Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนที่โกลโคส ออสเตรเลีย Southern Cross University รับโปรโมชั่นเรียนภาษา

อยากไปเรียนภาษา ป.ตรี - โท คอร์สระยะสั้น มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลีย

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีออสเตรเลีย สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157 เรียนต่อต่างประเทศ ฉลอง ปีที่ 31 OEC สมัครเรียนคอร์สระยะยาว รับฟรี! บัตร Starbuck คลิกอ่านต่อ

มหาวิทยาลัย Southern Cross University ออสเตรเลีย

 

Promotion ปี 2017   read more

ข้อดีของการเรียนที่ Southern Cross University

✔ จบ ม.5 เรียนปรับพื้นฐาน 6 เดือน แล้วต่อ ป.ตรี รวมเรียน 3.5 ปี

✔ จบ ม.6 เรียน ป.ตรี 3 ปี

 เรียน MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

 

มหาวิทยาลัย Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย 

มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อ่านต่อ..

สนใจสอบถามเรื่องทุนเรียน กรุงเทพฯ หัวหมาก โทร 02-7206844  LINE ID: oechm

ปิ่่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand

เชียงใหม่ โทร 053-285157  LINE ID: oeccm3

 


เรียนภาษาอังกฤษในแคมปัสของมหาวิทยาลัย Southern Cross University ออสเตรเลีย
เมือง Lismore หรือ Gold Coast ที่ SCU College 

 


 สมัครเรียน 20 สัปดาห์  เรียนฟรี! 5 สัปดาห์ 

ภายในปีนี้ กับ OEC Global Education

 ค่าเรียน 20 สัปดาห์เพียง AUD 6,400 

อ่านข้อมูล  รายละเอียด โปรแกรมการเรียน เพิ่มเติม

 

SCU Online Course List and Prospectus
หลักสูตรที่เปิดสอน อ่านต่อ

The Postgraduate Qualifying Program - หลักสูตรอนุปริญญาโทหรือ PQP เป็นหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอส โดยจัดการเรียนการสอนที่แคมปัสในโกลด์โคส ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เป็นการปูเส้นทางสู่ปริญญาโทให้แก่นักศึกษาในสาขาธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หลักสูตรอนุปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 9 เดือนถึง 1 ปี – อย่างไรก็ตาม หลักสูตรอนุปริญญาโทนี้ใช้เวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น สอบถามเจ้าหน้าที่ OEC เพิ่มเติม


From Bangkok to the Gold Coast: A Thai perspective on SCU


:: SCU Gold Coast Campus Tour ::

 

:: The Hotel School Campus Tour ::


Southern Cross University

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาดังนี้ ธุรกิจ บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ กฎหมาย สื่อสารมวลชน ทัศนศิลป์ สังคมศาสตร์ และ MBA 

 

ที่น่าสนใจคือการเรียนระดับปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร (และบางสาขาในระกับปริญญาโท) ของ Southern Cross University มีฝึกประสบการณ์การทำงาน เน้นลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะด้านการโรงแรมที่จะได้ฝึกงานกับกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว

 

ในด้านการวิจัย Southern Cross University มีผลงานโดดเด่นในด้าน การแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัยของอาหาร ปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

 

การเรียนเป็นระบบ 3 เทอม เปิดภาคเรียนในเดือน กุมภาพันธ์ กรกฎาคม พฤศจิกายน

 

เปิดสอนในหลายวิทยาเขต ได้แก่  

- Lismore Campus รัฐนิวเซาเวลส์
- Gold Coast Campus รัฐควีนส์แลนด์
- Coffs Harbour campus รัฐนิวเซาเวลส์
- The Hotel School Sydney รัฐนิวเซาเวลส์
- The Hotel School Melbourne รัฐวิคทอเรีย

 

มหาวิทยาลัย Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับผู้มีผลการเรียนดี มีคะแนน IELTS สูง และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ทุนมีจำนวนจำกัด สมัครด่วนภายในตุลาคมนี้ กำหนดเปิดเรียน กุมภาพันธ์ 2018

 

สนใจสอบถามเรื่องทุนเรียน กรุงเทพฯ หัวหมาก โทร 02-7206844  LINE ID: oechm

ปิ่่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand

เชียงใหม่ โทร 053-285157  LINE ID: oeccm3

 


เรียนปริญญาตรี 3 ปี ปริญญาโท 2 ปีที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน ของ SCU College 

1. เรียนภาษาอังกฤษ

  • - General English (GE) เรียน 5-40 สัปดาห์
  • - English for Academic Purposes (EAP) เรียน 5-40 สัปดาห์

2.เรียน Academic Pathways

  • - Undergraduate Qualifying Program 6 เดือน
  • - Postgraduate Qualifying Program 6 เดือน
  • - Diploma of Business/ Diploma of Science 1 ปี

3.มหาวิทยาลัยเปิดสอน

- หลักสูตรการโรงแรม เลือกเรียนแคมปัสที่เมืองซิดนีย์ หรือเมลเบิร์น ที่ Hotel School Sydney หรือ Hotel School Melbourne เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 ปี อนุปริญญาโท 1 ปี และปริญญาโท 2 ปี ทุกหลักสูตรจะได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน ในเครือข่ายโรงแรมชั้นนำ

 

- หลักสูตรอื่นๆ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี  ในสาขาต่างๆดังนี้ บริหารธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ป่าไม้ การวางแผนเมือง วิศวกรรมศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดนตรี ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 


ค่าเทอม  Southern Cross University

SCU Online Course List and Prospectus
 อัตราค่าเทอมแต่ละคณะ   อ่านต่อ


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Southern Cross University
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ