Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อต่างประเทศที่นิวซีแลนด์ NZ English Pathway

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ 4 เดือน + English Pathway 
ระหว่างเรียนสามารถทำงานได้
[เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ แบบผ่อนจ่าย]

New You in New Zealand ค้นพบตัวตนใหม่ มั่นใจในภาษาอังกฤษ

เหมาะกับคนที่ไม่กล้าพูดอังกฤษเลย ไปจนถึงคนที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่สนผล IELTS

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ แค่คนเดียวก็ไปได้ เรียนภาษากับสถาบันเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยชั้นนำท็อป 3 ของโลก สามารถเข้าตรงสถาบันอุดมศึกษานิวซีเแลนด์ โดยไม่ต้องสอบ IELTS

 

หลักสูตรเรียนภาษาของนิวซีแลนด์ General English  เน้นทักษะในชีวิตประจำวัน ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  ไวยกรณ์ การออกเสียง เหมาะกับนักเรียนหรือวัยทำงาน IELTS Exam Preparation เหมาะกับคนเตรียมสอบ มีพื้นภาษาดี เรียน IELTS ทั้ง 4 ทักษะ และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS แบบเจาะลึก Academic  English เหมาะกับเตรียมเรียนต่อในระดับมหาลัย มีการเรียนที่เข้มข้น รวมไปถึงการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน ขณะนี้มีคอร์สแบบออนไลน์ให้เรียนได้เลยในทุกหลักสูตรไม่ต้องรอ  พิเศษผ่อนชำระได้ 0% 6 เดือนกับบัตรเครดิต KTC
 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ 4 เดือน เรียนรู้เป็น 4 เท่า

1x ครูนิวซีแลนด์เอาใจใส่ สอนด้วยวิธีใหม่เพื่อพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

1x ระบบนิวซีแลนด์ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1x คนนิวซีแลนด์เป็นมิตร ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก มีเพื่อนเร็ว เป็นเร็ว

1x เรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนต่อต่างประเทศ แบบผ่อนจ่าย ที่นิวซีแลนด์  เรียนต่อต่างประเทศ แบบผ่อนจ่าย ที่นิวซีแลนด์

 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ แบ่งจ่ายกัย KTC

พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิต KTC   แบ่งชำระ KTC FLEXI O% นาน 6 เดือน และ รับส่วนลดเพิ่ม 1OO บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,OOO คะแนน

โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาจำกัด โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ OEC เพิ่มเติม

 

Education New Zealand

ในปี 2017 นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับโดย The Economist, Intelligence Unit (Worldwide Educating for the Future Index) ให้เป็นอันดับที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ความสามารถของครูและบุคคลากร นโยบายภาครัฐ ความร่วมมือร่วมใจกันของรัฐบาลและภาคเอกชน ความสามารถในการให้คำปรึกษาถึงอาชีพในอนาคตตั้งแต่ในระดับโรงเรียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว

 

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway

เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ใหญ่วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนต่อหรือการเพิ่มทักษะในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เหมาะกับคนไทยที่ยังไม่ผ่าน IELTS ในระดับที่ต้องการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่นิวซีแลนด์ เนื่องจากเมื่อเรียน English Pathway แล้วสามารถสอบวัดระดับภาษากับสถาบันที่เรียนและสมัครเรียนในสถาบันต่างๆ ที่ต้องการในนิวซีแลนด์ได้ รวมทั้งยังสามารถฝึกฝนทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป โดยที่แค่ 1 คนก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องรอกรุ๊ป

 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลกทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับหนึ่ง แนะนำให้เรียนเป็นเวลา 4 เดือนเพื่อให้เห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3