Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

St.Peter College High School นิวซีแลนด์

St Peter’s College

 

St Peter’s College เป็นโรงเรียน ตั้งอยู่ในเมืองกอร์ (Gore) เป็นโรงเรียนสหศึกษาในใจกลางของ ชุมชนชนบทที่เอาใจใสกว้างขวาง และ ปลอดภัย St Peter’s College ภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียน โดยเฉพาะด้านการศึกษา นักเรียนของ St Peter มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอ 

 

นักเรียนยังมีความสามารถด้านกีฬาและศิลปะหลากหลายสาขาอีกด้วย St Peter’s College ส่งเสริมความสำเร็จเหล่านี้ด้วยการจัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพนักเรียนซึ่งเป็น พื้นฐานทางวัฒนธรรมของคริสนศานิกชนและช่วยให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ชุมชนของ St Peter’s College เชื่อว่าเราให้โอกาสทางการศึกษาที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงแก่นักเรียน ขอให้ St Peter’s College ได้ช่วยเตรียมลูกของท่านเพื่อชีวิตที่ดี 

 


หลักสูตรที่เปิดสอน 

เกรด 7-13 นักเรียน อายุ 11-18 ปี 

 


ลักษณะเด่น/ข้อแตกต่าง St Peter’s College นิวซีแลนด์

 

•    โรงเรียนสหศึกษาที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน

•    St Peter’s College มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา

•    หลักปรัชญายึกมั่นในคุณค่าของโรงเรียน

•    St Peter’s College เป็นโรงเรียนคาทอลิกและสหศึกษา

•    ชั้นเรียนขนาดเล็ก

•    ค่ายโรงเรียนที่อุทยานแห่งชาติ Fiordland

•    การสืบทอดความสำเร็จและการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาตลอดมา

•    สร้างโอกาสในการเป็นผู้นำของนักเรียน 

•    โรงเรียน St Peter’s ปลอดภัย เป็นมิตร และเอาใจใส่อย่างยิ่ง

•    ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน

 


สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน St Peter’s College นิวซีแลนด์

•    ห้องเรียนขนาดใหญ่และทันสมัย

•    เทคโนโยลีดิจิตอลในทุกห้องเรียน

•    มีหอพักนักเรียนประจำในโรงเรียน St Peter’s College 

•    โรงอาหารของโรงเรียนและบริเวณรับประทานอาหาร

•    ห้องเรียนวิชาพิเศษสำหรับทุกหลักสูตร (ดนตรี, เทคโนโลยี เป็นต้น)

•    นักเรียนเข้าถึงศูนย์กีฬาชุมชนได้

•    พื้นที่บริเวณโรงเรียนขนาด 10 เฮกเตอร์ ที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี

•    โบสถ์ประจำโรงเรียน

•    โรงยิมอเนกประสงค์

•    ห้องสมุดและบริเวณสำหรับค้นคว้าวิจัย

 


กิจกรรมพิเศษ St Peter’s College นิวซีแลนด์

•    หลักสูตรงานอดิเรกกลางแจ้งของ ปี 10

•    สอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสและลาติน

•    โปรแกรมปฐมนิเทศเฉพาะกลุ่ม

•    ชมรมการบ้านหลังเลิกเรียนที่มีผู้ดูแล

•    มี ESOL ในทุกระดับชั้น รวมทั้ง IELTs

•    หลักสูตรทางศาสนา ปรัชญา และจริยธรรม

•    เทศกาลประเพณี Eisteddfod ประจำปี มีการเต้นรำ ละคร ดนตรี และการกล่าวปราศรัย

•    โปรแกรมพิเศษและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

 


ที่พัก St Peter’s College นิวซีแลนด์ 


ที่พักที่มีให้เลือก
หอพักโรงเรียนประจำสหศึกษาแบบครอบครัว 
ครอบครัวโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ

 

นักเรียนต่างชาติมาจากประเทศ: ญี่ปุ่น ไทย เยอรมณี ฟิจิ ฝรั่งเศส อิตาลี

 

ค่าใช้จ่าย เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ 

ค่าเรียน 13000 NZD ต่อ ปี


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
St Peter’s College
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ