Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Simon Fraser University ,British Columbia แคนาดา

เรียนต่อที่ Simon Fraser University

Simon Fraser University (SFU) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1963โดย ได้รับการสนับสนุน จาก Dr. J.B. Macdonald ตั้งอยู่ในรัฐ British Columbia มีนักเรียนกว่า 30,000 คน เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร ถึงระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย 6 คณะดังนี้ Applied Sciences, Arts & Social Sciences, Business Administration, Education, Mathematics และ Sciences และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ


Simon Fraser University กับ FIC

เตรียมเรียนปริญญาโทที่ วิทยาลัย Fraser International College (FIC) เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนโปรแกรมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังติดอันดับ 1 ใน10 ของประเทศแคนาดา สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย Simon Fraser University โดยนักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆของ SFU ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือสื่อการเรียนการสอน FIC เป็นสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และ มีคุณภาพสูง

ให้คำมั่นสัญญาต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จ ในการศึกษา อีกทั้งคณาจารย์ที่ประสบการณ์สูงและชั้นเรียนขนาดเล็กที่ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จึงสามารถรับประกันได้ว่านักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Simon Fraser University ได้อย่างแน่นอน
Fraser International College อยู่ห่างจาก Down town Vancouver เพียง 25-30 นาที อยู่ใกล้ศูนย์กลางทาง ด้านการเงิน อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านตะวันตกของแคนาดาที่ล้อมรอบไปด้วย ภูเขา และทะเล ทัศนียภาพสวยงาม และเหมาะแก่การทำกิจกรรม โดยสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา


เตรียมเรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดา Pre-University Level Program (2 เทอม)

University Transfer Program (UTP) Stage I (Foundation)

เป็นหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เทียบเท่ากับนักศึกษา แคนาดา ถ้าผ่าน UTP ในระดับคะแนนที่เหมาะสมแล้วสามารถเรียนต่อ UTP II ได้ โดยเปิดรับนักเรียนที่จบ ม.5

หลักสูตรที่เปิดสอน

- Business Administration
- Computing Science
- Engineering Science
- Arts and Social Sciences


เตรียมเรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดา University Level Program (3 เทอม)

University Transfer Program (UTP) Stage II
เป็นหลักสูตรเร่งรัดในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเทียบเท่าปี 1 ซึ่งร่วมกับ Simon Fraser University ซึ่งถ้าผ่าน UTP II ในระดับ GPA ที่เหมาะสมแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ได้เลย เปิดรับ นักเรียนชั้น ม.6

หลักสูตรที่เปิดสอน

• Business Administration
• Computing Science
• Engineering Science
• Arts and Social Sciences
• Associate of Arts Degree*

* (หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาที่มี GPA ที่เหมาะสมสามารถโอนหน่วยกิจเข้าเรียนปริญญาตรีปีที่ 3 ของคณะที่เกี่ยวข้อง ใน SFU ได้)


Study Abroad Programs (หลักสูตร 4 เดือน)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาระหว่างประเทศระยะสั้น และ สามารถมีสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัย FIC ระดับ UTP I หรือ UTP II และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย SFU กรณีที่สามารถสำเร็จ UTP II ในระดับ GPA ที่เหมาะสมได

Program Normal duration Total program
fees
University level programs
UTP Stage II 3 terms C$19,702*
Associate of Arts degree 2 Years C$19,702 per year
Pre-University Programs
UTP Stage I 2 terms C$15,955
Pre-Masters Programs
Pre-MBA 1 term C$12,890
Additional support programs
Integrated Term 1 term C$3,980 
(plus additional
costs of UTP program)
Cornerstone Term 1 term C$5,975 
(plus additional
costs of UTP program)
SFU PAS English language programs
Application fee   C$250
Program fee 1 - 2 terms C$6,055 per term
Compulsory charges
Academic Literacy Course 1 term C$1,970 
(plus additional costs of UTP II program)**
Lab fee for Biology or Physics courses   C$100
Medical insurance 16 months C$740
Student Services and Recreation Per term C$140

Fees and charges are listed in Canadian dollars (C$).
Actual tuition costs may vary, depending on your choice of courses.
Fees and charges are subject to change without notice.


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Fraser International College
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6845
เชียงใหม่ : โทร 053 285157 - 8