Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

อยากไปเรียนการโรงแรม ทำงาน ที่สวิส Work Study in Swiss
เรียนต่อต่างประเทศ เรียนการโรงแรมที่สวิส สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ข้อมูลประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

ข้อมูลสวิสเซอร์แลนด์ | ระบบการศึกษาสวิสเซอร์แลนด์

 


 เรียนการโรงแรม ที่ BHMS สวิตเซอร์แลนด์   
เรียน 6 เดือน และ ทำงาน 6 เดือน  
[ Work Study in Swiss]


สวิสเซอร์แลนด์ - ข้อมูลทั่วไป

 

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทวีปยุโรปกลาง โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง


ประเทศ สวิสเซอร์แลนด ์มีพื้นที่มากกว่า 70% เป็นเขตภูเขา คือ เทือกเขาแอลป์ มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน ทรัพยกรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ หินแกรนิต หินปูน และหินก่อสร้าง เป็นต้น

 


ระบบการศึกษาสวิสเซอร์แลนด์

 

การศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อว่า มีการศึกษาที่ดีสุดในโลก เนื่องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติ เหมือน ประเทศอื่น ๆ ทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญมาก แต่ละ Cantons จะรับผิดชอบ การศึกษาภายในมณฑลของตนเอง ตัวอย่างเช่น การสอนภาษาที่สอง บางมณฑลสอนตั้งแต่ เกรด 4 บางมณฑลเริ่มสอน เกรด 7 เป็นต้น เด็กนักเรียน ชาวสวิสฯ ส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในโรงเรียน รัฐบาล ด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าเล่าเรียนจะค่อนข้างแพง

 


อาหารสวิสเซอร์แลนด์

 

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน ในแต่ละท้องถิ่นจะมีอาหารหลักที่ แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่ได้รับ จากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ทั้งจากฝรั่งเศส, เยอรมัน และอิตาลี

 


ภูมิอากาศ ของ สวิสเซอร์แลนด์

 

- ที่ราบสูงตอนเหนืออากาศเย็นสดชื่น เพราะล้อมรอบด้วยเทือกเขาตอนใต้ของเทือกเขาแอล์ป ลงมาอากาศ อบอุ่นสบาย เพราะอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 

- อุณหภูมิในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน การเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพออยู่เสมอเมื่อเดินทางจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด อากาศบนยอดเขาสูงเช่น Jungfraujoch , Schilthorn , Pilatus และ Alalin(Saas Fee) จะหนาวเย็นกว่าที่ข้างล่างมาก


สกุลเงินสวิสเซอร์แลนด์

 

ชื่อ สวิสฟรังก์ (Swiss Francs)

 


ระบบกระแสไฟฟ้าสวิสเซอร์แลนด์

 

ระบบกระแสไฟฟ้าสวิสเซอร์แลนด์ กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์, 50 ไซเคิ้ล

 


ความปลอดภัย ของสวิสเซอร์แลนด์

 

โดยทั่วไปแล้ว สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ สงบ ปัญหาโจรผู้ร้ายมีน้อยมาก ถึงกระนั้นนักท่องเที่ยว นักเรียน ก็ควรระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสนามบินและสถานีรถไฟใหญ่ๆ ที่มีผู้คนพลุกพล่าน  ไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดของอาหารและน้ำ คุณภาพของน้ำปะปาที่นี่เทียบได้กับ น้ำแร่ที่บรรจุ ภายในขวด

 


การเดินทางภายในระบบกระแสไฟฟ้าสวิสเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายและเอื้ออำนวย แก่นักท่องเที่ยวและ ประชากร สวิสเองเป็นอย่างมาก ได้แก่ รถไฟ รถโดยสารนอกเมือง (Postal Bus) แท็กซี่ เป็นต้น


 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "
หากน้องๆสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ
หัวหมาก 02-720-6844  ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่ :  053 285157  


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ