Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Gisborne Boy High School นิวซีแลนด์

Gisborne Boys?

 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา Gisborne Boys เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีความเก่าแก่อันดับต้น ๆ แห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ดำเนินการสอนเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้ว Gisborne Boys เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 จนถึงระดับชั้นปีที่ 13

โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

- Gisborne Boys เป็นสถาบันที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อาคารที่มีความเก่าแก่ เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาเลือก ทั้งสายวิทยาศาสตร์ และ สายศิลปะ สถาบันยังสนับสนุนด้านการดนตรี และกีฬาแก่นักเรียนอย่างมาก สถาบันจัดสนามกีฬากลางแจ้งและในร่มไว้คอยบริการ รวมถึง โรงละครขนาดย่อมภายในสถาบันเองอีกด้วย นักเรียนสามารถเลือกพักได้ทั้งแบบหอพัก และแบบครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ 

 

- ในส่วนของการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ สถาบัน Gisborne Boys ยังมีห้องทดลอง สำหรับการเรียนรู้ภารปฏิบัติด้านวิทยาทางวิทยาศาสตร์ไว้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ Gisborne High School ยังมีโรงเรียนคู่กัน ชื่อ Gisborne Girls’ High School.

 


 ที่ตั้ง โรงเรียน Gisborne Boys 

 

Gisborne Boys ตั้งอยู่ใกล้โอ๊คแลนด์ในเกาะเหนือ เมือง Gisborne ประเทศนิวซีแลนด์ ห่างจากเมือง โอ๊คแลนด์ เพียง 1 ชั่วโมงบินเท่านั้น

 


ค่าเรียน

ค่าเล่าเรียน  NZ$
ค่าลงทะเบียนเรียน NZ$ 450 ต่อปี
ค่าเรียน  NZ$ 11100 ต่อปี 
ค่ายูนิฟอร์ม (ไม่ระบุ)
ค่าจัดหาที่พัก  NZ$ 200 ต่อครั้ง
ค่าที่พักกับ Homestay (รวมอาหาร 3 มื้อ) NZ$ 9400 ต่อปี
ค่าประกันสุขภาพ  NZ$ 460 ต่อปี
รวมค่าใช้จ่าย  NZ$ 21610 ต่อปี
คิดเป็นเงินไทย  540250 บาท

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
Gisborne Boys High school 
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 285157 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ