Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์เรียนต่อแคนาดา

 


 

ILSC เป็นศูนย์ภาษาที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาตั้งอยู่ในเมือง Vancouver เมือง Toronto และเมือง Montreal มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ตามความต้องการ ILSC เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา และได้สร้างชื่อเสียงสู่สากลอย่างไม่เป็นรองใคร ILSC ได้พัฒนาระบบการสอนให้ดีขึ้น และสามารถรับรองผลของความสำเร็จโดยพิสูจน์ได้จากความสำเร็จของนักเรียนหลายพันคนทั่วโลก ทั้งยังมีที่ปรึกษาและครูผู้มีประสบการณ์

 

รีวิวเรียนต่อแคนาดา กับ ILSC | Toronto
โปรโมชั่นเรียนภาษาที่แคนาดา กับ ILSC

 

 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ