Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนหลักสูตร IFG ทางลัดสำหรับการเข้าเรียน ปริญญาตรี-โทอเมริกา

เรียนภาษาที่ Clark Institute of the Philippines , CIP หลักสูตร IFG

หลักสูตร IFG เปิดสอนที่ Clark Institute of the Philippines , CIP

CIP ตั้งอยู่เมือง Clark ในชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจ ค่อนข้างเจริญและมีห้างสรรพสินค้าใหญ่จำนวนมากมาย รวมถึงสนามบินนานาชาติ  รอบสถาบันมีแหล่งร้านค้า ธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านอาหาร โรงแรม และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภายในสถาบัน CIP ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย มีหอพัก อินเตอร์เน็ท ห้องนั่งเล่นสำหรับรับรองนักเรียน


ทางลัดสำหรับการเข้าเรียน ปริญญาตรี-โท อเมริกา

จุดเด่นหลักสูตรเตรียมความพร้อม IFG คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 20 หรือ 32 สัปดาห์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศอเมริกา ทั้งนี้นักเรียนที่จบหลักสูตร IFGจะได้รับรองเข้าเรียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเครือข่ายของ IFG ทันที โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบคัดเลือก และไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ IELTS / TOEFL, SAT พร้อมทั้งยังมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ IFG ด้วย


หลักสูตร IFG ครอบคลุมไปถึงการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ได้แก่ การเขียนบทความ การอภิปราย การโต้วาที และการเข้า group study ซึ่งทักษะต่างๆจะช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จในการเรียนตามเป้าหมายได้โดยไม่เลิกเรียนกลางคัน หลักสูตร IFG เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

 

จุดเด่นของสถาบัน CIP 

■ เรียนภาษาตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 5 ชั่วโมงต่อวัน และสามารถเลือกเรียนกับอาจารย์ที่สอนวิชาทั่วไปได้

■ สิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษตลอดเวลา ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ทำให้ต้องสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติ

■ หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ที่สถาบัน อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมกันและกัน

■ ระบบอาจารย์บัดดี้ นักเรียนจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลือ ประเมินผล และให้คำปรึกษา

■ บุคลากรและอาจารย์น่ารักเป็นมิตร อาจารย์มาจากหลากหลายประเทศเช่น อเมริกา อังกฤษ และฟิลิปปินส์ ล้วนมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอน

■ หลักสูตรผ่านการรับรอง สอนโดยอาจารย์ที่ผ่านการทดสอบ และรับประกันคะแนนที่น่าพึงพอใจ

 

​หลักสูตรภาษา IFG 20 สัปดาห์ และ 32 สัปดาห์

คุณสมบัติการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร IFG

1.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. อายุ 16 ปีขึ้นไป

3.  มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ผลภาษาระดับ IELTS 4.0 ขึ้นไป สำหรับหลักสูตร 20 สัปดาห์

5. ผลภาษาระดับ elementary สำหรับหลักสูตร 32 สัปดาห์

6. มีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้

7. สำหรับนักเรียนที่อายุ 15 ปี จบม. 3 สามารถสมัครเรียนได้ เมื่อเรียนจบหลักสูตร IFG แล้ว อายุ 16 ปี ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อใน community college ได้

8. เงื่อนไข GPA ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนั้นที่ต้องการเข้าเรียนต่อเมื่อจบหลักสูตร IFG แล้ว

 

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ IFG

■ Whatcom Community College

■ Tacoma Community College

■ Missouri State University

 University of Montana

■ Fox Valley Technical College

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844-6, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 096-836-6299, 
LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ