Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมหาวิทยาลัย University of Tasmania (UTAS)

มหาวิทยาลัย University of Tasmania ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย

ทำไมควรไปเรียน University of Tasmania    

The University of Tasmania เป็นของรัฐบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งมานานกว่า 120 ปี ตั้งอยู่ที่รัฐทาสมาเนีย ซึ่งเป็นเกาะ ที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บรรยากาศเหมาะแก่ การศึกษา ผู้คนเป็นมิตร มีนักศึกษาไทยน้อย และค่าครองชีพต่ำ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโฮบาร์ท (Hobart) และลอนเซสตัน (Launceston)

 

ปัจจุบัน The University of Tasmania มี นักศึกษาประมาณ 16,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,000 คน ดำเนิน การสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์สูง ขนาดชั้นเรียนค่อนข้างเล็ก อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียยังมีลักษณะพื้นฐานมาจากระบบ การเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล นักศึกษาที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย  ที่ออสเตรเลียจะได้รับการเรียน ในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ การเล่าเรียน ที่มีประสิทธิภาพระดับสูง จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มาศึกษาเล่าเรียนได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษ  หลักสูตร เรื่องอิสระทางความคิดอ่านเพื่อตนเอง และเรื่องในการเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง  โดยนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนภาษาที่ออสเตรเลียทุกท่าน จำต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษกับทางสถาบันที่จะเข้าศึกษา เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดหลักสูตรที่ควรให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย จะมี คุณภาพ ห้องเรียนที่เป็น กันเองระหว่างนักเรียนและ อาจารย์ผู้สอน  ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ ที่ University of Tasmania (UTAS) ออสเตรเลีย

- Agriculture
Architecture & Design
Arts, Humanities & Social Sciences
Business and Economics
Computing & IT
Education & Teaching
Engineering
Health Sciences & Community Care
Law
Medicine
Nursing
Pharmacy
Psychology
Science

 


เรียนแพทย์ศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย
Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery (MBBS) / (M3N)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (ค่าสมัคร $110 )
1. จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต 
2. มีเกรดเฉลี่ย 3.7  (คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ดีมาก)
3. มีคะแนน IELTS 7.0
4. คะแนน International  Student  Admissions Test (ISAT)

 

 


เรียนแพทย์ศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 
ปีที่ 1-3 เรียนที่ในเมืองโฮบาร์ต และมีฝึกงานระยะสั้น ในพื้นที่ชนบท
ปีที่ 4 และ 5 นิสิตแพทย์มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในคลีนิคที่โฮบาร์ต , คลินิกลอนเซสตัน หรือคลินิกในชนบทเบอร์นี่ ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

 

การเรียน MBBS 5 ปี นี้จะให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีแก่นิสิตแพทย์ในการฝึกงานภายใต้การดูแล  ในฐานะนักเรียนแพทย์ฝึกปฏิบัติในออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์  และเป็นรากฐานที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการฝึกอบรมเพิ่มเติมทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ความรู้จากในห้องเรียน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก จะได้รับการสอนในเชิงบูรณาการ ซึ่งจะไม่เพียงแต่มีความเกี่ยวข้องทางคลินิกในช่วง 5 ปี แต่ยังเน้นถึงแง่มุมทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของแพทย์อีกด้วย

 

รายละเอียดของคอร์ส
คอร์ส :  ปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน :  มากกว่า 4ปี
ราคา : AUD 74,950 / ปี
เมือง : HOBART

 


เรียนปริญญาที่ University of Tasmania (UTAS) ออสเตรเลีย 

เรียนปริญญาที่ออสเตรเลีย กับ คณะต่างๆที่มหาวิทยาลัย UTAS เปิดสอน
เรียนแคนาดา Faculty of Arts
เรียนแคนาดา Faculty of Law
เรียนแคนาดา Faculty of Business
เรียนแคนาดา Faculty of Health Science
เรียนแคนาดา Faculty of Education
เรียนแคนาดา Faculty of Engineering and Technology
เรียนปริญญาโท บริหารออสเตรเลีย
Master of Business
Master of International Business
Master of Finance
Master of Marketing
Master of Professional Accounting
Master of Economic
เรียน TESOL : Teaching English to Speakers of Other Languages
Master of TESOL (Specialisation)
เรียนปริญญาโท กฏหมายออสเตรเลีย
Master of Law
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ วิศวะ SCIENCE ENGINEERING & TECHNOLOGY
Master of Architecture
Master of Engineering Science
Master of Information Systems
Master of Information Technology
นักเรียนที่เรียนหลักสูตร International สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องยื่นผล IELTS /TOEFL
เรียนภาษาอังกฤษที่ มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เป็นศูนย์ติวและสอบ IELTS

General English – Academic English / IELTS
Cambridge FCE
Cambridge BEC
IELTS Test Preparation


รัฐทัสมาเนีย Tasmania

Tasmania เป็นรัฐเดียวของออสเตรเลียที่ เป็นเกาะ แม้ว่าจะแยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ แต่ยังคงมีคุณภาพ ชีวิตสูง รัฐนี้ถือ เป็นรัฐที่ เขียวชอุ่มที่สุด อีกทั้งยังเป็นรัฐที่มีวนอุทยานมากที่สุดอีกด้วย ผู้คนเป็นมิตร เมืองหลวงชื่อโฮบาร์ต เป็นเมืองที่ เป็นศูนย์ รวมวัฒนธรรม มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคม

 

Tasmania (ทัสมาเนีย) เป็นรัฐที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีหิมะตกบนบริเวณภูเขาในช่วงฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อนอากาศยังคง ความเย็นกว่า เมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ


เมืองโฮบาร์ต

เป็นเมืองหลวงของรัฐทัสมาเนีย มีจำนวนประชากรเพียง 127,000 คน เป็นเมือง ที่มีบรรยากาศแบบ โบราณ น่ารักและเป็นเมืองที่มีความรู้สึกผูกพันกับยุคประวัติศาสตร์มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่นเมืองบริสเบนและเมืองเพิร์ธ เมืองโฮบาร์ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1804 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเดอร์เวนท์ (Derwent River) และมีตึกและอาคารรูปแบบยุคจอร์เจียน ตั้งเรียงราย อยู่ที่บริเวณท่าเรือ

 


กิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ Tasmania

เรียนแคนาดานั่งเรือบดล่องตามชายฝั่งทะเล

เรียนแคนาดานั่งเรือเจ๊ตล่องแม่น้ำเดอร์เวนท์ (Derwent River)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษา โรงเบียร์คาสเคด (Cascade Brewery)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษาน้ำตกรัสเซล (Russell Falls)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษา ท่าเรืออาเธอร์ (Port Arthur) และเกาะมรณะ (Isle of the Dead)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษา เมาท์เวลลิ่งตัน (Mount Wellington)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษา ภูเขาเครเดิล (Cradle Mountain)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษา หมู่เกาะช่องแคบบาส (Bass Strait islands)

เรียนแคนาดาทัศนศึกษา แม่น้ำแฟรงคลิน (Franklin River)


การเดินทาง ไปยัง Tasmania

การเดินทางๆอากาศ – การเดินทางไปที่ทัสมาเนียได้เร็วที่สุดนั้นคือการเดินทางๆเครื่องบิน สายการบินหลักๆของออสเตรเลียนั้นมีให้บริการเที่ยวบิน ไป-กลับ ทัสมาเนีย และเมืองหลักของออสเตรเลียหลายรอบต่อวัน เช่น

Melbourne – Hobart = 50 นาที
Melbourne – Launceston = 35 นาที 
Sydney – Hobart = ใช้เวลาน้อยกว่า 2 ชม.

 

Tasmania มีสายการบินระหว่างประเทศโดยตรงระหว่างเมืองโฮบาร์ตและ เมือง ไครสต์เชิร์ส (Christchurch)ในประเทศนิวซีแลนด์ และจะมีสายการบิน ภายใน ประเทศ ระหว่างเมืองโฮบาร์ต และเมืองหลวงต่างๆ และจะมี สายการบิน ระหว่าง เมืองต่างๆ ในรัฐวิคตอเรีย สายการบิน ภายใน ประเทศจะบินลงที่ เมืองโฮบาร์ต ลอนเชสตัน (Launceston) เมือง เดวอนพอร์ต (Devonport) เมืองเบอร์นี่ (Burnie) เมืองสมิทธ์ตัน (Smithton) เกาะฟลินเดอร์ส (Flinders Island) และเกาะคิงส์ (King Island)

 

สายการบินที่ให้บริการมี : Jetstar, Quantas, Virgin Australia, and Tiger ซึ่งสายการบินเหล่านี้มันจะมีสวนลดให้เสมอๆ เพราะฉะนั้นราคาจึงไม่แน่นอน

 

การเดินทางๆเรือ – ที่ Devonport ทางตะวันตกเชียงเหนือของทัสมาเนีย มีท่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ มีเรือสองลำที่ให้บริการคือ The Spirit of Tasmania 1 & 2 และจะให้บริการ ทุกวัน เช้า - เย็น จาก Melbourne – Devonport ส่วนราคานั้นจะขึ้นอยู่กับตั๋วที่ซื้อ

 


ระยะเวลาเรียนแต่ละหลักสูตร University of Tasmania (UTAS)   

ปริญญญาโท 1-2 ปี ค่าเล่าเรียน  ระมาณ  5 แสน บาท /ปี

หลักสูตร ระยะเวลา
เรียนปริญญาโท ที่ออสเตรเลีย Business  
Master of Business 1 year
Master of Business (Specialisation) 2 years
Master of Business Administration 1.5 years
Master of International Business 1 year
Master of International Business (Specialisation) 2 years
Master of Finance 1.5 years
Master of Marketing 1 year
Master of Marketing (Specialisation) 2 years
Master of Professional Accounting 1.5 years
Master of Economic 2 years
เรียนปริญญาโท ที่ออสเตรเลีย Education  
Master of Education 2 year
เรียนปริญญาโท ที่ออสเตรเลีย Law  
Master of Law 2 years
เรียนปริญญาโท ที่ออสเตรเลีย
SCIENCE , ENGINEERING & TECHNOLOGY
 
Master of Architecture 2 years
Master of Engineering Science 2 years
Master of Information Systems 1 year
Master of Information Technology 1 year

 


ค่าที่พัก

ค่าที่พัก AUD
Homestay $11000 ต่อปี
On-Campus Housing $6000-8000/year
Private Shared House $6500/year

**ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาจำกัด โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ OEC เพิ่มเติม


 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3