Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่สอบออนไลน์ อยูที่ไหนก็ทดสอบได้ ใช้แทนผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  Duolingo English test

 

Duolingo English test

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่สอบออนไลน์ได้ที่บ้าน ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในการทำได้รับผลภายใน 48 ชั่วโมง  สามารถใช้แทนผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL ได้ด้วยราคาไม่ถึง 2,000 บาท !! มีสถาบันที่ยอมรับกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก*

คะแนนเต็ม 160 คะแนน โดยจะแบ่งออกอีกเป็น 4 ส่วนย่อย ๆ ดังนี้

1.Literacy ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

2.Comprehension ความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษ

3.Conversation ความสามารถใน การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

4.Production ความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ

 

สิ่งที่ควรรู้ในการสอบ Duolingo English test

1.ในการสอบ Duolingo จะเป็นข้อสอบแบบ Mixed skill ไม่มีการแบ่งชัดเจนเป็นพาร์ทเหมือนข้อสอบอื่น ๆ เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราจะเจอคำถามแบบไหน ข้อหนึ่งอาจจะเป็นข้อสอบ Listening ข้อต่อมาอาจจะเป็นข้อสอบ Reading อีกข้ออาจจะเป็นข้อสอบ speaking ก็ได้

2.ข้อสอบเป็นแบบ Adaptive ดังนั้นความยาก-ง่ายของข้อสอบจะขึ้นอยู่กับการตอบคำถามแต่ละข้อของเรา

3.เวลาในการทำข้อสอบคือ 60 นาที เราต้องข้อสอบทั้งหมดภายในเวลา ถ้ากดข้ามไปทำ section ต่อไป เราจะไม่สามารถกลับมาทำ section เดิมได้ และจะไม่มีการทดเวลาให้เมื่อกดข้าม section ดังนั้นควรบริหารเวลาให้ดี

4.ปฏิบัติตามกฎที่ทาง Duolingo กำหนดอย่างเคร่งครัด

1) เตรียมพาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม

2) ห้ามใช้หูฟังในการสอบ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS ที่มีไมโครโฟนและลำโพงในตัวเท่านั้น

3) ในห้องจะต้องเงียบและมีแสงสว่างเพียงพอ รวมถึงห้ามมีบุคคลอื่นอยู่ในห้อง หรือมีคนเดินเข้า-ออกห้อง

4) ห้ามจดอะไรลงในกระดาษหรือในอุปกรณ์อื่น

5) ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบหรือมองนอกหน้าจอระหว่างการทำข้อสอบโดยเด็ดขาด

 

รูปแบบข้อสอบ Duolingo English test

1.เลือกคำที่มีอยู่จริงในภาษาอังกฤษจากลิสต์ที่ให้มา มี 2 แบบ คือ 1) อ่านแล้วเลือก 2) ฟังแล้วเลือก 

 ข้อควรระวัง

1) เลือกคำที่เรารู้อยู่แล้วก่อน ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เลือกคำที่ไม่รู้จัก เพราะอาจจะใส่มาหลอกได้

2) ระวังเรื่องตัวสะกด

2.ฟังประโยคที่ให้มาแล้วเขียนประโยคนั้น ๆ ให้ถูกต้อง

3.พูดออกเสียงประโยคที่ให้มา

4.เติมตัวอักษรที่หายไปในบทความที่ให้มา

​​เทคนิคในการทำ

1) อ่านบทความทั้งหมดก่อนแล้วค่อยโฟกัสคำที่ตัวอักษรหายไป

2) ใช้ context clue หรือการเดาคำศัพท์จากบริบท

* ข้อควรระวัง ตามปกติแล้ว Duolingo จะรองรับการสะกดทั้งแบบบริทิชและอเมริกัน ยกเว้นพาร์ทนี้ ที่จะยึดตามการสะกดแบบอเมริกันเท่านั้น

5.บรรยายภาพที่ให้มา มี 2 แบบคือ 1) เขียนบรรยายอย่างน้อย 1 ประโยค 2) พูดบรรยายเป็นเวลา 30 วินาที

เทคนิคในการทำ

1) หลีกเลี่ยงการตอบสั้น ๆ ว่าเห็นอะไรอยู่ในภาพ เช่น I see a flower. (ฉันเห็นดอกไม้)

2) พยายามบรรยายรายละเอียดที่อยู่ในภาพให้ได้มากที่สุด

3) ควรบรรยายให้มากกว่าที่กำหนดมา

6.ตอบคำถามที่ให้มา มี 2 แบบคือ 1) เขียนคำตอบอย่างน้อย 50 คำ 2) พูดตอบคำถามอย่างน้อย 50 คำ

7.เลือกคำที่หายไปในบทความที่ให้มา

8.เลือกประโยคที่ดีที่สุดมาเติมในช่องว่างในบทความที่ให้มา

9.ตอบคำถามโดยการ Highlight คำตอบในบทความที่ให้มา

10.เลือกประโยคที่เป็นใจความสำคัญของบทความที่ให้มา

11.เลือกชื่อหัวข้อบทความที่ดีที่สุด

12.บรรยายหัวข้อที่ให้มา มี 2 แบบคือ 1) เขียนโดยใช้เวลา 3-5 นาที 2) พูด 1-3 นาทีเกี่ยวกับหัวข้อที่ให้มา

 

สามารถสมัครสอบได้เลยที่  https://englishtest.duolingo.com/home  จ่ายเพียง $49 USD

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ