Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Auckland University of Technology นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

รายชื่อมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

 

โทอังกฤษ Auckland University of Technology 
โทอังกฤษ Lincoln University 
โทอังกฤษ Massey University  

โทอังกฤษ  University of Auckland  

โทอังกฤษ University of Canterbury  

โทอังกฤษ University of Otago

โทอังกฤษ University of Waikato  

โทอังกฤษ  Victoria University of Wellington  


Auckland University of Technology 

 Auckland University of Technology ก่อตั้งเมื่อปี 1895 มีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน มีหอพักมหาวิทยาลัย ที่สามารถเดินไป เรียน และ AUT อยู่ใจกลางเมือง โดยทาง มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) คัดเลือกสถานที่พักสำหรับนักศึกษาอย่างรอบคอบ มี Homestay ที่จดทะเบียนกับมหาวิทยาลัย แต่ละครอบครัวได้ถูกสัมภาษณ์และตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านที่พัก   AUT University มีนักศึกษาจาก 85 ประเทศทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ที่ AUT และพวกเขาได้รวมการเรียน หนึ่งที่สนับสนุนความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและความคิด

หลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ นักศึกษาที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดของนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยใด ๆ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มี สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ได้แก่ โรงยิม ห้องสมุดและ ร้านกาแฟ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดี การวิจัย ที่แข็งแกร่ง และ Personal and interactive classes

มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีทีมงานบริการนักศึกษาต่างชาติ และ มีวิทยาเขตทั้งสามแห่ง ได้แก่ Auckland Manukau (South Auckland) และ North Shore( Harbour Bridge)
มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) มีนักศึกษามากกว่า 4,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 85 ประเทศ


 Auckland University of Technology

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) ขนาดใหญ่อันดับสาม และเติบโตเร็วที่สุด ในประเทศนิวซีแลนด์

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ AUT ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการแข่งขันระดับโลก

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์AUT มุ่งมั่นที่จะสากลนิยม

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ AUT ตั้งอยู่ในโอคแลนด์

- มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ AUT รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

AUT CITY CAMPUS
55 Wellesley Street East, Auckland Central
AUT SOUTH CAMPUS
640 Great South Road, Manukau, Auckland
AUT NORTH CAMPUS
90 Akoranga Drive, Northcote, Auckland

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

Total Student Population
 - General Student  : 25,000
 - International student: 4,000


เรียนนิวซีแลนด์ กับ Auckland University of Technology

เรียนปริญญาด้าน ดีไซน์และเทคโนโลยีการออกแบบ ที่นิวซีแลนด์

นิเทศ การออกแบบโฆษณา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การออกแบบอุตสาหกรรม วารสารศาสตร์ มัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์) ศิลปะและการออกแบบ (แฟชั่น กราฟฟิค จิตรกรรม)


เรียนปริญญาด้าน บริหารธุรกิจ ที่นิวซีแลนด์

บัญชี โฆษณา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กฎหมายการพาณิชย์ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การท่องเที่ยว และ MBA


เรียนปริญญาด้าน วิศวกรรม ที่นิวซีแลนด์

เทคโนโลยีการไฟฟ้า เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม


เรียนปริญญาด้าน ที่นิวซีแลนด์

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (การบาบัดรักษาเท้า จิตวิทยา กีฬาและการพักผ่อน การพยาบาล กายภาพบาบัด การผดุงครรภ์ เวชกิจฉุกเฉิน ทันตกรรม) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยศาสตร์โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์การแพทย์) มนุษยศาสตร์ – ภาษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ การโรงแรมและภัตตาคาร

นักศึกษาที่ มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) New Zealand จะมีโอกาสพูดคุยพบปะกับนักศึกษาจาก ประเทศต่างๆ เช่น Argentina, Brazil, Cambodia, Chile, China, the Czech Republic, France, Germany, Hong Kong, Iran, Japan, Indonesia, Italy, Korea, Mexico, Oman, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Taiwan and Vietnam. และขนาดของชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 12-14 คน


หลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย

เรียน ปริญญาตรี ไอที วิทยาศาสตร์ บริหาร ที่นิวซีแลนด์

Bachelor of Art and Design (Honours)  
Bachelor of Arts (Honours)  
Bachelor of Business (Honours)  
Bachelor of Communication Studies (Honours)  
Bachelor of Computer and Information Sciences (Honours)  
Bachelor of Creative Technologies (Honours)  
Bachelor of Engineering (Honours)   
Bachelor of Health Science (Honours)  
Bachelor of Health Science (Honours) in Psychology  
Bachelor of Laws (Honours)   
Bachelor of Science (Honours)   (offered by the School of Science)
Bachelor of Science (Honours)   (offered by the School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences)
Bachelor of Sport and Recreation (Honours)  
 

 

เรียนปริญญาโท  ไอที วิทยาศาสตร์ บริหาร ที่นิวซีแลนด์
(
Masters degrees offered at AUT)

Master of Analytics
Master of Applied Finance
Master of Arts
Master of Business –
Master of Business Administration (MBA) –
Master of Communication Studies –
Master of Computer and Information Sciences
Master of Creative Technologies –
Master of Design –
Master of Education
Master of Educational Leadership –
Master of Emergency Management
Master of Engineering –

Master of Global Business
Master of Health Informatics –
Master of Human Rights –
Master of Information Security and Digital Forensics –
Master of International Hospitality Management –
Master of International Tourism Management –
Master of Laws (LLM)
Master of Marketing
Master of Medical Laboratory Science
Master of Philosophy
 
Master of Professional Accounting
Master of Professional Language Studies — Language Teaching
Master of Psychotherapy
Master of Public Health
 
Master of Sport and Exercise
Master of Teaching and Learning (Primary) –
Master of Visual Arts

 


กิจกรรมระหว่างเรียนอยุ่ที่ นิวซีแลนด์ กับ Auckland University of Technology

 

นอกจากการเรียนประจำวันแล้ว มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ (AUT) ยังได้จัดการท่องเที่ยว และ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา สุดสัปดาห์ตลอดปี และทุกบ่ายวันศุกร์มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษา เช่น Conversation classes, games, tournaments and outdoor visits

 


ที่พัก นักศึกษา

Apartment
Private Hostel
Homestay
 


ภาคเรียนที่เปิดสอน

มีนาคม และ กรกฎาคม


สิ่งอำนวยความสะดวก:

 ห้องสมุด, ห้องอ่านหนังสือ, ฟิตเนต, ห้องอาหาร และห้องพยาบาล เป็นต้น


ค่า เรียน ปริญญาตรี ปริญญาโท ของ AUT  

เรียน ปริญญาตรี Massey University นิวซีแลนด์ ค่า เรียน  AUD
ค่าเรียน 30,000-37,000

 

Tuition Fee << คลิกที่นี่

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Auckland University of Technology
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ