Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่สถาบัน Tafe Queensland ออสเตรเลีย *ฟรีค่าสมัครเรียน ค่าเรียนภาษาสัปดาห์ละ AUD$220 เท่านั้น

เรียนภาษา, Certificate to  Bachelor Degree ที่สถาบัน Tafe Queensland
เมือง Brisbane , East Coast , Gold Coast  ออสเตรเลีย

โปรโมชั่น 2021 คลิก

เรียนที่ TAFE Queensland ออสเตรเลีย เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนแลนด์ เปิดมาตั้งแต่ปี 1863  มานานกว่า 157 ปี มีหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เน้นไปทางหลักสูตรทางสายวิชาชีพ ทักษะในการเรียน และนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อความสำเร็จของนักเรียนในการทำงานต่อไปในอนาคต TAFE Queensland ประกอบไปด้วยวิทยาเขตจำนวนมากกว่า 50 แห่ง และมีวิทยาเขตที่สอนภาษาอังกฤษ 3 แห่งที่เมือง คือ Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast

 

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญาตรี ประกาศนียบัตรปริญญาโท และอนุปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่น

• Agriculture and horticulture
• Automotive
• Aviation
• Beauty and Hairdressing
• Building and Construction
• Business and Management
• Child care
• Community Services
• Creative
• Dental Services 
• Engineering
• Hospitality and Cookery
• Interior and Building Design
• Maritime
• Nursing and Health
• Sports and Fitness
• Technology, Information and Networking
• Tourism and events

รวมไปถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ English Language Program


1.General English (Elementary to Advanced) – Intensive
การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้นเป็นหนทางที่ดีเลิศที่จะเรียนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทุกระดับพัฒนาขึ้นเพื่อครอบคลุมทักษะด้าน การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกการออกเสียง นักศึกษาจะพบว่าการเรียนภาษา อังกฤษจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว โดยวิธีที่สนุกสนานไปกับการเรียน บทเรียนต่าง ๆ มีคุณภาพสูง น่าสนใจ และ มีประโยชน์
 
2.English for Academic Purposes
หลักสูตรนี้ เหมาะกับนักศึกษาที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในระดับสูง หรือในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นทักษะการเรียนรู้และการฝึกให้สามารถอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว
 
3.Preparation Program for the IELTS Examination
เป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นในทักษะที่จะต้องใช้ในการสอบข้อสอบ IELTS เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ หลักสูตรนี้นักศึกษาแต่ละคนต้องโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา นักศึกษาสามารถเรียนแบบระยะยาวได้โดยลง เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แล้วเลือกเรียนการเตรียมสอบ IELTS เป็นวิชาเสริม
 
4.Cambridge FCE  Preparation เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ Cambridge FCE (First Certificate In English) เป็นการวัดคุณสมบัติที่แสดงว่าผู้สอบมีทักษะทางภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับที่สูงพอสำหรับการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือ การศึกษา ได้ด้วยตัวเองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก 
 
5.Cambridge CAE  Preparation เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) ซึ่งเป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษโดยมีตัวชี้วัด และกำหนดเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทั่วโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการใช้ผลของระดับภาษาอังกฤษของสถาบันไหน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิค และลักษณะคำถามในข้อสอบ นำข้อสอบมาสอนเพื่อให้มีความมั่นใจและมีความพร้อมก่อนการทำข้อสอบจริง เพื่อที่จะให้คุณผ่านการทดสอบแบบนี้และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 

ข้อดีในการเลือกเรียนที่ Tafe Queensland
1. Australia เป็นประเทศที่ปลอดภัย มีหลากหลายชนชาติ และวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ใช้ ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกัน
2. เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Vocational Education และ Traning  
3. มีคณาจารย์ที่คอยแนะนำให้ความช่วยเหลือ เพื่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน 
4. นักเรียนที่จบการศึกษาจาก Tafe Queensland จะประสบความสำเร็จในการทำงาน และ การเรียนต่อในอนาคต 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนของ Tafe Queensland

 

โปรโมชั่นปี 2021 เรียนภาษาอังกฤษ TAFE Queensland ออสเตรเลีย

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพียงสัปดาห์ละ AUD$220 พร้อมฟรีค่าสมัครเรียน

หมดเขตสมัคร 31 ธ.ค. 2021

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ