Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมนิวซีแลนด์-ออสเตรเลียในโรงเรียนรัฐบาล/เอกชน **ลงทะเบียนรับข้อมูลได้เลย

High School Study Abroad

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อ High School ที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

OEC ให้ข้อมูลและวางแผนการเรียนต่อครบถ้วน ทั้งแบบ ชายล้วน หญิงล้วน และแบบสหศึกษาโดยแยกเป็นเอกชน รัฐบาล และกึ่งรัฐบาล เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของน้องๆแต่ละคน

 

ข้อดีการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

- คุณภาพการเรียนการสอนมีมาตรฐานสูง

- ให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งทางทฤษฎีวิชาการและภาคปฎิบัติ

- เป็นประเทศที่ปลอดภัยอันดับต้นๆของโลก ระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนดีมาก

- ราคาค่าเรียนและค่าครองชีพสมเหตุสมผล

 

ข้อดีการเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย

- คุณภาพการเรียนการสอนมีมาตรฐานสูง

- สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เต็มที่

- ให้ความช่วยเหลือและบริการนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี

- เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย

 

  

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

หัวหมาก  02-7206844   oechm

ปิ่นเกล้า   02-8819344   oecpinklao

เชียงใหม่  053-285157   oeccm3


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ