Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Roncalli College นิวซีแลนด์

Roncalli College

 

Roncalli College เป็นโรงเรียนคาธอลิก มีนักเรียนประมาณ 500 คน ทางโรงเรียนตั้งความหวังไว้สูงและคาดความสัมฤทธิ์ไว้มากต่อทุกด้าน ของชีวิตในโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งนักเรียน นักศึกษาของเราที่จบออก ไปมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 


ลักษณะ ของโรงเรียน Roncalli College

 

- โรงเรียน Roncalli College เป็นแบบ คาธอลิกแบบบูรณาการ


- โรงเรียน Roncalli College เป็นระบบสหศึกษา


- โรงเรียน Roncalli College เปิดสอนตั้งแต่ปี 9 ถึง 13 (ฟอร์ม 3-7)


- โรงเรียน Roncalli College มีขนาดเล็ก ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและมีความเอาดูแลใจใส่


- โรงเรียน Roncalli College ได้รับการรับรองในการเปิดสอนตามกรอบหลักสูตรแห่งประเทศนิวซีแลนด์


- นักเรียนสามารถได้รับคุณวุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์และจากนานาชาติ

 

จากการเป็นโรงเรียนคาธอลิก จึงทำให้โรงเรียนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน Roncalli College สำหรับชื่อของโรงเรียนนั้นตั้งขึ้นจากนามสกุลของโป๊บจอห์นพอลที่ 23 ซึ่งเป็นผู้ที่วางทิศทางใหม่ให้แก่ ศาสนานิกายคาธอลิก

 


โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

ลักษณะที่ตั้ง Roncalli College

 

โรงเรียน Roncalli College ตั้งอยู่ในเมืองทิมารู ซึ่งมีประชากร 28,000 คน ใช้เวลาขับรถไม่ถึง 2 ชั่วโมง จากสนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช และ อยู่ห่างไปทางเหนือของดะนีดินโดยใช้เวลาขับรถ 2 ชั่วโมง 

 


สิ่งอำนวยความสะดวก Roncalli College


โรงเรียน Roncalli College ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3.1 เฮคตาร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่ง สร้างเสร็จล่าสุดคือโรงยิมและศูนย์ห้องสมุด รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งสร้างสำหรับบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง เป็นสนามสะคว๊อช สระว่ายน้ำในร่มและมีเพื่อนบ้านที่ติดออกไปเป็นโพลีเทคนิค 

 


หลักสูตรการเรียนการสอน

 

หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนเน้นหลักสูตรที่ครอบคลุมกว้างขวางต่อวิชาที่ใช้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ดนตรี พลศึกษา และเทคโนโลยี นอกจากนี้มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่เรียนในวิชาอื่นๆ เช่น ศิลป การท่องเที่ยว การศึกษากลางแจ้ง และวิชาที่เน้นทางด้านอาชีพต่างๆ

 


หลักสูตรเสริมการสอน


สภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเขตเอาราคิ แคนเทอร์เบอรี่ตอนใต้ เปิดโอกาสทางด้านกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย ดังนั้น Roncalli College จึงได้ใช้ประโยชน์มาก โดยมีการจัดการศึกษาด้านกิจกรรมกลางแจ้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การเดินเท้า ค่ายพักแรม ปีนเขา ไต่เชือกจากที่สูง ล่องแพ โต้คลื่น พายเรือคะยัค (ทั้งทางน้ำทะเลและน้ำเชี่ยว) แล่นเรือ ยอร์ช เล่นสกี กระดานเลื่อนบนหิมะ และอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้สามารถเข้าร่วมได้ในหลักสูตรต่างๆ หรือโดยการเข้าร่วมในกิจกรรม นันทนาการต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมในหลักสูตรตลอดปี ไปจนถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนมีความโดดเด่นในด้าน การกีฬาแบบทีม เช่น ฮอคกี้ เนตบอล บาสเกต บอล รักบี้ ฟุตบอล และคริกเกต นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าเชิดชูของโรงเรียน และทางโรงเรียนยังมีประวัติแห่งความสำเร็จอย่างสูง ในด้านการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที การให้คำแนะนำ การแนะแนวและการดูแลเอาใจใส่ อีกด้วย

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Roncalli College 
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ