Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมหาวิทยาลัย University of the Sunshine Coast

มหาวิทยาลัยแห่งซันชายน์ โคสต์ University of the Sunshine Coast

มหาวิทยาลัย Sunshine Coast เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลก่อ ตั้งเมื่อ 1996 University of Sunshine Coast อยู่ในใจกลาง เมือง Sunshine Coast ของรัฐ Queensland และอยู่ห่างจากบริสเบน ประมาณ 90 กม.

AUS   5 ดาว ในด้าน คุณภาพการเรียนการสอน Five stars for quality

AUS   ฟรี ประกันสุขภาพ

AUS   ฟรี English language support

มหาวิทยาลัย University of Sunshine Coast มีความสวยงามโดดเด่น จนทางสถาบันได้รับรางวัล ด้านสถาปัตยกรรมช่วย และ รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง USC ยังได้รับการจัดอันดับให้ 5 ดาว ในด้าน คุณภาพการเรียนการสอน และสนับสนุนการศึกษา

 

นอกจากนี้การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียยังมีลักษณะพื้นฐานมาจาก ระบบการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล นักศึกษาที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย  ที่ออสเตรเลียจะได้รับ การเรียนในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ การเล่าเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับสูง จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มาศึกษาเล่าเรียนได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษ  หลักสูตร เรื่องอิสระทางความคิดอ่านเพื่อตนเอง และเรื่องในการเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง  

 

โดยนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนภาษาที่ออสเตรเลียทุกท่าน จำต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษกับทางสถาบันที่จะเข้าศึกษา เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดหลักสูตรที่ควรให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะ ในแต่ละมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย จะมี คุณภาพ ห้องเรียนที่เป็น กันเองระหว่างนักเรียนและ อาจารย์ผู้สอน  ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 

 

มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ที่พัก ชายทะเล ไม่ห่างจาก บริสเบน

AUS    เพียงหนึ่งชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติบริสเบนและสนามบินท้องถิ่นโดยรถยนต์

AUS   เพียง 25 นาทีจากสนามบินซันไซน์ โคว์ต โดยรถยนต์

AUS   เพียง 15 นาที จากชายฝั่งแปซิฟิคโดยรถยนต์

AUS   เพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าถึงซิดนีย์และสองชั่วโมงถึงเมลเบิร์นโดยเครื่องบิน

AUS   เดินทางภายใน 10 ชั่วโมง จาก เมืองไทย สู่ บริสเบนโดยเครื่องบิน

เรียนหลักสูตร เตรียมตัวเรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งซันชายน์ โคสต์

AUS ELICOS เรียนภาษาที่ ซันชายน์ โคสต์ ออสเตรเลีย
 
AUS Higher Education เตรียมตัวเรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนหลักสูตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งซันชายน์ โคสต์

AUS อนุปริญญาสาขาธุรกิจ
AUS ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ School of business
       AUS   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
       AUS   ระบบสารสนเทศ
       AUS   ธุรกิจระหว่างประเทศ
       AUS   การบริหารจัดการ
       AUS   การตลาด
       AUS   การบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สิน
       AUS   การบริหารงานกิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยว
AUS ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร การบัญชี
AUS ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ การศึกษา School of science Education Engineering
AUS ปริญญาตรี การสื่อสารและสารสนเทศ School of science Education Engineering
AUSปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ การกีฬา School of Sport science

เรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

AUS ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาปรับเปลี่ยนในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
AUS ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารเขตชายฝั่งครบวงจร
AUS ประกาศนียบัตรบัณฑิต การเรียนรู้แบบมืออาชีพ
AUS ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการศึกษา
AUS ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

เรียนหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแห่งซันชายน์ โคสต์

AUSปริญญาโท สาขาการปรับเปลี่ยนในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
AUSปริญญาโท สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
AUSปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
AUSปริญญาโท สาขาการบริหารเขตชายฝั่งครบวงจร
AUSปริญญาโท สาขาพยาบาลผดุงครรภ์
AUSปริญญาโท สาขาการพยาบาลดูแลสุขภาพจิต
AUSปริญญาโท สาขาการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

 


หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โทรถามราคาล่าสุดที่ 02 720 6845

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (DEEP)

DEEP ระยะแรก (10 สัปดาห์)

DEEP ระยะสอง (10 สัปดาห์)

DEEP เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มเวลา (25ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

การประเมินผลรวมถึงการมอบหน่วยงานให้ทำการทดสอบการฟังและการอ่านและการนำเสนอด้วยทักษะการพูด แผนการเรียนนี้จะ เตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาด้วยทักษะ ด้านวิชาการและกลยุทธการเรียน ตลอดจน การฝึกปฏิบัติพร้อมการทดสอบที่มีลักษณะ คล้ายกับการสอบที่จะต้องพบเจอระหว่าง ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของตน


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
University of the Sunshine Coast
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : 02 720 6844 เชียงใหม่ : 053 285157

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ