Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Fraser International College แคนาดา

เรียนต่อแคนาดา ที่ Fraser International College ( Top 10 Ranking )

 

วิทยาลัย Fraser International College (FIC) เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนโปรแกรมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังติดอันดับ 1ใน10 ของประเทศแคนาดา สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับ มหาวิทยาลัย Simon Fraser University เป็นสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ให้คำมั่นสัญญาต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จในการศึกษา อีกทั้งอาจารย์ที่คุณภาพและชั้นเรียนขนาดเล็กที่ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จึงสามารถรับประกันได้ว่านักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Simon Fraser University ได้อย่างแน่นอน

 

Fraser International College อยู่ห่างจาก Down town Vancouver เพียง 25-30 นาที อยู่ใกล้ศูนย์กลางทางด้านการเงิน อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านตะวันตกของแคนาดาที่ล้อมรอบไปด้วย ภูเขา และทะเล ทัศนียภาพสวยงาม และเหมาะแก่การทำกิจกรรม โดยสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา

จุดเด่นของ Fraser International College

 

CAN Fraser International College มีหลักสูตรที่สามารถเรียนเทียบต่อยังมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปีที่ 2 ได้เมื่อจบหลักสูตรที่ FIC
CANเนื่องจาก FIC ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Simon Fraser วิทยาเขต Burnaby ดังนั้นนักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพ และอื่นๆอีกมากมาย
CAN Fraser International College มีการเปิดรับเข้าเรียนที่ยืดหยุ่น ซึ่งทางวิทยาลัยจะเปิดรับปีละ 3 ครั้ง ในเดือน มกราคม (spring) ,พฤษภาคม(summer) และกันยายน (fall)
CANวิทยาลัย Fraser ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก มีสถานบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร แหล่งชอปปิ้ง และทัศนียภาพที่สวยงาม

เรียนวิทยาลัยแวนคูเวอร์ Fraser International College  

วิทยาลัย FIC ตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเดินทางสะดวก ซึ่งวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์เพียง 25 นาทีเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมือง

เตรียมเรียนปริญญาโท ตรีที่แคนาดา กับ FIC

หลักสูตรเรียนเทียบเท่าก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตร University Transfer Program (UTP) Stage II ของ FIC เมื่อจบนักศึกษาสามารถเรียนต่อยังมหาวิทยาลัย Simon Fraser ได้ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

CANBusiness Administration
CAN Computing Science
CAN Engineering Science
CAN Arts and Social Sciences

เรียนภาษาที่ ศูนย์ภาษา

 

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่แคนาดา Up

 

เตรียมเรียนปริญญาที่แคนาดา English Language Preparation

Mixed Program (English + academic program)
II (IELTS =5.0) – สำหรับนักศึกษาที่มีภาษาอังกฤษระดับต่ำ ที่ต้องการเข้าเรียนที่ FIC ($3,400/เทอม)* *(plus additional costs on a per course basis)

Simon Fraser University's Preparation in Academic Skills (PAS) (14 weeks)
สำหรับนักศึกษาที่มีภาษาอังกฤษระดับกลาง ที่ต้องการเข้าเรียนที่ FIC ($5,757/เทอม)*
*(includes 12 month $492 medical insurance fee)

ESL colleges (preparing to inter FIC)
สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อเข้าเรียนต่อใน FIC

เตรียมเรียนปริญญาที่แคนาดา Pre-University Level Program (2 เทอม)

Pre-University Level Program เป็นหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เทียบ เท่ากับ นักศึกษาแดนาดา ถ้าผ่าน UTP ในระดับคะแนนที่เหมาะสมแล้วสามารถเรียนต่อ UTP II ได้ โดยเปิดรับนักเรียนที่จบ ม.5 นักศึกษาที่มีคะแนนที่เหมาะสมสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ UTP II ได้ สำหรับเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน

CAN Business Administration
CAN Computing Science
CAN Engineering Science
CAN Arts and Social Sciences

เตรียมเรียนปริญญาที่แคนาดา University Level Program (3 เทอม)

University Transfer Program (UTP) Stage II $15,980 นักศึกษาที่มี GPA ที่เหมาะสมสามารถโอนหน่วยกิจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

CAN Business Administration
CAN Computing Science
CAN Engineering Science
CAN Arts and Social Sciences
CAN Associate of Arts Degree*

*(หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาที่มี GPA ที่เหมาะสมสามารถโอนหน่วยกิจเข้าเรียนปริญญาตรีปีที่ 3 ของคณะที่เกี่ยวข้อง ใน SFU ได้)

Study Abroad Programs (หลักสูตร ระยะสั้น 4 เดือน)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาระหว่างประเทศระยะสั้น และสามารถมีสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัย FIC ระดับUTP I หรือ UTP II และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย SFU กรณีที่สามารถสำเร็จ UTP II ในระดับ GPA ที่เหมาะสมได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

• Academic Program - Pre-University ($6,888)
• Academic Program - University Level ($6,392)
• Academic & English Language Program - Pre-University ($6,844)
• Academic & English Language Program - University Level ($6,596)

ค่าใช้จ่าย ต่อ เทอม

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ เทอม โดยประมาณ (4เดือน)

ค่าเล่าเรียน
- UTP Stage I $100
- UTP Stage II $400
ค่าที่พัก
- พักในมหาวิทยาลัย $2,000
- พักนอกมหาวิทยาลัย $3,000

ค่าอาหาร $1,400
Medical Insurance $492

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ $6,000 - $8,000

*(รวมค่าสาธารณูปโภค+ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก+ค่าหนังสือ+ค่าใช้จ่ายในชีวิตที่จำเป็น+ค่าการพักผ่อนความ

 

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ