Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

University of Auckland นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

The University of Auckland

ข้อดีเรียนต่อ ปริญญาที่นิวซีแลนด์

  หลักสูตรคุณภาพ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากว่า 130 ปี
✔ เปิดเรียนเดือน กุมภาพันธ์ และ กรกฏาคม
✔  ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มได้
✔ สามารถเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยได้ (20 ชม. ต่อสัปดาห์)
✔ มหาวิทยาลัยติดอันดับ ด้าน  บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิศวกรรม กฏหมาย วิทยาศาสตร์
✔ เมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์  เมืองที่น่าอยู่อันดับ 3 ของโลก

เรียนปริญญาที่นิวซีแลนด์ ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ 

The University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์. 

เรียนปริญญาโท | เรียนปริญญาเอก | ภาษาอังกฤษ และ Pahtway เข้ามหาวิทยาลัย


อยากไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย The University of Auckland แห่งเมือง Auckland เก่าแก่กว่า 130 ปี มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นศูนย์กลางนานาชาติที่มีการ เรียนรู้ที่หลาก หลาย และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ ประเทศ นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มี นักศึกษามากกว่า 40,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษา ต่างชาติมาก กว่า 4800 คน มากกว่า 90 ประเทศ จากการ ที่ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีบุคลากรทางด้าน วิชาการมากกว่า 2,000 คน และ บุคลากรที่มีความสามารถทั่วไป อีกมากมาย จึงทำให้ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยบุคลากร หลายชนชาติ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษา ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตร เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ที่น่าสนใจในหลายสาขาให้เลือกเรียน


คณะของ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  

1.    คณะอักษรศาสตร์

2.    สถาบันการสร้างสรรค์ศิลปะ และอุตสาหกรรม

3.    คณะครุศาสตร์

4.    คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข

6.    คณะวิทยาศาสตร์

7.    คณะนิติศาสตร์

8.    คณะบริหารธุรกิจ

9.    โรงเรียนศาสนศาสตร์

อันดับมหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยอับดับหนึ่งของ โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ในระยะแรก มหาวิทยาลัยได้เน้นการเรียน การสอนโดยอาจารย์ มากกว่าการทำวิจัย 

- ในช่วงหลังสงคราม โลก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ทางมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น วิชาภูมิศาสตร์, มนุษยวิทยา, เมารีศึกษา, ศิลปะศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์ และ วิชาศิลปะ ทั้งนี้ได้เน้นให้นักศึกษา เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเห็นได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง และตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก มีจำนวนนักศึกษาถึง10,000 คน 

Top Rank in the word University

- อันดับมหาวิทยาลัยติดอยู่ใน  Top 100 University ของโลก  ทางมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น  ได้แก่ โรงยิมขนาดใหญ่ โรงละคร สนามหญ้าเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี ห้องสมุด ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ 

 

- มหาวิทยาลัย The University of Auckland โอ๊คแลนด์ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากว่า 130 ปี และปัจจุบันถือได้ว่า มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ เป็นสถานท ี่ที่ให้ความพร้อมทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนใน สถาบันอุดมศึกษาได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การศึกษาในบรรยากาศของการทำวิจัย ระดับชั้นนำย่อม หมายความว่า หลักสูตรที่คุณ เล่าเรียน นั้นจะผสมผสานไปพร้อมกันกับการค้นพบอะไร ใหม่ๆในงานวิจัยที่เกิด ขึ้นเสมอ

 


 สมัครเรียนมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีขนาดใหญ่ มีจำนวนนักศึกษา  เกือบ 40,000 คน เข้ารับการศึกษาใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาหลังปริญญา จำนวน 5,000 คน และในระดับปริญญาเอก 1,200คน มีคณะที่น่าสนใจดังนี้

  • Arts
  • Business
  • Creative Arts and industries
  • Education
  • Engineering
  • Law
  • Medical and Health science
  • Science

    เงื่อนไขในการเข้าเรียน ปริญญาโทด้านภาษา

- IELTS 6.5 (All band more than 6.0)

 


ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นทุนบางส่วน โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุด 

สนใจ เรียนต่อ นิวซีแลนด์
 ทำงานระหว่างเรียนได้ ทักมาคุยกันก่อนที่

  

 ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  NZD

 ค่าเทอม ต่อปีการศึกษา 

20,000-25,000
 ค่าเทอม Foundation  12000

 

เรียนภาษา ที่ มหาวิทยาลัยแห่ง นิวซีแลนด์ก่อนเข้าเรียน

เรียนภาษากับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด นิวซีแลนด์

เตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์รับประกันเส้นทางการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัย 

 


อ่านรายละเอียดของ แต่ละมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เมือง เกาะ
Auckland University of Technology  Auckland North Island
Lincoln University  Canterbury South Island
Massey University  Palmerston North
,Auckland
North Island
University of Auckland  Auckland North Island
University of Canterbury  Christchurch South Island
University of Otago Dunidin South Island
University of Waikato  Hamilton North Island
Victoria University of Wellington     

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
The University of Auckland 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ