Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Southern Lakes English College นิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษที่ Southern Lakes English College
เมือง Queentown  ประเทศนิวซีแลนด์

 


โรงเรียน Southern Lakes English College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Queenstown บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ มีหุบเขา สวยงาม และทิวทัศน์ที่แสนประทับใจ มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และเอาใจใส่ดูแลนักเรียน

 

Southern Lakes English College ได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualification Authority มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ หลักสูตรภาษา General Englishหลักสูตรภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรม หลักสูตรเตรียมสอบ Examinations 

 

ที่พัก Southern Lakes English College 

- โฮมสเตย์

- บ้านพักแบบ guest house 

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ