Facebook :

Line id :

02-7206844 | 053-289107

Auckland University of Technology นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ โทร 02 7206844
เรียนต่อต่างประเทศ ฉลอง ปีที่ 31 OEC สมัครเรียนคอร์สระยะยาว ชอปปิ้ง ฟรี มูลค่า 1,000 บาท คลิกอ่านต่อ

Facebook Google+ Twitter Addthis

รายชื่อมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

โทอังกฤษ Auckland University of Technology  

โทอังกฤษ Lincoln University  

โทอังกฤษ Massey University  

โทอังกฤษ  University of Auckland  

โทอังกฤษ University of Canterbury  

โทอังกฤษ University of Otago

โทอังกฤษ University of Otago

โทอังกฤษ University of Waikato  

โทอังกฤษ  Victoria University of Wellington  


Auckland University of Technology 

- Auckland University of Technology ก่อตั้งเมื่อปี 1895 มีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน มีหอพักมหาวิทยาลัย ที่สามารถเดินไป เรียน และ AUT อยู่ใจกลางเมือง โดยทาง มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) คัดเลือกสถานที่พักสำหรับนักศึกษาอย่างรอบคอบ มี Homestay ที่จดทะเบียนกับมหาวิทยาลัย แต่ละครอบครัวได้ถูกสัมภาษณ์และตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านที่พัก

 

- AUT University มีนักศึกษาจาก 85 ประเทศทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ที่ AUT และพวกเขาได้รวมการเรียน หนึ่งที่สนับสนุนความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและความคิด

 


จุดเด่น Auckland University of Technology

 

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) ขนาดใหญ่อันดับสาม และเติบโตเร็วที่สุด ในประเทศนิวซีแลนด์

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ AUT ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการแข่งขันระดับโลก

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์AUT มุ่งมั่นที่จะสากลนิยม

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ AUT ตั้งอยู่ในโอคแลนด์

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ AUT รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์

 

 

หลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ นักศึกษาที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดของนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยใด ๆ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มี สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ได้แก่ โรงยิม ห้องสมุดและ ร้านกาแฟ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดี การวิจัย ที่แข็งแกร่ง และ Personal and interactive classes

 

มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีทีมงานบริการนักศึกษาต่างชาติ และ มีวิทยาเขตทั้งสามแห่ง ได้แก่ Auckland Manukau (South Auckland) และ North Shore( Harbour Bridge)
มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีนักศึกษามากกว่า 4,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 85 ประเทศ

 


เรียนนิวซีแลนด์ กับ Auckland University of Technology

 

เรียนปริญญาด้าน ดีไซน์และเทคโนโลยีการออกแบบ ที่นิวซีแลนด์

 

นิเทศ การออกแบบโฆษณา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การออกแบบอุตสาหกรรม วารสารศาสตร์ มัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์) ศิลปะและการออกแบบ (แฟชั่น กราฟฟิค จิตรกรรม)

 


เรียนปริญญาด้าน บริหารธุรกิจ ที่นิวซีแลนด์

 

บัญชี โฆษณา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กฎหมายการพาณิชย์ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การท่องเที่ยว และ MBA

 


เรียนปริญญาด้าน วิศวกรรม ที่นิวซีแลนด์

 

เทคโนโลยีการไฟฟ้า เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 


เรียนปริญญาด้าน ที่นิวซีแลนด์

 

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (การบาบัดรักษาเท้า จิตวิทยา กีฬาและการพักผ่อน การพยาบาล กายภาพบาบัด การผดุงครรภ์ เวชกิจฉุกเฉิน ทันตกรรม) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยศาสตร์โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์การแพทย์) มนุษยศาสตร์ – ภาษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ การโรงแรมและภัตตาคาร

 

นักศึกษาที่ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) New Zealand จะมีโอกาสพูดคุยพบปะกับนักศึกษาจาก ประเทศต่างๆ เช่น Argentina, Brazil, Cambodia, Chile, China, the Czech Republic, France, Germany, Hong Kong, Iran, Japan, Indonesia, Italy, Korea, Mexico, Oman, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Taiwan and Vietnam. และขนาดของชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 12-14 คน

 


เรียนนิวซีแลนด์ กับ หลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย

 

เรียน มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ Certificates, Diplomas, Bachelor Degrees, Post Graduate Diplomas, and Masters Degrees. าจารย์ผู้สอนมีทั้งคุณวุฒิและ ประสบการณ์โดยใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 


กิจกรรมระหว่างเรียนอยุ่ที่ นิวซีแลนด์ กับ Auckland University of Technology

 

นอกจากการเรียนประจำวันแล้ว มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) ยังได้จัดการท่องเที่ยว และ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา สุดสัปดาห์ตลอดปี และทุกบ่ายวันศุกร์มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษา เช่น Conversation classes, games, tournaments and outdoor visits

 


หอพักนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาไว้บริการ

 


ภาคเรียนที่เปิดสอน

มีนาคม และ กรกฎาคม

 


สิ่งอำนวยความสะดวก:

เช่น ห้องสมุด, ห้องอ่านหนังสือ, ฟิตเนต, ห้องอาหาร และห้องพยาบาล เป็นต้น

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Auckland University of Technology
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ