Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย P.I.C.E. ,Perth

เรียนภาษาที่ เพิร์ธ ออสเตรเลีย
P.I.C.E. (Perth International College of English) 

Perth International College of English

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย

P.I.C.E. (Perth International College of English) 

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพิร์ธ  เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมือง เรื่องการเรียนภาษา และเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย  รวมทั้งทางโรงเรียนยังมีคณาจารย์ที่ผ่านมาตราฐาน TESOL ทุกท่าน ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของเมือง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก  เพิร์ธ มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีชายหาด ฝั่งทะเล มหาสมุทร มีแนวต้นปาล์ม ขอบฟ้า และน้ำทะเลใส มีแสงสว่างให้ ความอบอุ่นเกือบทั้งปี ทำให้เพิร์ธ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของชาวออสซี่

 

จุดเด่น

1.ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่มีความสวยงาม
2.โรงเรียนมีชื่อเสียง และมีคุณภาพในการสอน
3.มีนักเรียนจากหลายประเทศ และหลากหลายวัฒนธรรม
4.เป็นบูติค คอลเลจ และมีการบริการที่ดีมีคุณภาพ

เรียนที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย

เรียนที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย P.I.C.E. Pathway Programmes with

1. Curtin University
2. Canning College 
3. Edith Cowan University
4. Edith Cowan College
5. Murdoch University
6. Sterling Business College
7. UWA (with Canning)
8. APSI
9. Curtin College
10. Anglican Schools Commission
11. TAFE International
12. Southern Cross University
13. Murdoch Institute of Technology

 

Academic Pathway Programmes   P.I.C.E.

- General Intensive English
- English for Academic Purposes
- Cambridge Exam preparation PET FCE CAE
- IELTS Preparation

เรียนที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย

เรียนเตรียมความพร้อม ที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย

Foundation and Senior High School

- Canning College 
- Anglican Schools Commission International
 

หลักสูตรเตรียมความพร้อม เข้ามหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

University Preparation and Diplomas

- APS Institute (Australian Professional Skills)
- Curtin College
- Edith Cowan College Australia
- Sterling Business College
- TAFE International Western Australia
- Murdoch Institute of Technology

เรียนเตรียมความพร้อม ที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย

เรียนเตรียมความพร้อม เข้ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ ออสเตรเลีย ได้แก่

- Curtin University
- CQU University
- Australia ECU Edith Cowan University
- Murdoch University
- The University of Notre Dame Australia
- Southern Cross university
- The University of Western Australia

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ