Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Central Okanagan High school แคนาดา

เรียนต่อแคนาดา Central Okanagan 
บริติช โคลัมเบีย

Central Okanagan เป็น เขตการศึกษา(School District )อันดับที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบริททิชโคลัมบีย แคนาดา และ Central Okanagan เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมกับ มหาวิทยาลัย บริททิชโคลัมบียร์ โอคานากัน UBC-O และ Okanaka College ซึ่งปัจจุบัน Central Okanagan มีจำนวนนักเรียนประมาณ 21,000 คน ภายในโรงเรียนจำนวน กว่า 41 แห่ง


เรียนที่ Central Okanagan แคนาดา ระดับ Secondary Schools

CANADA George Elliot Secondary School
CANADA Kelowna Secondary School
CANADA Mount Boucherie Secondary School
CANADA Okanagan Mission Secondary School
CANADA Rutland Senior Secondary School


เรียนมัธยมที่แคนาดา Middle Schools

CANADA Constable Neil Bruce Middle School
CANADA Dr. Knox Middle School
CANADA Springvalley Middle School
CANADA Glenrosa Middle School

เหตุผลที่นักเรียนตัดสินใจเรียนต่อในโรงเรียนในเครือของ Central Okanagan

CANADA Central Okanagan มี จำนวนนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ มีน้อยกว่า 1% และ มีห้องเรียนพิเศษที่คอย ช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านภาษาทั่วทุกโรงเรียน Central Okanagan International Education เป็นเขตการศึกษารอบนอกของเมือง แวนคูเวอร์ (Vancouver) ที่มีจำนวนห้องเรียนวิชาขั้นสูงที่มากที่สุด (AP Class)

โรงเรียน ในเครือของ Central Okanagan แต่ละแห่งมีความทันสมัย มีพื้นที่กว้างขวาง และ มีการใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย แต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น

CANADA การเรียนรู้ทักษะการเล่นฮอกกี้ของชาวแคนาดา
CANADA การเล่นกอล์ฟ
CANADA การเล่นฟุตบอล
CANADA การแล่นเรือใบ

 

Central Okanagan

ยังมีโครงการฝึกอาชีพในงานด้านต่างๆ เช่น การทำอาหาร, การออกแบบทรงผม, การดูแลเด็ก, งานด้านกราฟิก ดีไซด์, คอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น, เทคนิคการถ่ายภาพ, เทคนิคการทำการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ, การแสดงประกอบภาพยนตร์, เทคนิคการทำและแก้ไขเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์, การร้องเพลงประสานเสียง, การเข้าร่วมวงดุริยางค์, ช่างเทคนิคด้านเครื่องบิน และอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย สำหรับเรียน Central Okanagan

CANADA ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษา ในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดา ให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาในแคนาดา

 

โรงเรียนในเครือของ Central Okanagan เป็นโรงเรียนที่ได้รับการ สนับสนุน จากรัฐบาล และบริหารงานโดยกรรมการเขตของ โรงเรียน มีคุณภาพ ดีมาก ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาลในบ้านเรา หรือ ประเทศอื่น ๆ โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนต่างชาติ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาว แคนาดา มากกว่า 90% มีส่วนน้อยที่มีหอพักสำหรับ นักเรียนต่างชาติ ครอบครัวชาวแคนาดามีความชื่นชอบ คนเอเชีย อยู่แล้ว จึงไม่เป็น ปัญหาสำหรับนักเรียนไทยที่อยู่โฮมสเตย์ ส่วนใหญ่ มีความสุขเวลา ที่อยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา

 

โรงเรียนที่สามารถเข้าศึกษาได้ ในเครือของ Central Okanagan

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

โรงเรียนระดับมัธยม ในเครือของ Central Okanagan

โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ เกรด 7 – 12 เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

เรียนมัธยมแคนาดา George Elliot Secondary มัธยมปลาย เกรด 8-12 (ม.2-6)

ที่ตั้ง ทางทิศเหนือของเมือง Kelowna จำนวนนักเรียนประมาณ 950 คน
ระบบเรียน เป็นเทอม เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

 

เรียนมัธยมแคนาดา Rutland Senior Secondary มัธยมปลาย เกรด 10-12 (ม.4-6)

ที่ตั้ง ในตัวเมือง Kelowna จำนวนนักเรียนประมาณ 1,600 คน
ระบบเรียน เป็นเทอม เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

 

เรียนมัธยมแคนาดา Kelowna Senior Secondary มัธยมปลาย เกรด 10-12 (ม.4-6)

ที่ตั้ง ในตัวเมือง Kelowna จำนวนนักเรียนประมาณ 1,600 คน
Linear Year (เรียนวันละแปดคาบ/4เทอม)
เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

 

เรียนมัธยมแคนาดา Springvalley Middle School มัธยมปลาย เกรด 10-12 (ม.4-6)

ที่ตั้ง ในตัวเมือง Kelowna จำนวนนักเรียนประมาณ 1,600 คน
Linear Year (เรียนวันละแปดคาบ/4เทอม)
เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

 

เรียนมัธยมแคนาดา Springvalley Middle School มัธยมต้น เกรด 7-9 (ม.1-3)

ที่ตั้ง ในตัวเมือง Kelownaจำนวนนักเรียนประมาณ 450 คน
เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

 

เรียนมัธยมแคนาดา Glenrosa Middle School มัธยมต้น เกรด 7-9 (ม.1-3)

ที่ตั้ง ทางทิศตะวันตกของเมือง Kelownaจำนวนนักเรียนประมาณ 600 คน
เปิดเรียน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3