Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

สัมมนา JCU U can do it! สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 5000,000 บาท

JCU U can do it สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 5000,000 บาท

พบกันที่ OEC กรุงเทพฯ หัวหมาก

วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2567  เวลา 13.30-15.00 น.

 

*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน