Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวที่ HTMi Singapore ประเทศสิงคโปร์

เรียนการโรงแรมที่ HTMi Singapore สิงคโปร์

เรียนการโรงแรมที่ HTMi Singapore สิงคโปร์

สถาบันเอกชนด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวของสวิสเซอร์แลนด์ ได้ขยายวิทยาเขตมาเปิดที่สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไกล มีโอกาสได้เรียนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคุณภาพสูงเช่นเดียวกับ สวิสเซอร์แลนด์ มีรูปแบบการเรียนที่ควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง พร้อมด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับอาชีพการจัดการในด้านอุตสาหกรรมการบริการในระดับโลก

 

HTMi Singapore เป็นสถาบันด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอันดับที่ 17 ของโลกและติดอันดับ Top 10 ด้าน Employer Reputation ปัจจุบันสถาบันมีพันธมิตรอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ Swisstouches Hotels & Resort และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริษัทชั้นนำและโรงแรมระหว่างประเทศทั่วโลกอีกมากมายเพื่อรับนักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อเข้าทำงานในระดับสากล

 

จุดเด่นของสถาบัน HTMi

- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 5 นาทีเดินถึง Orchard Road และสถานี Somerset

มีห้องเรียนและห้องปฎิบัติการเสมือนจริง นักเรียนได้รับการฝึกฝนและปฎิบัติอย่างคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการโรงแรมตั้งแต่เริ่มเรียน

นักเรียนไทยยังไม่เยอะ ทำให้นักเรียนได้เรียนร่วมกับเพื่อนต่างชาติและสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มีการเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง เช่นโรงแรมที่มีชื่อเสียง

มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

มีห้องสมุด

หลักสูตรที่เปิดสอน

Certificate in English (beginner, Intermediate, Advanced)

หลักสูตรเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษ มี 3 ระดับ ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 เดือน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลภาษา สามารถเรียนหลักสูตรนี้ก่อนได้ หรือเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ห้องเรียนละ 15 คน

จันทร์ - ศุกร์ วันละ 5 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุ 16 ปีขึ้นไป

• จบชั้นม. 4 ขึ้นไป

• ได้รับใบประกาศนียบัตรโดย HTMi (Singapore) หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้

 

Foundation Course in International Hotel and Tourism Management 6 เดือน

หลักสูตรเตรียมพร้อมพื้นฐานด้านวิชาการ เพื่อวางแผนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านการบริการและการเดินท่องเที่ยว มีเนื้อหาการเรียนที่ครอบคลุม ในด้านการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว รวมไปถึงแนวทางคิดการคำนวณ ทักษะด้านไอที และการสื่อสาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาอย่างน้อยชั้นม 4 หรือจบ GCSE O Level

• อายุ 16 ปีขึ้นไป

• ผลสอบ IELTS 5.0 หรือผ่านการสอบตรงกับสถาบัน

 

Diploma Course in International hotel and Tourism Management 6 เดือน

สำหรับนักเรียนที่จบชั้นม.ปลายที่ต้องการใบประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าในสาขาต่างๆในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ด้านการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ไอที แผนกต้อนรับ แผนกจัดห้องพัก และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนวิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า และสอบผ่านอย่างน้อย 2 วิชาในหลักสูตร A Level หรือ จบหลักสูตร Foundation จาก HTMi Singapore

• อายุ 17 ปีขึ้นไป

• ผลสอบ IELTS 5.5 หรือผ่านการสอบตรงกับสถาบัน

 

Advanced Diploma in International Hotel and Tourism Management 6 เดือน

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรมเชิงลึกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบหลักสูตร Diploma ด้าน International hotel and Tourism management หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยวหรือ วุฒิที่เทียบเท่า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การบริการ หรือการจัดการท่องเที่ยว

• อายุ 18 ปีขึ้นไป

• ผลสอบ IELTS 6.0 หรือผ่านการสอบตรงกับสถาบัน

 

เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้โอนย้ายไปเรียนต่อจนจบป.ตรี (6 เดือน) ที่วิทยาเขต สวิสเซอร์แลนด์ หรือแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกด้านการทำงานหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวอย่างค่าเรียน HTMi  สิงคโปร์

Course

Fee (SGD)

Intake 

Foundation Course

5,315

1 Mar / 31 May

Diploma Course

12,056

Advanced Diploma Course

12,056

Certificate in English

1,605

TBA

โปรดตรวจสอบราคาเรียนกับเจ้าหน้าที่ OEC อีกครั้ง

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3