Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียน ป.ตรี ที่อเมริกาเส้นทางสู่มหาลัยระดับท็อป แบบ 2+2เรียน ป.ตรี ที่ American Honorsอเมริกา
เส้นทางสู่มหาลัยระดับท็อป แบบ 2+2 

American Honors

American Honors

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา OEC ขอแนะนำการเรียน Honors โปรแกรม ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาล ในหลายรัฐ การเรียนเป็นแบบ 2+2 โดย 2 ปีแรกเมื่อจบจะได้วุฒิ A.A. Honors หรือ A.S. Honors แล้วโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี ก็จะได้วุฒิปริญญาตรี โดยมีมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนเป็นจำนวนมาก กว่า 70 แห่ง

 


การเรียนแบบ Honors มีข้อดีคือ

• ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

• รูปแบบการเรียนแบบ ทำงานกลุ่ม สนับสนุนให้ นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในชั้นเรียน

• มีอาจารย์แนะแนวที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยการวางแผนสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบรับรองผล

• มีกิจกรรม Service Learning ฝึกภาวะผู้นำ มีการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาชุมชน

• มีทุนการศึกษา USD 2,000 – 4,000 สำหรับผู้สมัคร ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถึง ก็สามารถเรียนเป็นโปรแกรม Success ซึ่งเป็นโปรแกรมปกติได้ โดยจะเรียนเสริมภาษาอังกฤษ และวิชาปรับพื้นฐานด้วย จบแล้วจะได้วุฒิ A.A. หรือ A.S. นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแนะนำในการโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 2 ปีหลัง

 

นักเรียนที่ยังไม่จบมัธยมปลาย สามารถเรียนควบ เพื่อได้วุฒิมัธยมปลาย และวุฒิอนุปริญญาได้ ในเวลา 2 ปีครึ่ง ในโปรแกรม High School Completion ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตร Honors และหลักสูตร Success เมื่อจบแล้วจะได้วุฒิ High School Diploma และ A.A. หรือ A.S.

 

American Honors

เริ่่มเรียนได้ปีละ 4 ครั้ง ในเดือน  ก.ย.  ม.ค.  เม.ย.  และ ก.ค.

เปิดสอน 4 โปรแกรม ได้แก่

1. American Honors เรียน 2 ปี + 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ม.6
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.25 (2.80 รับพิจารณา)
- คะแนน TOEFL ibt 71 / IELTS 6.0

2. American Success เรียน 2 ปี + 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ม.6
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 
- คะแนน TOEFL ibt 32 / IELTS 4.0

3. High School Completion Honors เรียน 2.5 ปี + 2 ปี

- จบ ม.5
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.25 (2.80 รับพิจารณา)
- คะแนน TOEFL ibt 71 / IELTS 6.0

4. High School Completion Success เรียน 2.5 ปี + 2 ปี

- จบ ม.5
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50
- คะแนน TOEFL ibt 32 / IELTS 4.0


เลือกเรียนในวิทยาลัยชุมชน 5 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ได้แก่

yes Community College of Spokane รัฐวอชิงตัน (scholarship)

yes​ Pierce College รัฐวอชิงตัน

yes​ Kilgore College รัฐเท็กซัส  (scholarship)

yes​ Jackson College รัฐมิชิแกน  (scholarship)

yes​ Community College of Philadelphia รัฐเพนซิลเวเนีย  (scholarship)


เอกสารการสมัครได้แก่

- สำเนาหนังสือเดินทาง
- ใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
- คะแนน TOEFL / IELTS
- จดหมายรับรองเงินของผู้ปกครอง ครอบคลุมค่าเรียน และค่าที่พัก อาหาร 1 ปี ประมาณ USD 21,000 – 28,000

 


 

 
  
      


 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ หัวหมาก 02-720-6845-6  ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่  053 285157 


 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ