Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Rosehil College นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

Rosehill College

 

Rosehill College เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในเขต Papakera ทางตอนใต้ของ Auckland city centre ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยม Rosehill College รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ 

 


โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์
การเปิดเรียนที่ Rosehill College

 

- โรงเรียน มีนักเรียนกว่า 1,800 คน เจ้าหน้าที่ 180 คน 

 

- ภาคการศึกษา มี 4 เทอม /1 ปี 

 

- เทอมที่ 1 February to April (10 Weeks) 

 

- เทอมที่ 2 April to July (10 Weeks)


- เทอมที่ 3 July to September (10 Weeks)


- เทอมที่ 4 October to December (9 Weeks)


นักศึกษาต่างชาติควรเริ่มเรียนในเทอม 1 (February) แต่การรับเข้าเรียนในเทอมที่ 2 (April ) หรือ เทอมที่3 (July) ก็สามารถทำได้ 

 


ค่าใช้จ่าย Rosehill College

 

ค่าใช้จ่าย  จำนวนเงิน (NZ$)
ค่าเรียน/ปี  NZ$ 12000
ค่าสมัครเรียน NZ$ 200
ค่าจัดหาที่พัก  NZ$ 500 
ค่า Home Stay (per week) NZ$ 205

 

โรงเรียนบริการจัดหาที่พักโดยการพักกับครอบครัวที่เลือกสรรแล้ว ว่ามีประสบการณ์ ในการรับ นักเรียนต่างชาติ 

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
Rosehill College 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ