Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่ CCEL นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ CCEL

เมือง   Christchurch , Auckland   นิวซีแลนด์


โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักเรียนไทย ปี 2019

ค่าสมัคร $200

อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD ~ 25 (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

หมายเหตุ : โปรโมชั่นอาจหมดเขต หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง น้องๆสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นนี้อีกครั้งกับเจ้าหน้าที่ OEC ค่ะ

หากมีการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องของตารางในสมาร์ทโฟน ให้ปรับหน้าจอเป็นแนวนอน

 

CCEL CHRISTCHURCH   พิเศษ ลดราคาค่าเรียน 10%

English for Life

2 – 11 สัปดาห์

12 สัปดาห์ขึ้นไป

คอร์ส

ราคาปี 2017

ราคาลด 10%

ราคาปี 2017

ราคาลด 10%

General English Day Full-Time

$405 / สัปดาห์

$364.50 / สัปดาห์

$380 / สัปดาห์

$342.00 / สัปดาห์

Business English

$405 / สัปดาห์

$364.50 / สัปดาห์

$380 / สัปดาห์

$342.00 / สัปดาห์

Young Learner English+Activities

$555 / สัปดาห์

$499.50 / สัปดาห์

 

Exam Preparation& Academic English

2 – 11 สัปดาห์

12 สัปดาห์ขึ้นไป

คอร์ส

ราคาปี 2017

ราคาลด 10%

ราคาปี 2017

ราคาลด 10%

IELTS Preparation

$405 / สัปดาห์

$364.50 / สัปดาห์

$380 / สัปดาห์

$342.00 / สัปดาห์

Cambridge Preparation

(PET,FCE,CAE)

$405 / สัปดาห์

$364.50 / สัปดาห์

$380 / สัปดาห์

$342.00 / สัปดาห์

English for Academic Purpose

$450 / สัปดาห์

$405.00 / สัปดาห์

$450 / สัปดาห์

$405.00 / สัปดาห์

 

CCEL AUCKLAND    พิเศษลดราคาค่าเรียน 10% - 15%

English for Life

2 – 11 สัปดาห์

12-15 สัปดาห์

16 สัปดาห์ขึ้นไป

คอร์ส

ราคาปี 2017  / สัปดาห์

ราคาลด 10% / สัปดาห์

ราคาปี 2017 / สัปดาห์

ราคาลด 10% / สัปดาห์

ราคาปี 2017 / สัปดาห์

ราคาลด 15% / สัปดาห์

General English Day

Full-Time

$405

$364.50

$380

$342.00

$380

$323.00

Business

English

$405

$364.50

$380

$342.00

$380

$323.00

Young

Learner English+

Activities

$555

$499.50

 


Exam Preparation& Academic English

2 - 11 สัปดาห์

12 – 15 สัปดาห์ 

16 สัปดาห์ขึ้นไป

คอร์ส

ราคาปี 2017  / สัปดาห์

ราคาลด 10% / สัปดาห์

ราคาปี 2017 / สัปดาห์

ราคาลด 10%  / สัปดาห์

ราคาปี 2017 / สัปดาห์

ราคาลด 15%  / สัปดาห์

IELTS Preparation

$405

$364.50

$380

$342.00

$380

$323.00

Cambridge

Preparation

(PET,FCE,

CAE)

$405

$364.50

$380

$342.00

$380

$323.00

English for

Academic

Purposes

$450

$405.00

$450

$405.00

$450

$382.50


เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์

Christchurch College of English (CCEL)  เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) ศูนย์ภาษาของ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองไครสต์เชิร์ส  ในประเทศนิวซีแลนด์   เเละ วิทยาเขตที่เมืองโอ๊คเเลนด์ ในใจกลางเมืองโอ๊คเเลนด์ อยู่ใกล้ Sky tower เพียง 5 นาที เเละ   แหล่งชอปปิ้ง  มากมาย สถาบัน Christchurch College of English มีนักเรียนต่างชาติ มากกว่า 300  คน  เรียนและทำงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working   Visa) หรือ เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

 

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์  และ  ท่องเที่ยวไปกับประเทศที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชาวนิวซีแลนด์ มีความเป็นมิตร และ ระบบการศึกษาชาวนิวซีแลนด์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก น้องๆ สามารถเรียน และ ทำงาน ระหว่างเรียน รวมทั้ง ท่องเที่ยว    ประเทศนิวซีแลนด์ มีกิจกรรมกลางแจ้ง ต่างๆ มากมายที่น่าสนใจที่ น้อง ๆ  สามารถร่วมทำได้ตลอดทั้งปี 
  

เรียนภาษาอังกฤษที่เมืองไครสต์เชิร์ส เเละเมืองโอ๊คเเลนด์

ไครสต์เชิร์ส เป็นเมืองที่ปลอดภัยและต้อนรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสวนพฤกษานานาพันธุ์   ไครสต์เชิร์สยังเป็นประตูสู่เกาะใต้ ของประเทศนิวซีแลนด์ คุณจะชื่นชอบชายหาดของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพที่สวยงามและการเล่นสกีในเทือกเขาแอลป์ตอนใต้  


โอ๊คเเลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ  1.5 ล้าน คน  จากประชากร 4 ล้านกว่าคนของทั้งประเทศ  เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเเละนักท่องเที่ยว สะดวกต่อการจับจ่ายซื้อของ พักผ่อน กีฬา วัฒนธรรม และการบันเทิง การคมนาคมเเละขนส่งสาธารณะที่ดี

 


 

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Christchurch College of English Limited
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education

กรุงเทพฯ หัวหมาก 02-720-6844  ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่ : 053 285157 


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ