Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา แคนาดา อังกฤษ และยุโรป 2020/2021

เมื่อน้องๆลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ OEC จะติดต่อกลับเพื่อนัดวันสอบภายหลัง  

ณ ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ