Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่ LAL ลอนดอน ทอร์เบย์ อังกฤษโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษที่  LAL
เมือง ลอนดอน (London) , ทอร์เบย์ (Torbay) ประเทศอังกฤษ

 

LaL
LaL มีประวัติการสอนมามากกว่า 38 ปี หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนออกแบบมาเพื่อการศึกษาและการปรับตัวในการเข้าสังคม เราปรับปรุงโรงเรียนของเราให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดียิ่งขึ้น โรงเรียนมีประสบการณ์อย่างมากในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนมีทักษะในการปรับบทเรียนของเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ