Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ SMEAG เมืองเซบู ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ SMEAG Global Education
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

SMEAG เรียนต่อฟิลิปปินส์

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

SMEAG ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่ที่เมือง Cebu เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการเรียนการสอน สถาบัน SMEAG ได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์จัดสอบหลังจากผ่านกระบานการยินยอมอนุมัติอย่างเข้มงวดทั้งนักเรียนของสถาบัน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการทดสอบได้

• ศูนย์การสอบ Cambridge   ฟิลิปปินส์

• ศูนย์การสอบ  IELTS ฟิลิปปินส์

• ศูนย์การสอบ TOEIC & TOEFL ฟิลิปปินส์

• ศูนย์การสอบ BULATS ฟิลิปปินส์

 

SMEAG มีหลายวิทยาเขตในประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้

1.วิทยาเขต CAPITAL ตั้งอยู่ที่ Cebu City ใจกลางนครเซบู

2.วิทยาเขต ENCANTO ตั้งอยู่ที่ Lapu-Lapu City (ลาปู-ลาปู)  ในนครเซบู

3.วิทยาเขต BEACHFRONT มีกำหนดจะเปิดทำการในปี 2025

4.วิทยาเขต COLLEGE  มีกำหนดจะเปิดทำการในปี 2026

5.วิทยาเขต K-12 GLOBAL SCHOOL ตั้งอยู่ที่ Tarlac (ตาร์ลัก) จังหวัดตาร์ลัก

 


เรียนภาษาอังกฤษ ใจกลางเมืองใหญ่ที่ ฟิลิปปินส์

ESL หลักสูตรปรับพื้นฐานของสถาบัน SMEAG เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและต้องการเรียนแบบเร่งรัดแบบคาบเรียน 1:1 มีการดำเนินการชั่วโมงเรียน จำนวน 620 นาที/วัน ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ฟิลิปปินส์ เปิดสอนที่วิทยาเขต: Sparta, Classic, Capital

 

หลักสูตร

ESL1

ESL2

ความพิเศษ

4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน + การอภิปราย

ESL 1 + ชั่วโมงเรียนเสริม เพื่อแก้ไขทักษะที่อ่อน ผ่านการวิเคราะห์/การปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

วิชา

1:1 การอ่าน และการเขียน A

1:1 การอ่าน และการเขียน B

 

1:1 การพูด และการฟัง A

1:1 การพูด และการฟัง B

 

1:4 การอภิปราย A

1:4 การอภิปราย B

 

 

เรียนเสริม 1:1

ชั่วโมงเรียน 1:1

4 คาบต่อวัน

6 คาบต่อวัน

ชั่วโมงเรียนวิชาเลือก / พิเศษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด, การเล่าเรื่องราว, การฝึกอบรมการออกเสียง และสำเนียง, เพลง, พูด

ชั่วโมงเรียน Sparta

CNN, รูปแบบ&ไวยากรณ์, Step up, ข่าวและซิทคอม, TOEIC, Cambridge, IELTS

 

Cambridge ESOL คือการทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษจากระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

สถาบัน SMEAG  ฟิลิปปินส์ จัดเตรียมทักษะและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบให้แก่ผู้ที่เรียนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละทักษะ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษ

เปิดสอนที่วิทยาเขต: Sparta Campus


เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ที่ ฟิลิปปินส์

IELTS สำหรับผู้ที่วางแผนในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องการบรรลุผลคะแนนตามเป้าหมายในระยะเวลาสั้นๆ สถาบันได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด มีบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เปิดสอนที่วิทยาเขต Classic Campus  ฟิลิปปินส์

• ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

• การันตีสำหรับสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• หลักสูตรเตรียมสอบ Pre IELTS สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS

• หลักสูตรการันตี IELTS 5.5 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลสอบ IELTS 3.5 และสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป


TOEIC หลักสูตรที่ศูนย์ SMEAG   ฟิลิปปินส์ มีทีมการวิจัยและพัฒนาไม่เพียงแต่พัฒนาหลักสูตร TOEIC เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังคอยตรวจสอบแบบทดสอบรุ่นล่าสุดอยู่เสมอเพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้กับหนังสือเรียนอีกด้วย

• เปิดสอนที่วิทยาเขต Capital Campus

• ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

• การันตี สำหรับ สมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• หลักสูตรเตรียมสอบ Pre TOEIC สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ TOEIC

• หลักสูตรการันตี TOEIC 600 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOEIC 400 และสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป


เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

TOEFL หลักสูตรเตรียมสอบเพื่อ 4 ทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมปลาย

• เปิดสอนที่วิทยาเขต Capital Campus  ฟิลิปปินส์

• ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

• การันตี สำหรับ สมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• หลักสูตรเตรียมสอบ Pre TOEFL สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ TOEFL

• หลักสูตรการันตี TOEFL 60 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOEFL 40 และสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

**สำหรับหลักสูตรการันตี IELTS, TOEFL และ TOEIC จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมสอบ และหลักสูตรจนกว่าจะได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย**


Business English Course ฟิลิปปินส์

หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับการสอบ BULATS ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มีความหลากหลายทางหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การสมัครงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทนานาชาติ และพบปะลูกค้าต่างชาติจากหลากหลายประเทศ

เปิดสอนที่วิทยาเขต Capital Campus

 

Dormitory and Facilities  ฟิลิปปินส์

มีหอพักนักเรียน แบบ ห้องเดี่ยว, ห้องคู่ 2 คน, ห้อง 3 คน, ห้อง 4 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ  และซักรีด

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ: โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สนามบาสเก็ตบอล สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง ห้องสมุด ร้านกาแฟ

 

กิจกรรมในช่วงวันหยุด ฟิลิปปินส์

• Island hopping

• Golf

• Scuba Diving

• Horseback riding

• กิจกรรมปลูกป่า


ค่าเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

SMEAG Course Fee   ฟิลิปปินส์

• Application Fee  100$ 

• ราคาค่าเรียน รวม ค่าที่พัก   /
 

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน  | 3 เดือน  | 6 เดือน   [ESL Cambridge]

ESL Cambridge

4 weeks

Double Room

1,440 $

12 weeks

Double Room

4,320 $

24 weeks

Double Room

8,640 $

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน  | 3 เดือน  | 6 เดือน [ Pre- IELTS / TOEFL]

Pre- IELTS / TOEFL

4 weeks

Double Room

1,660 $

12 weeks

Double Room

4,980 $

24 weeks

Double Room

9,960 $

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์   3 เดือน   [  IELTS / TOEFL]

IELTS / TOEFL

Guarantee

12 weeks

 

Double Room

 

5,280 $

 

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน และ  3 เดือน   [Pre- TOEIC]

Pre- TOEIC

4 weeks

Double Room

1,600 $

12 weeks

Double Room

4,800 $

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เจ้าหน้าที่จาก SMEAG สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และแคมปัสใหม่ที่ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย สนใจเรียนต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ OEC ได้เลยนะคะ

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ