Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่สถาบัน Freshman Institute เยอรมนี *รอบสอบ 14 ก.ค. 2562 กรุงเทพฯ

ytผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่สถาบัน Freshman Institute

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมต่อ Freshman Program in Germany
สอบรอบวันที่ 14 ก.ค. 2562  ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน มหาวิทยาลัย
WAROT PETTHONGCHAI

FH Aachen: Mechanical Engineering

 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC กรุงเทพฯ  

หัวหมาก   02-7206844   oechm
ปิ่นเกล้า 
  02-8819344   oecpk


 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ