Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

อยากไปเรียนการโรงแรม ทำงาน ที่สวิส Work Study in Swiss
เรียนต่อต่างประเทศ เรียนการโรงแรมที่สวิส สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ข้อมูลประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สวิสเซอร์แลนด์ - ข้อมูลทั่วไป

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทวีปยุโรปกลาง โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง

 

ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์มีพื้นที่มากกว่า 70% เป็นเขตภูเขาคือ เทือกเขาแอลป์ มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน ทรัพยกรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ หินแกรนิต หินปูน และหินก่อสร้าง เป็นต้น


ระบบการศึกษาสวิสเซอร์แลนด์

การศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อว่า มีการศึกษาที่ดีสุดในโลก เนื่องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นๆ ทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญมาก แต่ละ Cantons จะรับผิดชอบการศึกษาภายในมณฑลของตนเอง ตัวอย่างเช่น การสอนภาษาที่สอง บางมณฑลสอนตั้งแต่เกรด 4 บางมณฑลเริ่มสอนเกรด 7 เป็นต้น เด็กนักเรียนชาวสวิสฯส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ด้วยโรงเรียนเอกชนค่าเล่าเรียนจะค่อนข้างแพง


อาหารสวิสเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมผสมผสานในแต่ละท้องถิ่น มีอาหารหลักที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่ได้รับจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ทั้งจากฝรั่งเศส, เยอรมัน และอิตาลี


ภูมิอากาศ ของ สวิสเซอร์แลนด์

- ที่ราบสูงตอนเหนืออากาศเย็นสดชื่น เพราะล้อมรอบด้วยเทือกเขาตอนใต้ของเทือกเขาแอล์ป ลงมาอากาศอบอุ่นสบาย เพราะอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

- อุณหภูมิในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน การเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพออยู่เสมอเมื่อเดินทางจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด อากาศบนยอดเขาสูงเช่น Jungfraujoch , Schilthorn , Pilatus และ Alalin (Saas Fee) จะหนาวเย็นกว่าที่ข้างล่างมาก


สกุลเงินสวิสเซอร์แลนด์

ชื่อ สวิสฟรังก์ (Swiss Francs)


ระบบกระแสไฟฟ้าสวิสเซอร์แลนด์

ระบบกระแสไฟฟ้าสวิสเซอร์แลนด์ กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์, 50 ไซเคิ้ล

 


ความปลอดภัย ของสวิสเซอร์แลนด์

โดยทั่วไปแล้ว สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สงบ ปัญหาโจรผู้ร้ายมีน้อยมาก ถึงกระนั้นนักท่องเที่ยว นักเรียน ก็ควรระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสนามบินและสถานีรถไฟใหญ่ๆ ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดของอาหารและน้ำ คุณภาพของน้ำปะปาที่นี่เทียบได้กับน้ำแร่ที่บรรจุภายในขวด


การเดินทางภายในระบบกระแสไฟฟ้าสวิสเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบาย และเอื้ออำนวยแก่นักท่องเที่ยว ืั้นิยมเป็นอย่างมากก็จะได้แก่ รถไฟ รถโดยสารนอกเมือง (Postal Bus) แท็กซี่ เป็นต้น


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ