บาท ต่อปี * (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย) ราคาปี 2015-2016

** เลือกโรงเรียนมัธยมต่างประเทศได้ตามเมืองที่ต้องการ  อ่านต่อ  โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์


   เรียนมัธยมที่แคนาดา เป็นอีก 1 ประเทศที่นักเรียนไทยไปศึกษาระดับมัธยมที่ต่างประเทศ แม้ว่าการเดินทางจะไกลมาก ด้วยระยะทาง ทำให้ต้องนั่งเครื่องบินเป็นเวลาเกือบ 20 ชั่วโมง  โดยการเรียน ระดับ มัธยมศึกษาที่ แคนาดา จะมีระบบที่คล้ายกับของโรงเรียนอเมริกันมาก นั่นคือ การไม่เคร่งครัดเรื่องชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียน  การเดินเรียนไปยังคลาสที่นักเรียนเลือกเรียน  โรงเรียนมัธยมแคนาดมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับท๊อป เมื่อเทียบจากทั่วโลก   ชาวแคนาดามี สำเนียงที่คล้าย ชาวอเมริกัน ทำให้นักเรียนไทยมีความคุ้นเคย  ประเทศแคนาดามีความงดงามทางธรรมชาติมากแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้  แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยสูง อากาศเย็นตลอดปี  แคนาดามีความสุขอยู่ระดับสูงมาก จากผลสำรวจ พบว่า   ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก แคนาดามีค่าใช้จ่ายระดับโรงเรียนมัธยมที่ไม่สูงมาก หากเทียบกับ อเมริกา หรือ ประเทศทางยุโรปบางประเทศ

 

โรงเรียนมัธยม ของรัฐบาล  แคนาดาเปิดรับสมัครนักเรียนจากต่างชาติเกือบทุกสถาบัน โรงเรียน กว่า 80-90% เป็นของรัฐบาลซึ่ง ได้รับความนิยม มากที่สุด    เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาล มีสภาพที่ดี และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบ เพราะได้รับการสนับสนุนการรัฐบาลเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนรัฐในแคนาดาถูกแบ่งเขตการศึกษาต่างๆ เรียกว่า School District  แต่ละเขตการศึกษานั้นๆ ก็จะมีโรงเรียนรองรับนักเรียน ระดับ มีความแตกต่าง ด้าน  ขนาด และจำนวน ในแต่ละพื้นที่ โรงเรียนรัฐบาลแคนาดา มีนักเรียนที่มากกว่าโรงเรียนเอกชน และมีระบบการเรียนการสอน ที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรม เชื้อชาติ และประเพณี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนของโรงเรียนรัฐบาล เฉลี่ยต่อปี  310,000 - 340,000 บาท ต่อปี 
ค่าที่พักอาศัยเฉลี่ยต่อปี 220,000 บาท ต่อปี 

 

โรงเรียนมัธยม ของเอกชน  โรงเรียนเอกชน ในแคนาดานั้นมีอัตราครูต่อนักเรียนที่ต่ำมาก ทำให้ มั่นใจได้เลยเมื่อคุณพ่อ หรือ แม่ได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาที่โรงเรียนเอกชนในแคนาดา ครูจะสามารถดูแลนักเรียนได้อยางทั่วถึง หลักสูตรในการสอนนั้น นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนต่างๆได้ โดยที่เน้นมีความเป็นระเบียบวินัย ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลามาก  เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนโดยการให้เล่นกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนของโรงเรียนเอกชนเฉลี่ยต่อปี 1,000,000 - 1,300,000 บาท ต่อปี
ค่าที่พักอาศัยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 300,000 - 400,000 บาท ต่อปี

** เลือกโรงเรียนมัธยมต่างประเทศได้ตามเมืองที่ต้องการ  อ่านต่อ โรงเรียนมัธยมแคนาดา เรียนมัธยมที่อเมริกา เป็น ประเทศที่นักไทยสนใจไปศึกษามากที่สุด ก็ว่าได้ ทั้งระดับ มัธยมต้น และ  มัธยมปลายมากที่สุด แต่ไม่ทุกคนที่ต้องการแล้วสามารถเลือกไปได้ เพราะอเมริกามีกฏเกณฑ์การรับสมัครที่ยากในระดับโรงเรียน และ ยากในการขอวีซ่าเข้าประเทศ อเมริกาถือว่า เป็นประเทศที่่มีคุณภาพการศึกษาสูง และ สำเนียงภาษาที่คุ้นหู คนไทย  โรงเรียนมัธยมอเมริกา  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก   อเมริกามีชื่อเสียงในเรื่อง เทคโนโลยี ความทันสมัยในการใช้ชีวิต มีความหลากหลายในวัฒนธรรม แต่มี ข้อจำกัดคือ เมื่อไปศึกษาโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายใหม่ คือ ให้นักเรียนต่างชาติศึกษาในโรงเรียนของรัฐได้ 1 ปีเท่านั้น แต่หากต้องการเรียนต่อ ต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชน * โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียด 
 

       โรงเรียนมัธยม ของรัฐบาล ในอเมริกาเปิดรับสมัครนักเรียนจากต่างชาติ  โรงเรียนในอเมริกาของรัฐบาล รองรับนักเรียนในแต่ละระดับ มีความแตกต่างด้านขนาด และจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ โรงเรียนรัฐบาล มีนักเรียนทีทุนสนับสนุนมากกว่าโรงเรียนเอกชนจากหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีความหลากหลายในวัฒนธรรม เชื้อชาติ และประเพณี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนของโรงเรียนรัฐบาล รวม ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ประกันสุขภาพ เฉลี่ยต่อปี  1,000,000 บาท ต่อปี (ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปศึกษา)

 

         โรงเรียนมัธยม ของเอกชน  โรงเรียนเอกชนใน อเมริกา  นั้น   มั่นใจได้เลยเมื่อคุณได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาที่โรงเรียนเอกชนในอเมริกา  ครูจะสามารถดูแลนักเรียนได้อยากทั่วถึง หลักสูตรในการสอนของโรงเรียนเอกชนใน อเมริกา  นั้น นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนต่างๆได้ เน้นมีความเป็นระเบียบวินัย ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนโดยการให้เล่นกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ค่าใช้จ่ายในการเรียนของโรงเรียนรัฐบาล รวม ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ประกันสุขภาพ เฉลี่ยต่อปี  1,500,000 บาท ต่อปี (ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปศึกษา)  

อ่านต่อ โรงเรียนมัธยมที่อเมริกา


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
เรียนมัธยมต่างประเทศ
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ