Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Lynfield College นิวซีแลนด์

โรงเรียน Lynfield College 

ประเทศ New Zealand

 

โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

Lynfield เป็นโรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษา จำนวนนักเรียน 1,900 คน ก่อตั้งมาตั้งแต่ 1958 มีตึกเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยตั้งอยู่ที่ย่าน MT Roskill เมือง Auckland เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1800 คน ต่างชาติ 100 คน เมืองนี่จึงเป็นตัวเลือกให้กับนักเรียนต่างชาติจาก 50 ประเทศเลือกเข้าศึกษาที่โรงเรียนนี้ 

 

ที่ตั้ง

- โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์  Lynfield College อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโอคแลนด์ ตัวเมืองด้วยระยะเวลาเพียง 20 นาที โอ๊กแลนด์ คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และกำลังเป็นที่นิยมในการศึกษานิวซีแลนด์ เรียนที่โอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การค้า พาณิชย์ โอ๊คแลนด์ เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่งและ สถาบันเทคโนโลยี  2 แห่ง โรงเรียนสอนภาษาและโรงเรียนเอกชนมากมาย ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 

เรียนต่อที่โรงเรียน Lynfield College

- เปิดสอนในระดับ Year 9-13

- นักเรียนของโรงเรียนจะได้รับการประเมิน และมีผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทำงานใกล้ชิดกับนักเรียน

- มีการเปิดกว้างในแต่ละวิชาต่างๆทั้งในด้านวิชาการและสถานที่พักผ่อน

- มีห้องสมุดกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ

- มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้การดูแลในด้านวิชาการ การบริหาร และ ด้านศาสนา

- โปรแกรมด้านการปรับตัวสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่และช่วยให้เกิดการสร้างมิตรภาพที่ดี การรู้จักเพื่อนใหม่ทำให้เกิด ความปรองดองทั้งในโรงเรียนและสังคม

- ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ที่เป็นที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคน

- มีศูนย์อำนวยการพยาบาลที่เปิด 24 ชม.

 

ค่าเรียนของ Lynfield College 

- ค่าเรียนต่อปีประมาณ NZ$ 11,500

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ