Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Riccarton High School นิวซีแลนด์

Riccarton High School

 

- Riccarton High School อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติไครท์เชิร์ส มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี มหาวิทยาลัยลินคอล์น เวสต์ฟิลด์มอลล์

 

- โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา รับอายุ 13-19 ปี โรงเรียน มีนักเรียน 950 คน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958

 

- เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ มีความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม เหมาะแก่การเรียนรู้

 

- ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการเรียนการสอน ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งจากนักเรียนภายในท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติ 

โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

โรงเรียน Riccarton High School ไครท์เชิร์ส (Christchurch) ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติ มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 35 ประเทศ เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ผลคะแนนการสอบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้นนักเรียนที่จบการศึกษาออกไป จะเป็นเยาวชนที่มีความรู้ กว้างขวาง มีความสามารถเฉพาะตัว มีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิต และเป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคม นอกจากนี้ โรงเรียน Riccarton ยังมีศูนย์ภาษาและโปรแกรมต่าง ๆ ไว้คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแล นักเรียน ต่างชาติ โดยเฉพาะถึง 4 ท่าน จัดหาครอบครัวให้นักเรียนที่ต้องการ 

 


สิ่งอำนวยความสะดวก 


- โรงเรียน Riccarton มีทีมวอลเล่ย์บอลชาย หญิงแชมเปียน


- มีห้องสมุด Eco friendly joint เปิด 7 วัน ฟรี Wifi

 

- โรงเรียน Riccarton มีเทคโนโลยีทันสมัย


- มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ 


- มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางภาษาต่างประเทศ : ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และ เมารี

 


ค่าเรียน Riccarton High School

 

ค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน (NZ$)
ค่าลงทะเบียน+ค่าเรียน (1 ปี)  NZ$ 13,000
ค่าโฮมสเตย์ต่อวีค NZ$ 220

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
Riccarton High School 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ