Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ELC -Uvic ศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัย แวนคูเวอร์ แคนาดา

อยากไปเรียนและทำงานที่แคนาดา ภาษา มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศแคนาดา สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

University of Victoria
English Language Centre

รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา

 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELC) ที่ UVic เป็นศูนย์ให้การศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา ด้วยหลักสูตรเข้มข้นอันหลากหลายและมีให้เลือกทุกเดือน หลักสูตรของ ELC ที่นี่จึงสามารถปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมต่อตารางและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสะดวก ทําให้นักเรียนสามารถเลือก เรียนภาษาอังกฤษ ในวิกตอเรียได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน 6 เดือน หนึ่งปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ นักเรียนมีชั่วโมงเรียนในห้องประมาณ 20-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์กับ เจ้าของภาษานําโดยเจ้าหน้าท ี่ส่งเสริมวัฒนธรรมของศูนย์ฯ ผู้ที่สําเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการเรียน


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก เรียนภาษาที่ University of Victoria

CAN สถาบันตั้งอยู่ใน University of Victoria เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
CAN มหาวิทยาลัย University of Victoria ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
CAN มหาวิทยาลัย University of Victoria เป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐานโดยสำนักงาน ก.พ.
CAN หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัย ได้สำเนียงอเมริกัน
CANค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของแคนาดา ไม่แพง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของ สถาบัน การศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ


หลักสูตรของ ELC - University of Victoria, English Language Centre (ELC)

แต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 30 ประเทศเลือกเรียนหลักสูตรของ ELC เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยส่วนตัว เพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ เรียนจบต่อปริญญาได้

ศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 12 สัปดาห์ (ELPI)

CAN เรียน ภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์
CAN 6 ระดับชั้น: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
CAN ระดับชั้นเพื่อเตรียมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรเรียนภาษาและฝึกงาน
CAN ศูนย์การเรียนและคลินิคการออกเสียง
CAN ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
CAN ที่พักและอาหาร: โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)

หลักสูตรภาษาอังกฤษรายเดือน ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (กันยายน – พฤษภาคม)

CAN เรียน ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ์ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
CAN 3 ระดับชั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขั้นสูง
CAN เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
CAN ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
CAN ที่พักและอาหาร: โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (มิถุนายน – สิงหาคม)

CAN เรียน ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะช่วงเช้า)
CAN 3 ระดับขั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขึ้นสูง
CAN เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
CAN ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
CAN ที่พักและอาหาร: โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว) (มิถุนายน); หอพักในมหาวิทยาลัย (กรกฎาคมและสิงหาคม)


เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกงานภาษาอังกฤษ ฝึกงานอาสาสมัคร 

หลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรฝึกงานภาษาอังกฤษ
หลักสูตรฝึกงานอาสาสมัคร
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC / IELTS
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงและแคนาดาศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม

หลักสูตร ราคา  CAD
Language and Culture Programs 4 weeks 1600
Summer Academic Intensive Program (ELAI) 9-Week 3450
Intensive English Program (ELPI) 12 weeks 3700
English Work Experience Programs (EWEP) 6 weeks 1200
   

ที่พักอาศัยระหว่างเรียนแคนาดา

โฮมสเตย์ (การอยู่อาศัยกับครอบครัว)

ELC ใหับริการโครงการโฮมสเตย์ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นสำหรับนักเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยนักเรียนจะชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยตรงให้กับครอบครัวที่ดูแลที่พักแบบโฮมสเตย์ประกอบด้วย:

CAN การรับและส่งนักเรียนจากสนามบินในวิกตอเรีย
CANห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
CAN อาหารและของว่างทุกมื้อ

หอพัก

ระหว่างหลักสูตรระยะสั้นฤดูร้อน นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยร่วมกับ นักเรียนต่างชาติ คนอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของ ELC
หอพักของ ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประกอบด้วย:

CAN ห้องส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
CANอาหารในโรงอาหาร (2-3 มื้อต่อวัน)
CANกิจกรรมช่วงเย็นและในวันหยุดสุดสัปดาห์


วิคตอเรีย

วิกตอเรียเป็นเมืองที่ไม่หนาวและไม่ร้อนเกินไป ช่วงฤดูร้อนอากาศจะอบอุ่นและแห้งสบายโดยมี อุณหภูมิประมาณ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียล ส่วนฤดูหนาวมีระยะเวลาสั้นและไม่ค่อยมีหิมะตก ฝน ตกปรอยๆ ช่วยให้สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงในเมืองเขียวชะอุ่มและงอกงามตลอดทั้งฤดู


การเดินทาง ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย UVic

วิกตอเรียตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะแวนคูเวอร์ มีเครื่องบินและเรือเฟอร์รี่มาจากเมืองแวนคูเวอร์ วิกตอเรียมีสนามบินนานาชาติ ซึ่งมีเส้นทางการบินตรงจากแวนคูเวอร์ โทรอนโต และซีแอตเทิล เครื่องบินจากแวนคูเวอร์ถึงสนามบินนานาชาติวิกตอเรียใช้เวลา 20 นาที


กิจกรรมของ ELC ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย

ที่ ELC เราเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลสูงสุดต้องมีการเรียนนอกชั้นเรียน ควบคู่ไปด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของเรา จึงได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการสำรวจเมืองที่สวยงามของเราและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดา
 


กิจกรรมที่ได้รับความนิยม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย):ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย

CANสังสรรค์และดื่มกาแฟทุกวันศุกร์
CANคืนนานาชาติ
CANงานเต้นรำ
CANงานกีฬา
CANเดินป่า
CANทัวร์สำรวจบริติชโคลัมเบีย
CANเรียนศิลปะและงานฝีมือ
CANเรียนตีกลอง
CANงานอาสาสมัคร


กิจกรรมที่ได้รับความนิยม (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม): ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย

CANดูปลาวาฬ
CANเยี่ยมชมสวน Butchart Gardens
CANโบว์ลิ่ง
CANสเกตน้ำแข็ง
CANเล่นฮอกกี้
CANสกี / สโนว์บอร์ด
CANเที่ยวแวนคูเวอร์แบบเช้า-เย็นกลับ


สอบถามข้อมูล ทุนการศึกษา ของ
ELC University of Victoria
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ