Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

รับสมัครเจ้าหน้าที่ แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

สนใจร่วมงานกับ OEC Global Education  

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  บริษัท โอ อี ซี โกลเบิล เอดูเคชั่น จำกัด
สมาชิกและหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมไทยแนะแนว การศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)

......

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ให้บริการจัดหาที่พัก ยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน
และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ... จัดสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ออกบูธตามมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ


( ปรับปรุงเมื่อ 25 กรกฏาคม 2560 )เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Education Counselor (UK&Europe) 
ประจำสำนักงานเชียงใหม่ 1  ตำแหน่ง 
(รับสมัครด่วน!)

ลักษณะงาน

JOB เป็นที่ปรึกษาแนะแนวฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และปริญญา ในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

JOB มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถเขียน email โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้

JOB สามารถทำงานขายที่มีเป้าหมายได้ สามารถโทรตามลูกค้าได้

JOB หากมีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระดับเงินเดือน

JOB ตามความรู้และประสบการณ์ + incentive

สวัสดิการ

JOB ประกันสังคม

JOB โบนัส

JOB เดินทางต่างประเทศ

คุณสมบัติ

JOB จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 
JOB อายุ 23 - 30 ปี เพศ ชาย/หญิง
JOB มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
JOB มีมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบงานบริการลูกค้า ชอบพบปะผู้คน มีความสนใจงานด้านต่างประเทศ
JOB มีความสามารถในการใช้โปรแกรม computer พื้นฐานเช่น MS-Word, MS-Excel, PowerPoint

วิธีการสมัครงาน

JOB โปรดส่ง Resume มาที่ oec_cm3@oecglobal.com  ติดต่อ OEC Global Education

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

JOB ประวัติส่วนตัว พร้อม รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
JOB ประวัติการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
JOB เงินเดือนที่คาดหวัง
JOB วุฒิการศึกษา เช่น Transcript ใบผ่านการอบรม ผลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ส่งอีเมล์
ระบุ subject : Apply for Job / สมัครงานในตำแหน่ง..................
โปรด ระบุ ตำแหน่ง และ สาขาที่ต้องการสมัคร (กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่ )

OEC OEC สาขา กรุงเทพ (หัวหมาก และ ปิ่นเกล้า)
ส่ง ใบสมัครงาน มาที่ contact@oecglobal.com
02 720 6844
**แผนที่**


OEC OEC สาขา เชียงใหม่
ส่ง ใบสมัครงาน มาที่ oec_cm3@oecglobal.com
 053 285157
 **แผนที่**

 


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ