Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Design and Arts College of New Zealand นิวซีแลนด์

Design and Arts College of New Zealand (D&A)

Design and Arts College of New Zealand อยู่ที่เมือง Christchurch สถาบันตั้งอยู่ภายในอาคาร Art Deco ที่มีความงดงามทางศิลปะใจกลางเมือง และถือว่าเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะทุกแขนง เป็นเมืองที่มีศิลปะที่มีอายุเก่าแก่ และสวยงามโรงเรียน The design &Arts สอนด้านการออกแบบและศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล New Zealand (TEC) และรับรองจากกระทรวงศึกษา NZQA
หลักสูตร สอนโดย professionals จากธุรกิจด้านออกแบบ และศิลปะ อย่างแท้จริง เพื่อเป็นที่มั่นใจว่า นักเรียน สามารถประสบความสำเร็จได้ นักเรียนที่จบจาก D&A จำนวนมากได้ทำงานเป็นเป็นเชี่ยวชาญ ตามบริษัทชั้นนำของ New Zealand และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

หลักสูตร preparation and Foundation ที่นิวซีแลนด์
Design & ART preparation
สามารถเข้าเรียนต่อได้ในทุกสาขา ที่ Design & ART college NZ ในระดับ Diploma & certificates
Foundation Art
สามารถเข้าเรียนต่อได้ทุกสาขา ที่ Design & ART college NZ
หลักสูตร Diploma ศิลปะ ที่นิวซีแลนด์
Diploma ศิลปะ (advance)
Diploma การถ่ายรูป
Diploma ศิลปะ และ ดีไซน์
เรียนDiploma Graphic Design ที่นิวซีแลนด์
Diploma ออกแบบตบแต่งภายใน
Diploma แฟชั่นดีไซน์
certificate of Makeup Design & Production

  

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ