เรียนมหาวิทยาลัย เรียนมัธยม ปริญญาโท ตรี กับ สถาบันการศึกษาที่มีชื่อใน แคนาดา

 

เรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดา

 
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย แคนาดา

เรียนต่อแคนาดา ศึกษาต่อแคนาดา

เรียนและทำงานแคนาดา Work Experience
อยากเรียนต่อแคนาดา สมัครด่วน โทร 027206844

 

รายชื่อสถาบันการศึกษาในแคนาดา


CANADA List of University รายชื่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา
CANADA List of College รายชื่อ วิทยาลัยในแคนาดา
CANADA List of Language Center ร ายชื่อสถาบันภาษา ในแคนาดา
CANADA List of High school ร ายชื่อโรงเรียนมัธยม ในแคนาดา

List of Universityรายชื่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา

มหาวิทยาลัยในแคนาดา

เรียนระดับปริญญาตรี | เรียนระดับปริญญาโท | เรียนระดับปริญญาเอก

University in Canada City State
Brock University Thai lang St Catherines Ontario
Thompson River University Thai lang Kamloops British Columbia
University of Fairleigh Dickinson vancouver British Columbia
University of Victoria Thai lang Victoria British Columbia
Vancouver Island University Thai lang Nanaimo British Columbia
York University Thai lang Toronto Ontario
University of Canada West Thai lang Victoria British Columbia
Simon Frasor University Thai lang Vancouver British Columbia

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน

เรียนระดับปริญญาตรีแคนาดา

นักศึกษาควรสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยในหลักสูตร University Transfer Program ระยะเวลา 2 ปีก่อน แล้วทำคะแนนให้ดี หลังจากนั้น Transfer เข้ามหาวิทยาลัยซึ่ง College นั้นๆ มีโปรแกรม ร่วมกันอยู่ และ เรียนต่ออีก 2 - 3 ปี ก็สำเร็จปริญญาตรี ซึ่งวิธีนี้จะทำได้ง่ายกว่า สมัครตรงเข้าไปใน มหาวิทยาลัย ส่วนคะแนน ภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น คือ คะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป

เรียนระดับปริญญาโทแคนาดา

ใช้เวลาเรียน 1.5 – 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถาบันและหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ประมาณ 2.5 – 3.0 หรือ ใกล้เคียง คะแนน TOEFL ประมาณ 550 – 600 ในกรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด นักศึกษาอาจสมัครเข้าเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน
การสมัครเข้าศึกษาวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท หรือ MBA นั้น นักศึกษาไม่จำเป็น ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ต้องมีคะแนน TOEFL 550 – 600 โดยเฉลี่ยสถานศึกษาจะรับคะแนน TOEFL ประมาณ 570 ส่วนคะแนน GMAT โดยเฉลี่ย 550

 

เรียนระดับปริญญาเอกแคนาดา

Doctoral หรือ Ph.D. Degree ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี หลังปริญญาโท หรือ 3 ปี หลังปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอกนี้จะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน การร่วมสัมมนาทางวิชาการ การค้นคว้างานวิจัย การเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 จากเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 จากเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดภาคฤดูร้อน (Summer) (พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม)
นักศึกษาแดนาดา ส่วนใหญ่ จะไม่นิยมเรียน ในช่วงหยุดภาคฤดูร้อน

วันหยุด
เทศกาลคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม - 2 มกราคม และหยุดอีก 2 ครั้งคือ ในเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวสอบ

List of College รายชื่อ วิทยาลัยของแคนาดา
วิทยาลัยในแคนาดา

เรียนระดับ Certificate / Diploma


หลักสูตรเป็นไปตามกระแสตลาดแรงงานในสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจของชาติ มีการเปลี่ยนปลงสม่ำเสมอไม่เคยหยุดนิ่งและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากหน่วยงานรัฐบาลเพื่อรักษามาตรฐานของ หลักสูตรและคุณภาพ ของ วิทยาลัยไม่ว่า จะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน

 

College in Canada City State
Algonquin College Ottawa Ontario
Columbia College Vancouver British Columbia
Douglas College Thai lang New Westminster British Columbia
Fraser International College Thai lang vancouver British Columbia
Seneca College of Applied Arts & Technology Thai lang Toronto Ontario
Greystone College Thai lang Vancouver
Toronto
British Columbia
Ontario
The Art Institute Thai lang Vancouver British Columbia

 

ปีการศึกษาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงเมษายน แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเดือนมกราคม
ภาค ฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบระดับ ภาษาอังกฤษส TOEFL 550 ขึ้นไป (IBT = 79) หรือ IELTS 5.5

List of Language Center รายชื่อสถาบันภาษา ในแคนาดา

เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา

แคนาดา มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่เรียกว่า English as a Second Language (ESL) และสอนภาษาฝรั่งเศส French as a Second Language (FSL) หลายแห่งกระจายตามเมืองใหญ่ๆ มีคอร์สให้เลือกเรียนทั้งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อทุกระดับชั้น สามารถสมัครได้ทั้งในสถาบันภาษาของเอกชนและรัฐบาล สำหรับ สถาบัน ภาษาของเอกชน กระทรวงศึกษาธิการของประเทศแคนาดาเป็นผู้ควบคุมดูแล จึงมีมาตรฐาน เท่าเทียม กันทั้ง ของรัฐและเอกชน จะแตกต่างกันที่ค่าเล่าเรียน และหลักสูตรเท่านั้น เช่น สถาบัน ภาษาของเอกชน จะเปิดรับ ทุกเดือนตลอดปี และมักจะเปิดเรียนในวันจันทร์แรกของเดือน แต่สถาบันภาษา ในมหาวิทยาลัย จะเปิดเรียนเป็นช่วงๆ เท่านั้น

Language Center in Canada City State
ELS Thai lang Vancouver,
Toronto
 
Embassy CES - Study Group Vancouver British Columbia
Euro Centres Thai lang Toronto
Vancouver
 
GEOS Thai lang
Ottawa
Toronto,
Vancouver
Montreal,
Calgary
Victoria
 
ILSC Thai lang Vancouver,
Montreal,
Toronto
 
Hansa Thai lang Toronto Ontario
ILAC Thai lang Toronto
Vancouver
Ontario
British Columbia
Intrax English Institute Thai lang Vancouver British Columbia
LSI - Language Studies International Thai lang Toronto,
Vancouver
Ontario
British Columbia
Lethbridge College Lethbridge Alberta
PLI - Pacific Language Institute Thai lang Toronto,
Vancouver
Ontario
British Columbia
Vancouver English Centre Thai lang Vancouver British Columbia
ZONI Language Centers Thai lang Vancouver British Columbia
York University English Language Institute Thai lang Toronto Ontario


รายชื่อโรงเรียนมัธยมแคนาดา List of High school

เรียนมัธยม ในแคนาดา

เรียนมัธยมแคนาดา High School

จำนวนปีการศึกษาระดับมัธยมจะแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล แต่เมื่อรวมการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว จะรวมใช้ เวลาเรียน 12 ปี ข้อยกเว้นคือ มณฑลควิเบคจะจัดระบบชั้นมัธยมเลยไปอีก1 ปี รวมเวลาเรียน 13 ปี และเมื่อเรียนอีก 3 ปี จะได้รับ ปริญญาตรีในขณะที่มณฑล และเขตการปกครองอื่นๆ หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4 ปี

 

High school in Canada City State
Ashbury College Thai lang Ottawa Ontario
Bronte College Thai lang Mississauga Ontario
Burnaby School District Thai lang Burnaby British Columbia
The Collegiate Thai lang Winnipeg Manitoba
Carleton Dirtrict School Broad Ottawa Ontario
Cambridge Western Academy Thai lang    
Comox Valley Thai lang Vancouver British Columbia
Edmonton Public Schools Thai lang Alberta  
Limestone District School Board Thai lang   British Columbia
Surrey School District Thai lang   British Columbia
School Disctrict 23 (Central Okanagan) Thai lang Kelowna British Columbia
School District 22 (Vernon) Thai lang Vernon British Columbia
School District 69 (Qualicum School ) Thai lang Vancouver British Columbia
School District 71 (Comox Valley) Thai lang Comox Valley British Columbia
School District 75 (Golden Hills )l Thai lang Strathmore Alberta
Hamilton-Wentworth District School Board Thai lang Hamilton British Columbia
York Region Dirtrict School Broad Thai lang Aurora Ontario
Victoria School District Thai lang Victoria British Columbia
     


ในมณฑลควิเบคยังมีระบบการศึกษาซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างมัธยม และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบคล้ายของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า ซีเจ็ฟ (Cegep) การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โรงเรียนมัธยมของแคนาดามีทั้งของรัฐบาลและของเอกชน ถ้าเป็นของเอกชนต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละมณทล

โรงเรียนรัฐส่วนใหญ่เป็นแบบสหศึกษา ส่วนของเอกชนนั้นมีทั้งแบบหญิงล้วน ชายล้วน หรือสหศึกษา บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ

 

ปีการศึกษา

กันยายน ถึง มิถุนายน

 

ค่าเรียนที่แคนาดา

ค่าเล่าเรียน และ ค่าอาหารพร้อมที่พัก (โดยประมาณ) สำหรับโรงเรียนรัฐบาล 700,000 บาท ต่อปี และ สำหรับโรงเรียนเอกชน1,100,000 บาท ต่อปีขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑล

สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
มหาวิทยาลัย โรงเรียนที่แคนาดา
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 289107-8

 

 

 
  CANADA  
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่
ตึกขาว หนึ่งช่วงตึกถัดจาก ม.เอแบค หัวหมาก
ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพ
Tel 02- 720 6844-6 , 086-6003996
085-8093322 , 089-1113917

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2012 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด