Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์เรียนต่อ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ

รีวิวเรียน มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ

เรียนต่ออังกฤษกับมหาวิทยาลัย Bournmouth Univesity

Bournemouth University มีวิทยาเขตขนาดใหญ่อยู่ที่ Talbot Campus (นอกเมือง Bournemouth ) และวิทยาเขต Lansdowne ที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองกว่าเมือง Bournemouth ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลตอนใต้ของสหราชอาณาจักร มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศดี และใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากลอนดอน มหาวิทยาลัยรับประกันที่พักให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายน และยังมีศูนย์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่การรับส่งจากสนามบิน Heathrow ให้ข้อมูลด้านที่พัก ธนาคาร วีซ่า คำแนะนำด้านการแพทย์ คำแนะนำทาง การศึกษา การเขียนเชิงวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง การจัดกิจกรรมทางสังคมและท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจ เพื่อมุ่งมั่นให้นักศึกษาต่างชาติได้รับสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างศึกษาในสถาบัน

 


เรียนต่ออังกฤษ กับ มหาวิทยาลัย Bournmouth Univesity
รีวิวเรียนต่ออังกฤษ กับ มหาวิทยาลัย Bournmouth Univesity