เรียนมัธยมแคนาดา Calgary | Alberta   กับ Golden Hills School Division

 
เรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดา
  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์  
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนมัธยม กับ Golden Hills School Division | Calgary | Alberta

เรียนต่อแคนาดา โรงเรียนมัธยมแคนาดา มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท แคนาดา

เรียนมัธยมแคนาดา

เรียนมัธยม ของเขตการศึกษา

ปิดเทอมใหญ่ 2559 ไป.. แคนาดา
เหลือ 3 ที่ ขยาย เวลาปิด กรุ๊ป 12 ก.พ.59

เรียนภาษา ซัมเมอร์แคมปนักเรียนมัธยม
ที่โรงเรียนมัธยม ของ ชาวแคนาดา โทร 02 720 6845

เรียนมัธยมที่ Golden Hills School Division เมือง Calgary | Alberta

หนทางที่น้องจะพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนของ รัฐบาล แห่งประเทศแคนาดา  ตั้งอยู่ชานเมือง Calgary ,มณฑล Alberta  รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา-ม.6  เปิดสอนทุกหลักสูตรในสาข าศิลปศาสตร์ ศิลป์คำนวณ และ วิทยาศาสตร์ 

 

โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพทางการศึกษา ภายใต้ การควบคุมดูแลของรัฐบาล  และมีคณะเจ้าหน้าที่ให้ บริการ และ ช่วยเหลือ นักเรียน ต่างชาติในด้านต่างๆ ที่พักมีทั้ง Homestay และหอพักที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวก อาหาร 3 มื้อ และครูผู้ดูแลประจำหอพัก

 

เรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา แคนาดา Golden Hills School
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน (สมัครได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 8 สัปดาห์)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูหนาว (สมัครได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 8 สัปดาห์)

เรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา แคนาดา Golden Hills School


      CAN Golden Hills School มีนักเรียนประมาณ 6,700 คน ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษาของโกล์ดเดนฮิวล์
      CAN Golden Hills School มีประสบการณ์การและความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแคนาเดียนแถบตะวันตก ความงดงามของ ทุ่งหญ้าแพร์รี่ ดินแดน ปศุสัตว์ ความประทับใจในกิจกรรมและวัฒธรรมของคนทางใต้ในมลรัฐเอลเบอร์ต้า
เขตการศึกษาของ Golden Hills School ตั้งอยู่ในมลรัฐเอลเบอร์ต้า
      CAN Golden Hills School ใกล้กับสนามบินนานาชาติของเมืองเคลการี่เพียง 30 นาทีจากสนามบินสู่โกลด์เดนฮิวล์ จำนวนชุมชนต่างๆ รวมตัวกันแบ่งเขตการศึกษาเป็นเขตต่าง ๆ เรามีครูผู้สอนประมาณ 400 คน
      CAN นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตระหว่างพักอาศัยกับบ้านของชาวแคนาเดียน หรือ อาศัยอยู่ในหอพักโรงเรียน
      CAN โรงเรียนในเขตการศึกษาของเรามีหอพักอยู่ที่ Drumheller Composite High School ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ นักเรียนจะได้รับ ความสะดวกสบายกับสภาพแวดล้อมในการศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
      CAN โรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายอาทิเช่น โรงอาหาร โรงยิม สนามฟุตบอล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง ทางวิทยาศาสตร์

เรียนมัธยมแคนาดากับ Golden Hills

เรียนมัธยมศึกษา   Golden Hills School Division (Secondary School)

 

ปัจจุบัน GHSDมีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศ แคนาดา เป็นจำนวนเกือบ 1,700  คน ต่อปี  นักเรียนส่วนใหญ่ มีความจำเป็น ที่จะต้องปรับพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ

ก่อนที่จะ เข้าเรียนต่อในหลักสูตรใดหรือการศึกษา ระดับใด ๆ  ก็ตาม  นักศึกษาต้องมีความ สามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ที่ดีในระดับหนึ่ง

UK GHSD เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีที่พักให้เลือก: Homestay ที่ Strathmore และ Boarding House ที่ Drumheller มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนอยู่ประจำหอพัก

GHSD เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีบรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตร

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ เกรด 7 – 12

เปิดการศึกษา ตั้งแต่ เดือน กันยายน ถึง มิถุนายน

โรงเรียนรัฐบาล ของ แคนาดา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และบริหารงานโดย กรรมการเขต ของโรงเรียน มีคุณภาพดีมาก ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาลในบ้านเรา หรือประเทศอื่น ๆ 

โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา 

นักเรียนต่างชาติมีหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดามากกว่า 90%  มีส่วนน้อยที่มีหอพักสำหรับ นักเรียนต่างชาติ

 

ครอบครัวชาวแคนาดามีความชื่นชอบคนเอเชียอยู่แล้ว  จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไทย ที่อยู่โฮมสเตย์  ส่วนใหญ่มีความสุขเวลาที่อยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา

เรียนมัธยมแคนาดากับ Golden Hills เรียนมัธยมแคนาดากับ Golden Hills

เรียนมัธยมแคนาดากับ Golden Hills

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย (ต่อปี)
CA$
Registration Fee10 Months Program $200
Tuition $10750
Medical Insurance (1 ปี) $600
Placement Fee $600
Total $18,625
หลักสูตร  
หลักสูตร เรียน 10 เดือน (ไม่รวมที่พัก ) 310,400 บาท
หลักสูตร เรียน 10 เดือน รวมที่พัก 596,000บาท
* CA$1 = 32 บาท

 

ประสบการณ์ในการเรียนต่อที่ Golden Hills School Division แคนาดา

น้องโจอี้ เรียน Summer Course ชอบโรงเรียนนี้ เพราะว่าที่นี่เค้าเน้นความสนุกสนาน เด็กจะได้เล่นเกม ดูหนังและทำกิจกรรม ต่างๆ ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ที่เรียนส่วนใหญ่ก็จะ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ พูด ฟังและอ่านครับ และจะต้องมี การนำเสนองานหน้าชั้นต่อหน้าเพื่อนๆ ด้วย ทุกวันครูจะสอนความรู้เกี่ยวกับแคนาดา เพื่อให้เรา รู้จัก ประเทศนี้ดีขึ้น รู้จักสังคมและแคนาดาและ อื่นๆอีกมากมาย

 

นักเรียนโดยส่วนใหญ่ทำอะไรหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์

Course ของผม จะพาเด็กไปเที่ยวนอกโรงเรียน ทุกๆวันอังคารกับวันศุกร์ ที่ผมชอบคือไปเที่ยวสวนสนุก สวนน้ำ และ กิจกรรม อีกมากมาย กิจกรรมทุกอย่าง สนุกสนานไม่น่าเบื่อและช่วยให้เรามีเพื่อนง่ายขึ้น ฝึกภาษาเราไม่น่าเบื่อครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากมา ขอแนะนำว่าสนุกแน่นอน ถ้ามีปัญหาผมก็พร้อมช่วย ตอนนี้ผมอยู่รัฐ Alberta เมือง Calgary โรงเรียน Western High School

 

ส่วนเพื่อนก็มีหลากหลายชาติ ผมก็มีเพื่อนเยอะครับ สำหรับสัปดาห์แรก ถ้าภาษา ของเพื่อนๆไม่แข็งแรง ครูที่สอนจะช่วยเค้า พูดช้ามากและชัดมาก คือครูเค้าพยายามช่วยเด็ก ที่ภาษา ไม่ค่อยแข็งแรง ให้เรา พูดเยอะๆ ทั้งกับเพื่อนและครู อย่าอายครับ

สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Golden Hills School Division
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

 

โรงเรียนมัธยมแคนาดาที่น่าสนใจ ในเมืองอื่นของแคนาดา Comox Valley high School | Central Okanagan High School | Golden Hill High School | Vernon School District

 
 

ข้อมูลการ ศึกษาต่อ มัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท แคนาดา

CANADA

 
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2016 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net