Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Burnaby School District แวนคูเวอร์ แคนาดา

 Burnaby School District
แวนคูเวอร์ แคนาดา  


โรงเรียน Burnaby School District ประจำเขตเบอร์นาบี ในมณฑล บริทิชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกเข้าศึกษาที่โรงเรียน ของเขตเบอร์นาบี ตั้งแต่ ระดับประถมแคนาดา 40 แห่ง และ ระดับมัธยม แคนาดา มีให้เลือกหลายโซน ในโรงเรียนกว่า 8 แห่งใน แวนคูเวอร์


โดยนักเรียน มีช่วงอายุระหว่าง 5-18 ปี ทาง โรงเรียน ประจำเขตเบอร์นาบี มี ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องที่อยู่นอกเหนือจากชั้น เรียน นักเรียน ของเบอร์นาบี เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในด้านศิลปะการแสดง กีฬา และความสำเร็จทางด้านวิชาการ


ประสบการณ์เรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่แคนาดา 


      CANADA เรียนรวมกับนักเรียนชาวแคนาดา
       รับการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
       มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
       เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ESL แบบเข้มงวด


นอกจากนี้ จำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียน เบอร์นาบีที่ได้รับทุนการศึกษา และ ประสบ ความสำเร็จ ในการ เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยของ แคนาดา และ อเมริกา อีกด้วย


เรียน ในโรงเรียนของเครือ เบอร์นาบี แคนาดา 

เบอร์นาบี แคนาดา มีสวนสาธารณะและสวนต่างๆมากมาย เบอร์นาบีจึงได้รับฉายาว่าเป็น นครแห่งสวน สาธารณะ และ บรรยากาศแบบชายฝั่งทะเลตะวันตก อันนุ่มนวลเบาสบายของ แคนาดา ผนวกกับความงาม ตามธรรมชาติของภูมิทัศน์ ของ แคนาดา ทำให้เบอร์นาบี เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษา และการเดินทางเข้าไปยังเมืองแวนคูเวอร์นั้น ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพียง 30 นาที


Burnaby School District

Burnaby เป็นเขตโรงเรียน เอกชนชั้นนำของแคนาดา และได้รับการรับรองโดยกระทรวง ศึกษาธิการ จังหวัด เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของมณฑลบริติชโคลัมเบีย แคนาดา


BurnabySchool District มีประชากรนักเรียน K-12 ที่ศึกษาแบบเทียบเท่าแบบเต็มเวลา (FTE) จำนวน 23,716 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 13,000 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 41 แห่ง และนักเรียน 10,000 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทางเลือกอีก 8 แห่ง


เขตการศึกษาแห่งนี้ได้ทำการส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันหลากหลายผ่าน ทางนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งจะสร้างเสริมการยอมรับ ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Burnaby School District ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเกรทเตอร์ แวนคูเวอร์ ของแคนาดา ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยม 8 แห่งและโรงเรียน ประถม 41 แห่ง ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม นักเรียนต่างชาติสามารถเริ่มการศึกษาได้


ใน เดือนกันยายน มกราคม (สำหรับระดับ ประถมศึกษา) หรือ กุมภาพันธ์ (สำหรับระดับมัธยมศึกษา) นักเรียนสามารถลงทะเบียน เรียนในการศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษา ปีการศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบอื่นๆ ได้


Burnaby School District

แต่ละ โรงเรียน เบอร์นาบี แคนาดา นอกจากจะมีอาจารย์ผู้สอนที่ทรงความรู้ และอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งยินดีให้ความช่วยเหลือแล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะ ซึ่งจะไปเยี่ยมเยียนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และ คอยกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน พร้อม ทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ นอกหลักสูตรต่างๆ เพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้โรงเรียน เบอร์นาบี แคนาดา ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องเรียนศิลปะ การแสดง โรงละคร ห้องเรียนดนตรี สนามกีฬาหลายชนิด


ที่พักแบบโฮมสเตย์ ของ เบอร์นาบี แคนาดา 

นักเรียนต่างชาติจะได้รับการจัดให้พักอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาที่ผ่านการคัดเลือก มาอย่างดี โฮมสเตย์ของโรงเรียน Burnaby School District อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนซึ่ง เมื่อพักกับครอบครัวโฮมสเตย์นั้นจะเปิดโอกาส ให้นักเรียนนั้นได้รับประสบการณ์ ทางวัฒนธรรมของ แคนาดา พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองสามารถมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านอาศัยอยู่ท่าม เมืองเบอร์นาบี แคนาดา


ค่าใช้จ่ายในการเรียน Burnaby School District

ค่าใช้จ่ายในการเรียน จำนวนเงิน CAD
ค่า สมัคร 200
ค่า เรียน 13000/ปี
ค่าประกันสุขภาพ 800
ค่าที่พัก โฮมสเตย 780

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ของเบิร์นนาบี

เปิดสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนต่างชาติเป็นเวลาสองถึงห้าสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในประสบการณ์ฤดูร้อน ในแคนาดา พร้อมด้วยการมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และนักเรียนที่วางแผนที่จะเข้าเรียนใน โรงเรียนมัธยมของ แคนาดาในเดือนกันยายน

โดยการนำของเหล่าคณาจารย์ที่ได้รับการรับรอง โดยทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• พัฒนาทักษะทางด้านการฟังการสนทนา การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการของนักเรียน
• ร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือในทุกๆ บ่าย
• แนะนำนักเรียนต่างชาติเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวแคนาดา
• ทบทวนการใช้ศัพท์เฉพาะทางในวิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์
• รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบเต็มวันในทุกวันศุกร์ เช่น สวน Stanley, เกาะ Granville,
ห้องสมุดสาธารณะแวนคูเวอร์ มหาวิทยาลัย British Columbia และ มหาวิทยาลัย Simon Fraser


ฟังประสบการณ์ของการเรียน  Burnaby School District

น้อง นรา กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงปิดเทอม ลองมาฟังประสบการณ์ของการเรียน ที่แคนาดาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

น้อง " นรา "โรงเรียนชื่ออะไร และ เมืองอะไร ค่ะ
โรงเรียน Alpha Secondary School เมือง Burnaby รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นโรงเรีนในเขตการศึกษา Burnaby

 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Burnaby
Burnaby เป็นเมืองใหญ่และติดกับ Vancouver การเดินทางสะดวกสบายและเป็นเมืองที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย

 

สภาพอากาศที่เมือง
ฤดูหนาวประมาณ 0 -5 องศา มีหิมะตกแค่ 2-3 วัน ส่วนในฤดูร้อน ถ้าร้อนมากๆ ก็ประมาณ 30 องศา แต่ไม่เหนอะหนะเหมือนเมืองไทย

 

การปรับตัวในช่วงแรกที่แคนาดา
การมาเรียนที่นี่ก็เหมือนการย้ายโรงเรียนทั่วไป สำหรับผมไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก และอีกอย่างเขตการศึกษา Burnaby มีนักเรียนเอเชียค่อนข้างเยอะประมาณ 30-40% โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวจีน แต่โรงเรียน Alpha Secondary ที่ผมเรียนอยู่มีประมาณ 10% นอกจากนั้นก็จะเป็นนักเรียนจากยุโรป อเมริกากลางและ อมริกาใต้ ส่วนเพื่อนๆ ที่เป็นนักเรียนแคนาดาเอง แรกๆ อาจจะฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่พอภาษาอังกฤษเราดีขึ้น และสื่อสารได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร

 

การเรียนที่แคนาดาแตกต่างจากการเรียนที่ประเทศไทยยังไง
ต่างกันค่อนข้างมาก อย่างเรื่องจำนวนวิชาเรียน ที่แคนาดาเรียนแค่ 4 วิชาต่อวัน และเลิกเรียน 15:00 น. ถ้าเทียบกับที่ไทยเรียนประมาณ 7-8 วิชาต่อวัน และที่แคนาดาหลังเลิกเรียนจะมีชมรมและกิจกรรมต่างๆ ให้ทำมากมาย แล้วแต่ความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน เช่น กีฬา การทำอาหาร การจัดดอกไม้ เป็นต้น

 

การบ้านไม่เยอะถ้าเทียบกับการเรียนที่ไทยถ้าอยากจบเร็ว นักเรียนสามารถลงเรียนเพิ่มเติมตอนซัมเมอร ์ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของแคนาดาได้ นอกจากนั้นที่แคนาดายังมีวิชา AP ซึ่งนักเรียนที่เรียนดี สามารถลงเรียนและนำไปโอนหน่วยกิต ตอนเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยรวมแล้วการเรียนที่แคนาดาง่ายกว่า ที่ไทย

 

เขตการศึกษา Burnaby มีโรงเรียนทั้งหมด 8 แห่ง คุณภาพการเรียนการสอนเหมือนกัน ซึ่งแต่ละแห่งก็จะเด่น ในแต่ละเรื่อง เช่น โรงเรียนที่ผมเรียน Alpha Secondary จะเด้นด้านกีฬา ส่วน Burnby North Secondary จะเด่นด้านหลักสูตร AP ที่มีให้เลือกเยอะและนักเรียนมีผลการเรียนดี วิชาที่นักเรียนไทยทำได้ดี คือวิชาคณิตศาสตร์ เพราะถ้าเทียบกันแล้ว ที่ไทยเรียนยากกว่า ส่วนวิชาศิลปะและ พละศึกษาก็ง่าย เพียงแต่เข้าชั้นเรียนและส่งงานตามที่กำหนดก็สามารถผ่านได้ ส่วนวิชาที่ค่อนข้างยาก สำหรับนักเรียนไทยคือวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนเรียงความ

บางครั้งการเรียนในชั้นเรียนอย่างเดียว ไม่พอ ต้องดูข่าวและหาความรู้รอบตัวด้วย การทำข้อสอบโดยส่วนใหญ่เป็นอัตนัย แต่บางวิชาก็ไม่มีการสอบ เป็นการทำรายงานแทน

 

นักเรียนโดยส่วนใหญ่ทำอะไรหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์
นอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว ที่ Burnaby มีห้างที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ British Columbia ชื่อว่า Metrotownและนอกจากนั้นก็มีสวนสาธารณะมากมาย นักเรียนบางคนก็จะจับกลุ่มไปกับนักเรียนต่างชาติ ด้วยกัน นักเรียนไทยก็มีจับกลุ่มกันบ้าง แต่บางคนก็ชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนชาวแคนาดา

 

การเรียน ESL สำหรับนักเรียนต่างชาติ
ใน 2-3 วันแรกที่ไปถึง นักเรียนต่างชาติจะต้องวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการเรียน ESL จะอยู่ในคาบปกติระหว่างวัน จะต้องเรียนกี่คาบต่อวันขึ้นอยู่กับผลสอบภาษาอังกฤษ หากสอบได้ ESL Level 1 จะต้องเรียน 2 คาบต่อวัน หากได้ Level 2 เรียน 1 คาบต่อวัน หากได้ Level 3 ขึ้นไป

 

นักเรียนไม่ต้องเรียน ESL เสริม สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนปกติได้เลย นักเรียนที่ต้องการเรียน เสริมหลังเลิกเรียน ทางโรงเรียนก็จะมีติวเตอร์มาสอนพิเศษให้ แต่นักเรียนจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

.

การทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนต่างชาติ

ในแต่ละเดือน จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างชาติ เช่น ไปเล่นสกี ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆ ซึ่งหากนักเรียนคนไหนสนใจสามารถเข้าร่วมได้ โดยบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีกิจกรรมของ โรงเรียนที่ทำร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาด้วย

.

อาหารการกิน
อาหารเช้าส่วนใหญ่เป็น cereal ส่วนอาหารเที่ยงรวมอยู่ในค่า Homestay อยู่แล้ว โฮสจะเป็นคนเตรียมให้เพื่อห่อไปกินที่โรงเรียน

.

โดยส่วนใหญ่เป็นแซนวิช หรือนักเรียนสามารถทานอาหารที่โรงอาหารที่โรงเรียนได้ ยกตัวอย่าง พิซซ่า 1 ชิ้นประมาณ $3 หรืออาจเดินออกไปทานร้านอาหาร fast food นอกโรงเรียนได้ ส่วนเรื่องอาหารไทยก็หาทานได้ไม่ยาก และหาซื้อวัตถุดิบได้ไม่ยากตามร้านเอเชียทั่วๆ ไป จากบ้านผมไปโรงเรียนมีร้านเอเชียอยู่ตั้ง 4 ร้าน

.

การเดินทางไปโรงเรียน
ถ้านักเรียนได้บ้าน Homestay ใกล้โรงเรียนก็จะเดินไปโรงเรียน แต่ถ้าได้บ้านไกลเกินกว่าจะเดินได้ ก็นั่งรถบัสไปโรงเรียน สามารถซื้อตั๋วรถบัสแบบรายเดือนประมาณ $52 /เดือน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

.
ส่วนการเดินทางเข้าแวนคูเวอร์สามารถนั่งรถบัสหรือ subway ได้ โดยใช้เวลาเพียง 20 นาทีและ การเดินทางไปสนามบิน สามารถขึ้น subway จาก Burnaby ตรงไป Vancouver International Airport ได้เลย

.

การเปิดบัญชีธนาคาร
แนะนำให้เปิดทั้งบัญชีกระแสรายวัน (Checking Account) ซึ่งจะได้รับบัตรเดบิตและบัญชีออมทรัพย์ (Saving Account) สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน High School จะได้รับการยกเลิก ค่าธรรมเนียม รายเดือน เวลาจะกดเงิน จะนำบัตรเดบิตของธนาคารที่ไทย ไปกดเงินที่เครื่อง ATM ที่แคนาดา ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาทต่อการกด 1 ครั้ง หลังจากนั้นจึงนำเงินนั้นไปฝากเข้าบัญชีที่แคนาดา


 

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Burnaby School District
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ