Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมที่ Hillcrest High School นิวซีแลนด์

เรียนมัธยมที่ Hillcrest High School นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

โรงเรียน Hillcrest High School International เป็น โรงเรียนแบบสหศึกษา year 9-13 และยังเป็นหนึ่งใน โรงเรียน ที่ถูกคัดเลือกจาก Waikato ในด้านพื้นฐานวัฒนธรรม ประเพณี แบบดั่งเดิม สืบต่อเนื่องมา เป็นระยะเวลายาวนาน นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานและปูพื้นฐานอย่างมีศักยภาพ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1500 คน ซึ่งมาจากพื้นฐานต่างๆกัน รวมทั้งนักเรียนต่างชาติ 40 คนประกอบด้วย นักเรียนจาก ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ อีกหลายประเทศทางยุโรป

 

Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทาง ด้านวิชาการ ความทันสมัยของอุปกรณ์การ เรียนการสอน และ สภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม เหมาะแก่การเรียนรู้ ส่วนทางด้านนโยบายของโรงเรียนนั้น ก็ได้รับการสนับสนุน และความเห็นชอบจากสมาคมผู้ปกครอง 


นอกจากนี้ ทางโรงเรียน Hillcrest High School ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงทางด้านการเรียน การสอน ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี เพื่อให้ นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในการสมัคร เข้าเรียน ทั้งจากนักเรียนภายในท้องถิ่นและต่างชาติ


จุดเด่น

- โรงเรียน ชาย-หญิงขนาดใหญ่

ผลการเข้ามหาวิทยาลัยสูง นักเรียนของเรามีผลการสอบ NCEA ดีมาก คะแนนสูงกว่าคะแนนมาตรฐานของประเทศ

เน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม และมีห้องสมุดครบวงจร

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ดนตรี

มีห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย  เด่นกราฟฟิค วิทยาศาสตร์

โรงเรียนมีห้องเฉพาะงานช่าง การประกอบอาหาร

โรงยิม ห้องออกกำลังกาย  และสนามกีฬาขนาดใหญ่

 

สิ่งอำนวยความสะดวก อาคารเรียน 


- มีสนามกีฬา และยิมสำหรับกีฬา หลายประเภท


- อาคารเรียน มีหลายรูปแบบ 


- มีสระว่ายน้ำ 


- มีห้องออกกำลังกาย 


- มีห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย 


- มีห้องสมุดครบวงจร 


การศึกษาคุณภาพ โดดเด่นทางการศึกษา กีฬา ศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่

นักเรียนสอบผ่าน NCEA Level 1,2 และ 3 และได้รางวัล อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

 

- นักเรียนสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง 

- นักเรียน ต่างชาติได้รับการเอาใจ ใส่เป็นอย่างดี

- นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านกีฬา กิจกรรม 

- ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ มีครูที่เชี่ยวชาญในการสอน ESOL

- หลักสูตรคล้ายประเทศอังกฤษ Traditional British English taught 

- ห้องเรียนภาษาขนาดเล็ก Small ESOL classes 

- สำหรับนักเรียนหญิง แนะนำ Sacred Heart College Girl Hamilton

- เมือง ปลอดภัย ขนาดกลาง ใกล้มหาิวิทยาลัย University of Waikato in Hamilton

- ใกล้สนามบิน Auckland International Airport เพียง 1.5 ชั่วโมง 

 

ทางโรงเรียน Hillcrest High School International ได้จัดเตรียมการสอนแบบทันสมัย ในสภาพแวดล้อมที่ดี ตั้งอยู่ ใกล้ มหาวิทยาลัย Waikato มีศักยภาพอัน แข็งแกร่งในการใช้ชีวิต อย่างมั่นใจในอนาคต ของนักเรียน

 

โรงเรียน  Hillcrest High School แบ่งภาคเรียน เป็น 4 เทอม

- เทอมที่ 1  เริ่มเดือน กุมภาพันธ์

เทอมที่ 2  เริ่มเดือน  เมษายน

เทอมที่ 3  เริ่มเดือน  กรกฎาคม

เทอมที่ 4  เริ่มเดือน  ตุลาคม

 

ค่าเรียน 

ค่าเรียน  จำนวนเงิน(NZ$)
ค่าเรียน/ปี  NZ$14,000
ค่าลงทะเบียน  NZ$245/สัปดาห์

 

เรียนที่เมือง แฮมมิลตัน (Hamilton) นิวซีแลนด์ 

แฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก แต่ถือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของนิวซีแลนด์ ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพจราจร หรือผู้คนล้นเมือง เดินทางสะดวก และปลอดภัยด้วยรถบัส เหมาะสำหรับน้องๆ ที่อยาก เรียนไปพร้อมๆกันการใช้ชีวิตที่สะดวก สบาย อากาศ เย็นสบายตลอดทั้งเมือง แฮมิลตันก็เป็นทางเลือกที่ น่าสนใจมาก เพราะมี โรงเรียนให้เลือกเรียนอยู่หลายแห่ง มี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แม่น้ำไวกาโต้ และ ห้างสรรพสินค้า รอบข้างมากมาย ให้น้องๆ ได้ผ่อนคลาย

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Hillcrest High School
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157