Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

รวมภาพกิจกรรม โครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2019 ระยะเวลา 1 เดือน

รวมภาพกิจกรรม โครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2019 ระยะเวลา 1 เดือน

New Zealand Summer 2019  ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 12 เม.ย. 2562 (1 เดือน) เรียนรู้ภาษาอังกฤษ+ท่องเที่ยว ศึกษาวัฒนธรรม @ประเทศนิวซีแลนด์