Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี กับสถาบัน Sprachcaffe Language Plus

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 
กับสถาบัน Sprachcaffe Language Plus

 

Sprachcaffe Languages PLUS German Pathways 

 ข้อดีของ German Pathways to University Program ของโรงเรียน Sprachcaffe คือ? 

• โรงเรียน Sprachcaffe จะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันให้สามารถสอบ TestDaF ได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยที่เยอรมนีกำหนดไว้ ทั้งป.ตรี และ ป.โท

• แค่นักเรียนมีภาษาเยอรมันระดับ beginner-A1 ก็สมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้เลย

• ได้เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ขณะเรียน ป.ตรี และป.โท ที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

• เมื่อเรียนจบ สามารถหางานและขอ EU Blue Card เพื่ออาศัยที่เยอรมนี

• มีสิทธิ์ขอ Permanent Resident ภายใน 2 ปีหลังทำงาน

• สายงานมาแรง อนาคตไกล ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (โดยเฉพาะ ไอที) วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาตร์ มีงานรองรับมากมาย รายได้ดี มีความก้าวหน้าสูง

 

เรียนภาษาเยอรมันก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเยอรมัน

ภาษาเยอรมันเป็นหนึ่งในข้อกำหนดการรับนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี

นักเรียนต้องยื่นผลการทดสอบภาษาเยอรมัน DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) หรือ TestDaF (Test für Deutsch als Fremdsprache) ในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่เยอรมัน ซึ่งทั้ง DSH และ TestDaF เป็นแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนียอมรับ นักเรียนที่จะสอบ TestDaF ควรมีระดับภาษาเยอรมันขั้นต่ำอยู่ที่ B2

 

ระดับภาษาเยอรมัน คือ A1 – C1 (Common European Framework)

Common European Framework (CEFR หรือ CEF) เป็นแนวทางจำแนกระดับภาษาเยอรมันออกเป็นลำดับสำหรับผู้เรียนภาษาต่างๆในแถบยุโรปดังนี้  

Level Group

Level Group

Level

Courses

Description

A

Basic user

เรียนภาษาเยอรมันระดับเริ่มต้น

A1

A2

A1.1&A1.2

A2.1&A2.2

Breakthrough or beginner

Way stage or elementary

​A

Independent user

เรียนภาษาเยอรมันระดับกลาง

B1

B2

B1.1&B1.2

B2.1&B2.2

Threshold or intermediate

Vantage or upper intermediate

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ TestDaF ควรมีภาษาระดับ B2 แล้ว

​A

Proficient user

เรียนภาษาเยอรมันระดับสูง

C1

C2

C1.1&C1.2

C2.1&C2.2

proficiency or advanced

Mastery or proficiency

 

 

โดยเฉลี่ยนักเรียนจะใช้เวลาประมาณ 9 สัปดาห์ต่อการเรียน 1 ระดับ ตัวอย่างเช่นหากนักเรียนเป็นผู้เริ่มเรียน (complete beginner) ก็จะต้องใช้เวลาประมาณ 36 สัปดาห์เพื่อที่จะเรียนจบ B2 (คือเรียน A1, A2, B1 และ B2) เมื่อเรียนจบ B2 แล้วจึงพร้อมเข้าเรียนคอร์ส

• TestDaF (TestDaF Exam Preparation Course)

วัดระดับภาษาเยอรมันก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในเยอรมัน

TestDaF คือ การทดสอบภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนต่างชาติ ส่วนใหญ่จะนำผลไปใช้ในการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยของเยอรมัน

TestDaF – กุญแจสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี

ผลสอบ TestDaF แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

TestDaF-level 5 (TDN 5 – TestDaF level 5)

TestDaF-level 4 (TDN 4 – TestDaF level 4)

TestDaF-level 3 (TDN 3 – TestDaF level 3)

นักเรียนควรได้ผลทดสอบอย่างน้อยระดับ 4 ซึ่งนอกจากระดับภาษาเยอรมันแล้วการตอบรับจากมหาวิทยาลัยยังต้องพิจารณาถึงผลการศึกษาที่นักเรียนเรียนจบมาและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้อีกด้วย

หากนักเรียนได้ผลสอบระดับ 5 ถือว่าระดับภาษาดีเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนแตกต่างกัน ผลพิจารณาจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ในกรณีที่นักเรียนได้ผลสอบที่ระดับ 3 อาจต้องดูว่ามหาวิทยาลัยพิจารณารับเข้าเรียนหรือไม่ และหากรับเข้าเรียนมีเงื่อนไขในการรับอย่างไรบ้าง


 


TestDaF Dates in 2017 *โปรดโทรสอบถามวันและเวลาของการเปิดคอร์สและเวลาสอบรอบถัดไป

 

กรอบของเวลาเรียน German Pathways to University Program ที่โรงเรียน Sprachcaffe Languages PLUS

Level – Course Type

Time

A1 – Intensive Course

9 สัปดาห์

A2 – Intensive Course

9 สัปดาห์

B1 – Intensive Course

9 สัปดาห์

B2 – Intensive Course  หากจำนวนนักเรียนที่เรียน German Pathways เพียงพอ (อย่างน้อย 4 คน) โรงเรียนจะจัดให้เรียนคลาส Pathways B2 – Standard Course เน้นเรียนแบบ academic เพื่อเตรียมภาษาสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

8 สัปดาห์

TestDaF- Exam Preparation Course

8 สัปดาห์

 

การสมัครเรียน German Pathways to University กับโรงเรียน Sprachcaffe มี 2 Options สำหรับนักเรียนไทย

Option 1: สมัครวีซ่านักเรียน (สำหรับผู้สนใจเรียนป.ตรีที่ EAH Jena เท่านั้น) EAH Jena เป็น partner university ของโรงเรียน Sprachcaffe - Frankfurt Option 1 นี้ นักเรียนต้องได้ภาษาระดับ A1 นักเรียนเลือกคณะที่ EAH Jena เปิดสอน ส่งใบสมัครและเอกสารสมัครเรียนให้ EAH Jena โดยเจ้าหน้าที่ Sprachcaffe จะช่วยประสานงานให้ เมื่อมหาลัยตอบรับ จะออก Conditional LOA มาให้ พร้อมกับ Sprachcaffe LOA >>> นักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียน (หากมหาวิทยาลัยไม่ตอบรับ ให้ดู Option 2 แทน  หรือ หาก EAH Jena ไม่มีคณะที่นักเรียนสนใจ ให้ดู Option 2 เช่นกัน)

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณมีดังนี้

Details

Prices in EUR

German Intensive Course for (A2, B1, B2) 26 weeks (Full price: 4,680 EUR)                                  

3,960.00

 EUR

2017 Promotion: Every 5 weeks get 1 free week

= 22 weeks get 4 free weeks (720 EUR discount)

TestDAF Exam Preparation Course 8 weeks (Full price: 1,280 EUR)

1,120.00

 EUR

2017 Promotion: Every 5 weeks get 1 free week

= 7 weeks get 1 free week (160 EUR discount)

Pathway Processing Fee €240 waived for enrollment over 24 weeks

0.00

 EUR

Registration Fee

60.00

 EUR

Letter of Acceptance (LOA) from Sprachcaffe

50.00

 EUR

Conditional Letter of Acceptance (C-LOA) from EAH Jena University

125.00

 EUR

Shipping Fee for the Original LOA(s)

75.00

 EUR

Total

5,390.00

 EUR

 

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมที่พัก และยังไม่รวมค่าสอบ TestDaF ที่นักเรียนต้องไปชำระที่แฟรงก์เฟิร์ตจำนวน 175€

 

เมื่อสอบ TestDaF และได้ผล level 4 ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เยอรมันตั้งไว้ ในกรณีที่นักเรียนสมัครเรียน ป.ตรี Conditional LOA ของ Jena จะระบุไว้ว่านักเรียนต้องเรียน Bridging Course ซึ่งตามปกติจะต้องเรียน 1 ปี (Bridging Course จะเหมือนกับ Foundation Course)  หากต้องการเรียนมหาวิทยาลัยอื่นที่ไม่ใช่ EAH Jena ก็สามารถทำได้เช่นกัน แม้ว่าเราจะได้ Conditional LOA จาก Jena แล้วก็ตาม โดยนักเรียนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเรียนมา 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ Pathways ของ Sprachcaffe จะช่วยประสานงานส่งใบสมัครให้

 

Option 2:  สมัครวีซ่าเรียนระยะยาว National Visa สำหรับเรียนภาษา (อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี)   -- ต้องได้ภาษาเยอรมันระดับ A1 เพื่อยื่นขอวีซ่า (สำหรับผู้ที่สนใจเรียนป.ตรี และป.โท) Option 2 นี้ นักเรียนไม่ต้องยื่นใบสมัครกับ EAH Jena เพราะ EAH Jena ไม่มีคณะที่นักเรียนสนใจ หรือหากนักเรียนสมัครกับ EAH Jena แล้วแต่ไม่ได้ใบตอบรับ ให้ยื่นขอวีซ่าระยะยาวแบบเรียนภาษา ซึ่งอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี แล้วต้องกลับไทย

 

กรณีที่นักเรียนมีระดับภาษาเยอรมันอยู่ที่ A1 แล้ว ระยะเวลาเรียนจะเป็นดังนี้

เรียน A2, B1, B2 หลักสูตร Intensive โดย A2 กับ B1 ระดับละ 9 สัปดาห์ ส่วน B2 เรียน 8 สัปดาห์ และต่อด้วย TestDaF Exam Preparation Course 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 34 สัปดาห์  >>> จากนั้นสอบ TestDaF

 

หมายเหตุ: หากมีจำนวนนักเรียน German Pathways เพียงพอ (อย่างน้อย 4 คน ในช่วงเวลานั้นๆ) โรงเรียนจะจัดคลาส Pathways B2 หลักสูตร Standard แทนที่จะเป็น Intensive Course B2เพื่อให้นักเรียนได้เรียนและฝึกภาษาแนว academic เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย  นักเรียนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเรียนมา 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ OEC จะช่วยประสานงานส่งใบสมัครให้ หลังจากนั้นให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรอฟังผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ส่งใบสมัครไว้ หากมีมหาวิทยาลัยตอบรับ มหาวิทยาลัยจะส่ง Conditional LOA มาให้ที่ประเทศไทย

 

 >>> นักเรียนสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณมีดังนี้ 

Details

Prices in EUR

German Intensive Course for (A2, B1, B2) 26 weeks (Full price: 4,680 EUR)                                  

3,960.00

 EUR

2017 Promotion: Every 5 weeks get 1 free week

= 22 weeks get 4 free weeks (720 EUR discount)

TestDAF Exam Preparation Course 8 weeks (Full price: 1,280 EUR)

1,120.00

 EUR

2017 Promotion: Every 5 weeks get 1 free week

= 7 weeks get 1 free week (160 EUR discount)

Pathway Processing Fee €240 waived for enrollment over 24 weeks

0.00

 EUR

Registration Fee

60.00

 EUR

Letter of Acceptance (LOA) for visa application

50.00

 EUR

Shipping Fee for the Original LOA

75.00

 EUR

Total

5,265.00

 EUR

หมายเหตุ : (ราคานี้ยังไม่รวมที่พัก และยังไม่รวมค่าสอบ TestDaF ที่นักเรียนต้องไปชำระที่แฟรงก์เฟิร์ตจำนวน 175€)

 

Remark: สำหรับนักเรียนที่สนใจ German Pathways Program ท่านสามารถติดต่อทีมงาน OEC เพื่อที่เราจะจัดทำ Study Plan ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล 

สอบถามเพิ่มเติม OEC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
หัวหมาก 02-720-6844 | LINE ID : oechm
ปิ่นเกล้า 02-881-9344 | LINE ID : oecpk
เชียงใหม่ 053-285-157 | LINE ID : oeccm3


เรียนปริญญาตรีในหลักสูตร บริหารธุรกิจ วิศวกรรม ที่เยอรมัน

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย EAH Jena ในระดับปริญญาตรี  

Bachelor’s 

• Automation Engineering/Information Technology International, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

• Biotechnology, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

• Business Administration, Bachelor of Arts (B.A.), 7 semesters (Limit number of students)

• Business Administration & Engineering (Industry), Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters (Limit number of students)

• Business Administration & Engineering (Information Technology), Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

• Business Information Systems, Bachelor of Arts (B. A.), 7 semesters (Limit number of students)

• E-Commerce, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

• Electrical Engineering/Information Technology, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

 

Majoring in:

• Automation Engineering

• Communication and Media Technology

• Computer Engineering

• International/ Intercultural Communication

• Economy

 

• Electrical Engineering/Information Technology (For Women of Vision), Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

• Environmental Engineering, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

• Environmental Engineering and Development, Bachelor of Science (B. Sc.), 8 semesters

• Laser- and Optotechnologies, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

• Materials Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

• Mechanical Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

• Mechatronics, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

• Medical Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

• Optoelectronics, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

• Optometry/Ophthalmic Optics, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

• Physics Engineering, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

• Precision Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

• Social Work, Bachelor of Arts (B. A.), 7 semesters (Limit number of students)

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ข้อมูลจาก DAAD: www.daad.co.th)

ค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าซักรีด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะ การเดินทาง อุปกรณ์การศึกษา และสำหรับการประกันสุขภาพ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมยามว่างต่าง ๆ ทั้งหมดโดยประมาณอยู่ระหว่าง 800 – 900 ยูโรต่อเดือน

 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติ

ค่าที่พัก

250 – 350   ยูโร

ค่าประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี)

85   ยูโร

ค่าอาหาร

110 - 165   ยูโร

ค่าเสื้อผ้า

55   ยูโร

ค่าเดินทาง

85   ยูโร

ค่าอุปกรณ์การศึกษา

30   ยูโร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือกิจกรรมยามว่าง

100   ยูโร

- เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคน

 

เดือนละ

800 – 900   ยูโร

ปีละ

9,600 – 10,800   ยูโร

 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของแต่ละบุคคล อาจแตกต่างกันไป เช่น ถ้าน้องๆอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น มิวนิค หรือฮัมบวร์ก คุณก็จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอยู่ในเมืองเล็ก ๆ นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ และความรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Sprachcaffe Language Plus ประเทศเยอรมนี
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ค่าใช้จ่ายโดยประมาณมีดังนี้ (ราคานี้ยังไม่รวมที่พัก และยังไม่รวมค่าสอบ TestDaF ที่นักเรียนต้องไปชำระที่แฟรงก์เฟิร์ตจำนวน 175€ )

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ