Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โรงเรียนมัธยม St. Peter's School นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

โรงเรียนมัธยม St. Peter's School นิวซีแลนด์

St. Peter’s School  เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษา แบบประจำ และไปกลับ นักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,070 คน เปิดสอน Year 7 – Year 13 ทั้งหลักสูตร NCEA และ IB  St. Peter’s School มีหอพักอยู่ในบริเวณโรงเรียน แยกชายหญิง   ในการรับสมัครเข้าเรียน  ทางโรงเรียน St. Peter’s School  จะพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ผลการเรียนของนักเรียน บุคลิกภาพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และคะแนน IELTS

 

จุดเด่น

• โรงเรียน สหศึกษา แบบประจำ และไปกลับ ที่นิวซีแลนด์ 

• โรงเรียน มีสอนเสริมทั้งด้านวิชาการ

• เน้นกิจกรรมดนตรีและกีฬา โดยครูเฉพาะด้าน

• มีสนามฟุตบอล โรงยิม สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามม้า สนามกอล์ฟ สนามจักรยาน

• เรียนคอร์สเสริมได้ตามความต้องการ หรือนักกีฬาที่ต้องการฝึกฝนเพื่อการแข่งขัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ติวรายวิชา ดนตรี ขับร้อง ขี่ม้า ตีกอล์ฟ ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เทนนิส

 

 

เกณฑ์ระดับภาษาที่รับเข้าเรียน

• 7 – 8  IELTS 3.0

• Year 9 – 10  IELTS 4.0

• Year 11 IELTS 4.5

• Year 12 IELTS 5.0

• Year 13 IELTS 5.5

 

โรงเรียนแบ่งภาคเรียน เป็น 4 เทอม ได้แก่

• เทอมที่ 1  เริ่มเดือน กุมภาพันธ์

• เทอมที่ 2  เริ่มเดือน  เมษายน

• เทอมที่ 3  เริ่มเดือน  กรกฎาคม

• เทอมที่ 4  เริ่มเดือน  ตุลาคม

 

ค่าเรียน โรงเรียน St. Peter’s School   นิวซีแลนด์

• ค่าเทอม NZD 40,100 

• ค่าหอพัก NZD 13,250 

• ค่า homestay NZD 11,250


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
โรงเรียนมัธยม St. Peter's School นิวซีแลนด์
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 
 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ