Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อต่างประเทศที่นิวซีแลนด์ NZ English Pathway

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ 4 เดือน + English Pathway 
ระหว่างเรียนสามารถทำงานได้
[เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ แบบผ่อนจ่าย]

New You in New Zealand ค้นพบตัวตนใหม่ มั่นใจในภาษาอังกฤษ

เหมาะกับคนที่ไม่กล้าพูดอังกฤษเลย ไปจนถึงคนที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่สนผล IELTS 

ไปเร็ว เป็นเร็ว!! เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ แค่คนเดียวก็ไปได้ เรียนภาษากับสถาบันเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยชั้นนำท็อป 3% ของโลก สามารถเข้าตรงสถาบันอุดมศึกษานิวซีเแลนด์ โดยไม่ต้องสอบ IELTS

 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ 4 เดือน เรียนรู้เป็น 4 เท่า

1x ครูนิวซีแลนด์เอาใจใส่ สอนด้วยวิธีใหม่เพื่อพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

1x ระบบนิวซีแลนด์ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1x คนนิวซีแลนด์เป็นมิตร ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก มีเพื่อนเร็ว เป็นเร็ว

1x เรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนต่อต่างประเทศ แบบผ่อนจ่าย ที่นิวซีแลนด์  เรียนต่อต่างประเทศ แบบผ่อนจ่าย ที่นิวซีแลนด์

 

 เรียน แบบผ่อนจ่าย KTC  ที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ แบ่งจ่ายกัย KTC

พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิต KTC   แบ่งชำระ KTC FLEXI O% นาน 6 เดือน และ รับส่วนลดเพิ่ม 1OO บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,OOO คะแนน

 

Education New Zealand

ในปี 2017 นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับโดย The Economist, Intelligence Unit (Worldwide Educating for the Future Index) ให้เป็นอันดับที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ความสามารถของครูและบุคคลากร นโยบายภาครัฐ ความร่วมมือร่วมใจกันของรัฐบาลและภาคเอกชน ความสามารถในการให้คำปรึกษาถึงอาชีพในอนาคตตั้งแต่ในระดับโรงเรียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว

 

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway

เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ใหญ่วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนต่อหรือการเพิ่มทักษะในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เหมาะกับคนไทยที่ยังไม่ผ่าน IELTS ในระดับที่ต้องการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่นิวซีแลนด์ เนื่องจากเมื่อเรียน English Pathway แล้วสามารถสอบวัดระดับภาษากับสถาบันที่เรียนและสมัครเรียนในสถาบันต่างๆ ที่ต้องการในนิวซีแลนด์ได้ รวมทั้งยังสามารถฝึกฝนทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป โดยที่แค่ 1 คนก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องรอกรุ๊ป

 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลกทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับหนึ่ง แนะนำให้เรียนเป็นเวลา 4 เดือนเพื่อให้เห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

 

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ AUT IH  วิทยาลัยนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ U of Auckland มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ Lincoln มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ Victoria University วิทยาลัยนิวซีแลนด์  วิทยาลัยนิวซีแลนด์ วิทยาลัยนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ Otago

น้องๆที่สนใจอยากเข้าร่วมโปรแกรม NZ Pathway ประเทศนิวซีแลนด์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับ เจ้าหน้าที่ OEC

กรุงเทพฯ หัวหมาก line id: oechm , ปิ่นเกล้า line id: oecpinklao , เชียงใหม่ line id: oeccm3


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
New Zealand Educatiom
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ